Tiedote

Yli 1000 julkaistua tutkimusta ESO:n dataan perustuen: Katsaus ESO:n tieteellisiin tuloksiin vuodelta 2020

20. toukokuuta 2021

ESO:n observatoriot toimivat vuonna 2020 haastavissa olosuhteissa yllättävän COVID-19-pandemian vuoksi, ja sen seurauksena observatorioissa tehtäviä tieteellisiä havaintoja oli vähennettävä, ja jopa keskeytettävä muutamaksi kuukaudeksi. Vuosi 2020 oli kuitenkin edelleen erittäin tuottelias niiden tutkimusartikkelien lukumäärän osalta, jotka julkaistiin ESO-teleskooppeilla kerättyyn dataan perustuen. Tästä datasta suuri osa oli aikaisempina vuosina kerättyä. ESO-kirjaston äskettäin julkaistusta raportista käy ilmi, että 2020 on neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin julkaistiin yli 1000 ESO-dataa hyödyntävää tieteellistä tutkimusta.

Suurin osa näistä julkaisuista (yli 600) hyödynsi ESO:n huipputeleskoopin eli Very Large Telescope (VLT) kaukoputken ja VLT-interferometrin (VLTI) dataa. Huippulöytöjä olivat esimerkiksi ensimmäinen kuva usean planeetan järjestelmästä Auringon kaltaisen tähden ympärillä ja tähden ”tanssin” havainnot supermassiivisen mustan aukon ympärillä.

Tutkimuksista 608 käytti VLT ja VLTI havaintoja, ja 336 (55%) käytti Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), Ultraviolet-Visual Echelle Spectrograph (UVES) tai X-shooter spektrografin dataa. Nämä olivat kolme tuotteliainta VLT-instrumenttia vuonna 2020, kuten oli myös vuonna 2019.

ESO:n Paranal Observatoriossa Pohjois-Chilessä sijaitsevien taivaan kartoitusteleskooppien Visible and Infrapuna Survey Telescope for Astronomy (VISTA) ja VLT Survey Telescope (VST) tuottama data johti yli 150 julkaistuun artikkeliin vuonna 2020, aivan aiempien vuosien mukaisesti. Yksi merkittävä tutkimustulos, jossa käytettiin VST:n tietoja yhdistettynä ESO:n VLT:n ja New Technology teleskoopin tietoihin, osoitti, kuinka kuumissa tähdissä on jättimäisiä magneettisia pilkkuja.

ESO:n vanhimmasta observatoriosta La Sillasta kerättyjen tietojen avulla julkaistiin noin 200 artikkelia. Näistä merkittävä osa (122) tuli High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) instrumentista. Tämä on asennettu ESO:n 3,6-metriseen teleskooppiin, joka on valjastettu eksoplaneettojen etsimiseen ja tutkimiseen.

Atacama Large Millimetri/Submillimeter Array (ALMA), jossa ESO on mukana yhteistyökumppanina, toimitti dataa yli 440:n artikkelin tarpeisiin. Lähes puolet (48%) näistä hyödynsi  Euroopalle varattua ALMA-aikaa. Yksi tutkimustuloksista on tammikuussa 2020 julkaistu tutkimus yhden elämän rakennuspalikan tähtienvälisestä yhteydestä.

ESO on yhteistyökumppani myös Atacama Pathfinder Experiment (APEX) havaintolaitteessa, joka sijaitsee ALMA:n lähellä Chajnantorin tasangolla Chilen Atacaman alueella. Vuonna 2020 ESO:n APEXin havaintoaikana saadut havainnot olivat mukana yli puolessa (56%) kaikista APEX-havainnoista tehdyissä tutkimuksissa.

Jo toisena vuotena peräkkäin yli kolmannes (36%) kaikista vuonna 2020 julkaistuista ESO artikkeleista käytti havaintoja, jotka perustuivat osittain tai yksinomaan ESO:n arkistodataan. Tämä korostaa sitä, että jo tehdyt havainnot ovat edelleen tähtitieteilijöiden käytössä ja johtavat uusiin tieteellisiin läpimurtoihin. Tämä tapahtuu joskus vuosia sen jälkeen, kun ne on alun perin tehty. Vaikka tänä vuonna saatu data jääkin vähäisemmiksi observatorioiden sulkuaikojen vuoksi, niin vanhempaa ESO-dataa käytetään edelleen tähtitieteen tutkimuksen edistämiseksi.

Nämä vaikuttavat julkaisutilastot korostavat ESO:n merkittävää roolia tähtitieteen tutkimuksessa. ESO:n ja muiden observatorioiden julkaisutilastojen välistä vertailua vaikeuttaa se, että eri instituutiot käyttävät erilaisia menetelmiä tieteellisten tutkimusten laskemiseksi. Tästä huolimatta ESO on pysynyt maailman tuottavimpana maaanpäälisenä observatoriona myös vuonna 2020 ja ESO:n datan avulla on julkaistu yli 1000 tutkimusartikkelia.

Lisätietoja

Luvut on julkaistu vuotuisessa "Basic ESO Publication Statistics"-tilastossa, jota ESO:n kirjasto ja informaatiokeskus (ESO’s Library and Information Centre) julkaisee, ja ne on laskettu käyttäen ESO Telescope Bibliography (telbib) -tietokantaa, joka käsittää ESO:n havaintoaineistoa käyttäen tuotetut referoidut tutkimusjulkaisut. ESO tekee merkittäviä ponnistuksia tunnistaakseen kaikki ESO:n havaintoaineistoa käyttäneet referoidut julkaisut ja pitää telbib-tietokantaa käytännössä täydellisenä.

Valikoitujen tilastojen interaktiiviset kuvaajat ovat myös esillä verkossa. Nämä kuvaajat kayttävät telbib-tietokannan koko aineistoa, joka sisältää tiedot julkaisuista vuodesta 1996 tähän päivään. Niitä voi käyttää julkaisuhistorian monien eri tekijöiden tutkimiseen, mukaanlukien ESO:n eri instrumenteista peräisin olevien tieteellisten julkaisujen kehittymisen ja arkistoaineiston tutkimuskäytön.

ALMA on kansainvälinen tähtitieteen tutkimusyksikkö. Se on ESO:n, U.S. National Science Foundation of Japan:in eli NSF:n kumppanuushanke yhteistyössä Chilen tasavallan kanssa.

Linkit

Yhteystiedot

Uta Grothkopf
ESO Librarian
Garching bei München, Saksa
S-posti: uta.grothkopf@eso.org

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann21006

Kuvat

Number of papers published using observational data from different observatories (1996–2020)
Number of papers published using observational data from different observatories (1996–2020)
Englanniksi
Number of papers published using different ESO telescopes (1996–2020)
Number of papers published using different ESO telescopes (1996–2020)
Englanniksi