Sagittarius A* ja M87* kuvien ryhmittäminen ja keskiarvoistaminen

EHT:n havaitsemissa kahdessa supermassiivisessa mustassa aukkossa on huomattava massaero. M87* on yli tuhat kertaa suurempi kuin galaksimme keskellä oleva musta aukko Sgr A*. Tämä tarkoittaa, että kaasu kiertää jälkimmäistä paljon nopeammin (minuuttien aikataulussa) kuin mitä se kiertää M87*:ä (päivistä viikkoihin). Jos Dolomiitteja käytetään analogiana, niin vuorijonon tarkkailu vastaisi koko päivää Sgr A*:lle, mutta vain muutamaa minuuttia M87*:lle, kun tarkkailuaika maapallolla pidetään samana. Animaation alussa nämä eri aikaskaalat esitellään tarkasti havainnollistamalla kuvan ryhmittäminen ja keskiarvoistaminen Sgr A* (vasemmalla) ja M87* (oikealla).

Video esittelee miksi muuttuvan kohteen pitkän valotuksen havainnossa voimme muodostaa useita mahdollisia kuvia samasta vuorijonosta. Eri kuvat on lajiteltu neljään eri luokkaan, joita kutsutaan joukoiksi niiden pääpiirteiden mukaan. Jokaisen joukon mukana on pystysuora palkki, joka ilmaisee, kuinka usein kyseisen klusterin kuva saadaan talteen kuvien kokonaisjoukosta. Kunkin klusterin kuvat sitten keskiarvoistetaan alapaneeleissa ja lopullinen keskiarvokuva muodostetaan yläosaan eri joukon keskiarvojen painotettuna keskiarvona (joukolla, jolla on korkeampi pystypalkki, on enemmän painoa lopullisessa keskiarvokuvassa). Videon toisessa osassa näkyy sitten tämä prosessi Sgr A*:n ja M87*:n todellisiin kuviin sovellettuna, jotka on kerätty Event Horizon Telescope -teleskoopin havainnoista näistä kahdesta mustasta aukosta. Sgr A:sta* voidaan selvästi tuottaa paljon enemmän kuvia ja tilastot ovat monimuotoisempia kuin M87*:ssa, jossa keskiarvot ovat hyvin samankaltaisia. Huomaa kuitenkin, että Sgr A*:n eri kuvat sopivat yhtä hyvin havaintoihin, eivätkä ne viittaa eri aikoina tehtyihin havaintoiihn toisin kuin aikasarjakuvassa.

Oikeudet:

C. M. Fromm (University Würzburg, Germany), L. Rezzolla (University Frankfurt, Germany), EHT Collaboration

Videosta

Tunnistus:eso2208-eht-mwj
Kieli:fi
Julkaisupäivä:12. toukokuuta 2022 15:07
Vastaavat julkaisut:eso2208-eht-mw
Kesto:01 m 30 s
Frame rate:25 fps

Kohteesta

Nimi:M87*, Milky Way Galactic Centre
Tyyppi:Local Universe : Galaxy : Component : Central Black Hole
Milky Way : Galaxy : Component : Central Black Hole

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
10,5 MB

For Broadcasters