Pressmeddelande

VLT ska söka efter planeter i Alfa Centauri-systemet

ESO tecknar avtal med Breakthrough Initiatives

9 januari 2017

ESO har skrivit under en överenskommelse med Breakthrough Initiatives om att anpassa instrument på Very Large Telescope i Chile för att söka efter planeter hos det närliggande stjärnsystemet Alfa Centauri. Sådana planeter kan bli mål för miniatyriserade rymdsonder som i framtiden kan komma att sändas upp inom ramen för projektet Breakthrough Starshot.

Generaldirektör Tim de Zeeuw representerade ESO då en överenskommelse tecknades med Breakthrough Initiatives, som representerades av ordföranden för Breakthrough Prize-stiftelsen och verkställande direktör för Breakthrough Initiatives, Pete Worden. Enligt överenskommelsen frigörs medel för att instrumentet VISIR (VLT Imager and Spectrometer for mid-Infrared) ska förbättras med syfte att avsevärt höja dess förmåga att söka efter potentiellt beboeliga planeter kring Alfa Centauri, stjärnsystemet som ligger närmast jorden. Avtalet ger dessutom teleskoptid för ett noggrant sökprogram som ska genomföras 2019.

Upptäckten 2016 av en planet, Proxima b, kring Proxima Centauri, den tredje och ljussvagaste stjärnan i Alfa Centauri-systemet, sporrar denna jakt ytterligare.

Att få reda på var de närmaste exoplaneter finns är av mycket stort intresse för projektet Breakthrough Starshot. Detta program för forskning och teknikutveckling sjösattes i april 2016 med målet att visa upp ultrasnabba ljusdrivna “nanofarkoster” och därmed lägga grunden för att kunna göra en uppsändning mot Alfa Centauri inom de närmaste decennierna.

Att upptäcka en beboelig planet är en oerhörd utmaning därför att ett planetsystems värdstjärna tenderar att helt överglänsa eventuella planeter, som är mycket ljussvagare. Ett sätt att göra det lättare är att observera i infrarött ljus, där den annars så stora skillnaden i ljusstyrka mellan en planet och dess värdstjärna är mycket mindre. Men även i infrarött är stjärnan fortfarande en miljoner gånger ljusare än planeten som man vill upptäcka, så det krävs en dedikerad metod för att reducera stjärnans bländande ljus.

VISIR är ett instrument för infrarött ljus som redan finns på VLT. Om det vidareutvecklas kan det ge tillräckligt med prestanda för detta, genom att med hjälp av adaptiv optik uppnå bättre bildkvalitet och genom att anpassa instrumentet för att utnyttja metoden koronografi, där stjärnljuset reduceras och möjliga signaler från potentiella steniga planeter därmed kan avslöjas. Breakthrough Initiatives kommer att betala för en stor del av den nödvändiga teknikutvecklingen för ett sådant experiment, och ESO bidrar med observationsberedskap och teleskoptid.

Den nya hårdvaran inkluderar en instrumentmodul som man anlitat Kampf Telescope Optics (KTO) i München för och som kommer att hysa vågfrontsensorn och en ny detektorkalibreringsenhet. Dessutom finns det planer för en ny koronagraf som Lièges universitet (Belgien) och Uppsala universitet (Sverige) utvecklar gemensamt.

Att upptäcka och studera potentiellt beboeliga planeter som kretsar omkring andra stjärnor kommer att vara ett av de viktigaste vetenskapliga målen för det kommande European Extremely Large Telescope (E-ELT). Även om E-ELT:s storlek kommer vara viktigt för att fånga en bild av en planet långt borta från oss i Vintergatan räcker VLT:s ljusinsamlingsförmåga precis för att kunna observera en planet omkring vår närmaste grannstjärna, Alfa Centauri.

Utvecklingen för VISIR kommer också att vara till nytta för det framtida instrumentet METIS som kommer att monteras på E-ELT, eftersom man kan direkt överföra vad man lära sig från VISIR och dess konceptvalidering. E-ELT:s enorma storlek kommer tillåta METIS att upptäcka och studera exoplaneter så små som Mars omkring Alfa Centauri, om de existerar, samt andra potentiellt beboeliga planeter omkring andra närliggande stjärnor.

Noter

 

Mer information

The Breakthrough Initiatives är ett program för vetenskaplig och teknisk utforskning som grundades år 2015 av internetinvesteraren och vetenskapsintresserade filantropen Jurij Milner. Dess syften är att utforska universum, söka vetenskapligt bevis för liv bortom jorden, och uppmuntra den offentliga debatten från ett planetariskt perspektiv.

Breakthrough Starshot är ett program för dryga 100 miljoner euro inom forskning och teknik som syftar till att demonstrera ny teknik som kan möjliggöra ultralätta obemannade farkoster som färdas med 20 procent av ljushastigheten, och att lägga grunden för ett förbiflygande rymduppdrag till Alfa Centauri inom de närmaste decennierna.

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Markus Kasper
ESO
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6359
E-post: mkasper@eso.org

Breakthrough Initiatives
E-post: media@breakthroughprize.org

Janet Wootten
Rubenstein Communications, Inc.
Tel: +1 212 843 8024
E-post: jwootten@rubenstein.com

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (press contact Sverige)
ESO Science Outreach Network
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
Email: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1702 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1702sv
Namn:Alpha Centauri
Typ:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System
Facility:Very Large Telescope

Bilder

Very Large Telescope och stjärnsystemet Alfa Centauri
Very Large Telescope och stjärnsystemet Alfa Centauri
Stjärnsystemet Alfa Centauri
Stjärnsystemet Alfa Centauri

Videor

ESOcast 91 Light: VLT to search for planets around Alpha Centauri (4K UHD)
ESOcast 91 Light: VLT to search for planets around Alpha Centauri (4K UHD)
text på engelska