Tisková zpráva

GalileoMobil na cestě po Jižní Americe

Astronomické vzdělávání na cestě Andami

5. října 2009

Dne 5. října 2009 byla oficiálně zahájena dvouměsíční expedice 'GalileoMobil', jejímž úkolem je ukázat mladým lidem v Chile, Bolívii a Peru krásy oblohy a astronomie. Projekt je podporován ESO a dalšími partnery. Skupina astronomů a učitelů bude v rámci této expedice cestovat regionem And a nabízet školám i široké veřejnosti nejrůznější astronomické aktivity od workshopů až po pozorování oblohy. Profesionální filmaři připraví v rámci projektu vícejazyčný dokumentární film, aby zachytili atmosféru objevování vědy, místní kulturu a zeměpisné zajímavosti.

GalileoMobil je projektem pořádaným v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009 (IYA 2009). Úkolem IYA je připomenout na celosvětové úrovni výročí prvního použití dalekohledu pro pozorování vesmíru, které před 400 lety provedl italský astronom Galileo Galilei. Hlavním úkolem projektu GalileoMobil je pak podpořit základní vzdělávání v astronomii a obecně přírodních vědách prostřednictvím programů pro školy a komunity s omezeným přístupem k jiným popularizačním akcím. Program nabízí praktické aktivity a vzdělávací materiály od mezinárodních partnerů. Dodávka GalileoMobil je vybavena vším potřebným, aby její posádka mohla dětem, studentům i široké veřejnosti poskytnout unikátní pohled na denní i noční oblohu. Tým bude využívat různé pomůcky včetně ručních Galileoskopů, dalekohledů speciálně vyrobených u příležitosti IYA 2009, které budou po návštěvě a pozorování darovány jednotlivým školám. Aby projekt pomohl stimulovat zvědavost mladých lidí, jejich kritické myšlení a smysl pro krásu i objevování vesmíru či planety Země, má GalileoMobil v úmyslu povzbudit zájem o astronomii i vědu obecně a přitom přispět k povědomí o kulturně odlišném pohledu na vesmír.     

Posádku GalileoMobilu tvoří skupina zapálených mladých lidí, postgraduálních studentů na ESO, Max Planck Society, Mnichovské univerzitní observatoři či Observatoři Stockholmské university, kteří pocházejí z Latinské Ameriky i Evropy. Tato „potulná vzdělávací společnost“ má v plánu oslovit v průběhu října a listopadu 2009 až 20 000 lidí, přitom urazí 5 000 km. Cesta ji povede především po planině Altiplano, náhorní plošině, o kterou se dělí Peru, Bolívie a Chile, a která patří k nejchudším regionům světa.

Jižní Amerika a Andy byly jako cíl projektu GalileoMobil vybrány z mnoha důvodů. Jednak je IYA 2009 v regionu již významně zastoupen řadou dalších klíčových projektů: Developing Astronomy Globally (Rozvíjejme astronomii globálně), Universe Awareness (Kosmické povědomí) a Galileo Teacher Training Programme (Vzdělávací kurs Galileo pro učitele), které jsou všechny partnerskými projekty GalileoMobilu. Většina lidí v Peru, Bolivii i Chile mluví stejnou řečí: Španělsky [1]. Všechny národy navíc mají velmi hluboké astronomické dědictví sahající až k předkolumbovským civilizacím Inků či Tiwanaku, které taktéž obývaly Altiplano. V úvahu byla vzata také vysoká nadmořská výška regionu a kvalitní pozorovací podmínky, které z tohoto místa učinily atraktivního kandidáta pro první cestu GalileoMobilu. 

Cesta byla zahájena 5. října 2009 v 19:00. Volně přístupná zahajovací slavnost spojená s večerním pozorováním oblohy se uskutečnila v městečku Antofagasta (Chile) na univerzitní půdě (Berta González Square, Universidad Católica del Norte). Byla organizována ESO společně s partnerským projektem Explora II Region a univerzitním astronomickým institutem. Z Antofagasty zamířil GalileoMobil přes La Paz v Bolivii do Peru. Zpáteční cesta povede panamerickou pobřežní dálnicí, nedaleko místa, kde se nachází evropské dalekohledy světové třídy (ESO/Very Large Telescope, Cerro Paranal). Při setkání s obyvateli severních pouští Chile bude týmu GalileoMobilu asistovat také koordinátorka ESO pro vzdělávací a popularizační programy – Laura Ventura.

GalileoMobil je skvělá iniciativa a unikátní příležitost k posílení vzdělávacích aktivit na severu Chile a v sousedních zemích. Přinese větší povědomí o astronomii a vědě,“ říká Ventura. „Doufáme, že se nám podaří pomoci týmu GalileoMobilu docílit velkého úspěchu.

Aby zachytili tuto neobvyklou astronomickou expedici pro budoucí generace, budou členové týmu psát denně poznámky nejen do svého blogu (GalileoMobile blog), ale také do Kosmického deníku, online časopisu, který je rovněž jedním z klíčových projektů IYA 2009. Kromě toho budou aktualizovat vlastní Twitter feed a stránku na Facebooku. V průběhu projektu se uskuteční také setkání s národními médii a tým bude navíc doprovázen vlastním televizním štábem, který vytvoří vícejazyčný dokument o průběhu cesty.
 
Koordinátor projektu Philippe Kobel na závěr říká: „Doufáme, že když lidem různých kultur zprostředkujeme vzrušení z astronomického objevování společně s rozmanitostí a bohatostí jihoamerických tradic, pomůžeme jim posílit pocit 'jednoty pod společnou oblohou'.“
 
Projekt GalileoMoblil je podporován Evropskou jižní observatoří (ESO), která sídlí v Chile. Na půdě ESO pracuje sekretariát IYA 2009, Max Planck Society (MPG/MPE/MPA/MPS), NORDITA, Regione Molise a Optical Society of America.

Poznámky

[1] Aby posádka GalileoMobilu měla usnadněn přístup do odlehlých oblastí a snazší komunikaci s původními obyvateli nehovořícími Španělsky (národy Quechua a Aymara), připojí se k týmu vždy na krátký čas místní univerzitní studenti či představitelé školství.

Další informace

ESO (Evropská jižní observatoř) je mezinárodní evropskou organizací pro astronomii. Jejími členy (14) jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. ESO má za cíl vývoj, konstrukci a provoz výkonných pozemních dalekohledů, jenž zpřístupní astronomům významné vědecké objevy. ESO také hraje přední roli v astronomickém výzkumu a mezinárodní spolupráci. V současnosti provozuje světově jedinečné observatoře, jež se nacházejí na poušti Atacama Chile: La Silla, Paranal a Chajnantor. Na Paranalu ESO provozuje nejvyspělejší pozemní dalekohled pracující ve viditelném světle – Velmi velký dalekohled (VLT). Zároveň je ESO evropským zástupcem  největšího astronomického projektu všech dob – teleskopu ALMA. V současnosti ESO plánuje výstavbu Evropského extrémně velkého dalekohledu (E-ELT), který bude mít průměr primárního zrcadla 42 metrů. Bude pracovat ve viditelném a infračerveném oboru a stane se největším dalekohledem světa.

Odkazy

Kontakty

Laura Ventura
ESO
Santiago, Chile
Tel.: +56 2 463 3265
Mobil: +56 9 9829 4202
Email: lventura@eso.org

Philippe Kobel
Galileomobile Project Coordinator
Tel.: +41 76 417 23 91
Email: kobel@mps.mpg.de

Anežka Srbljanović (press contact Česko)
ESO Science Outreach Network a Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences
Tel.: +420 323 620 116
Email: eson-czech@eso.org

Connect with ESO on social media

Toto je překlad tiskové zprávy ESO eso0937. ESON -- ESON (ESO Science Outreach Network) je skupina spolupracovníku z jednotlivých členských zemí ESO, jejichž úkolem je sloužit jako kontaktní osoby pro lokální média.

O zprávě

Tiskové zpráva č.:eso0937cs
Legacy ID:PR 37/09
Jméno:Education, GalileoMobile, Map
Typ:Unspecified
Facility:Other

Obrázky

Roadmap for GalileoMobile expedition
Roadmap for GalileoMobile expedition
pouze anglicky
The GalileoMobile expedition team
The GalileoMobile expedition team
pouze anglicky

Videa

About the GalileoMobile expedition
About the GalileoMobile expedition
pouze anglicky