Gruppering och beräkning av bilderna av Sagittarius A*

De två supermassiva svarta hålen som har observerats av EHT har drastiskt olika massor. M87* är mer än tusen gånger större än det svarta hålet i Vintergatans centrum, Sgr A*. Detta innebär att gasen rör sig runt Sgr A* betydligt snabbare (på några minuter) än runt M87* (några dygn till veckor). Genom att använda skuggspelet över Dolomiterna på jorden som en analog, kan denna skillnad jämföras med att observera bergskedjan under ett helt dygn för Sgr A* men bara under några minuter för M87*. Bilden av Sgr A* motsvarar alltså ett medelvärde av skuggspelet under lång tid, medan bilden av M87* motsvarar en ögonblicksbild.

 

Denna animation inleds med att illustrera dessa två vitt skilda tidsskalor. En tidsserie av bilder på Dolomiterna visar hur bildgruppering och medelvärdesbildning av data användes för att beräkna bilderna av det svarta hålet i Vintergatans centrum, Sagittarius A*. Videon visar hur man kan återskapa olika bilder av ett och samma objekt som förändras och fotograferas under lång tid.

 

Bilderna kategoriseras först i fyra grupper baserade på sina grundläggande egenskaper. Till varje grupp hör ett stapeldiagram som avspeglar hur ofta en bild i den gruppen väljs ut från det totala antalet. Medelvärdet av bilderna i varje grupp beräknas sedan och visas i den nedre panelen. Därefter beräknas en slutlig bild baserad på ett viktat medelvärde av de fyra gruppbilderna (en grupp med högre stapel bidrar mer till slutbilden). 

 

Den andra delen av videon visar denna process applicerad på verkliga bilder av Sagittarius A* och M87* beräknade från EHT-observationer av de två svarta hålen. Många fler bilder, som också har en större inbördes variation, kan produceras av Sgr A* än av M87*, vars medelvärdesbilder är mer snarlika. Notera att de olika gruppbilderna av Sgr A* alla representerar observationsdatan ungefär lika bra och att de inte indikerar olika tidpunkter som i tidsserien av Dolomiterna.

Källa:

C. M. Fromm (University Würzburg, Germany), L. Rezzolla (University Frankfurt, Germany), EHT Collaboration

Om videon

ID:eso2208-eht-mwj
Språk:sv
Publiceringsdatum:12 maj 2022 15:07
Relaterade pressmeddelanden:eso2208-eht-mw
Speltid:01 m 30 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Namn:M87*, Milky Way Galactic Centre
Typ:Local Universe : Galaxy : Component : Central Black Hole
Milky Way : Galaxy : Component : Central Black Hole

Ultra HD (info)


HD


Medium


For Broadcasters