Pressmeddelande

Brasilien går med i Europeiska sydobservatoriet

30 december 2010

Federalrepubliken Brasilien skrev igår under det formella tillträdesavtalet som banar vägen för landet att bli medlem i Europeiska sydobservatoriet ESO (European Southern Observatory). När dess regering har ratificerat detta blir Brasilien det femtonde medlemslandet och det första utanför Europa.

Den 29 december 2010 vid en ceremoni i Brasilia, skrev Brasiliens forsknings- och teknikminister Sergio Machado Rezende och ESO:s generaldirektör Tim de Zeeuw under det formella tillträdesdokumentet som ämnar att göra Brasilien till medlemsland i Europeiska sydobservatoriet. Brasilien blir det femtonde medlemslandet och det första utanför Europa. Då överenskommelsen innebär tillträde till ett internationellt samarbetsavtal måste den nu lämnas in till det brasilianska parlamentet för ratificering [1]. Avtalets undertecknande följde ett enhälligt godkännande av ESO:s Råd under ett särskilt möte den 21 december 2010.

- Att gå med i ESO ger ny skjuts för utvecklingen inom forskning, teknik och innovation i Brasilien. Detta är en del av de betydande ansträngningar som vår regering gör för att försäkra fortsatta framsteg för landet i dessa strategiskt viktiga områden, säger Rezende.

Det Europeiska sydobservatoriet har ända sedan Chile valdes ut 1963 som den bästa platsen för dess observatorier en lång historia av framgångsrikt samarbete med Sydamerika. Fram tills nu har däremot inget icke-europeiskt land gått med i ESO som medlemsland.

ESO:s generaldirektör Tim de Zeeuw tillägger:
- Brasiliens medlemskap kommer att ge det livliga brasilianska astronomiska samfundet full tillgång till världens mest produktiva observatorium och kommer att öppna upp möjligheter för brasiliansk högteknologisk industri att bidra till European Extremely Large Telescope-projektet. Det kommer dessutom att tillföra organisationen nya resurser och färdigheter vid den rätta tidpunkten för att kunna göra ett stort bidrag till detta spännande projekt.

Nyligen avslutades designfasen för det extremt stora teleskopet E-ELT (European Extremely Large Telescope) och en omfattande granskning genomfördes där varje del av detta stora projekt granskades av en internationell panel av oberoende experter. Panelen bedömde att E-ELT-projektet är tekniskt klart för att inleda konstruktionsfasen. Grönt ljus för bygget av E-ELT planeras för 2011. Då teleskopet driftsätts tidigt under nästa årtionde kommer europeiska, brasilianska och chilenska astronomer få tillgång till detta jättelika teleskop.

Ordföranden för ESO:s styrande Råd, Laurent Vigroux, sammanfattar.
- Astronomer i Brasilien kommer att kunna dra nytta av samarbetet med europeiska kolleger, och självklart även av observationstid vid ESO:s observatorier i världsklass vid La Silla och Paranal, samt vid ALMA som håller på att byggas av ESO tillsammans med dess internationella partners.

Noter

[1] När Brasiliens medlemskap ratificerats kommer ESO:s medlemsländer att vara Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Länkar

  • Press release from the Brazilian Ministry of Science and Technology
  • More info about Brazil's accession in our FAQ: ESO & Brazil

Kontakter

Robert Cumming
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching, Germany
Tel: +49-89-3200-6761
Mobil: +49-173-3872-621
E-post: lars@eso.org

Gonzalo Argandoña
ESO education and Public Outreach Department
Santiago, Chile
Tel: +56-2-463-3258
Mobil: +56-9-9-233-6137/+56-9-9-829-4202
E-post: gargando@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1050 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1050sv
Namn:ESO Member States
Typ:Unspecified : People : Other/General
Facility:Other

Bilder

Brazil to join the European Southern Observatory
Brazil to join the European Southern Observatory
text på engelska
The signing ceremony with Brazil
The signing ceremony with Brazil
text på engelska