Meddelande

FN addresserar satellitkonstellationernas påverkan på astronomin

15 februari 2024

Delegationer från 102 länder enades förra veckan om att diskutera stora satellitkonstellationers påverkan på astronomin vid ett möte med FN:s kommitté för fredlig användning av yttre rymden (UN COPUOS).

 

Efter intensiva diskussioner har COPUOS vetenskapliga och tekniska underkommitté gått med på att lägga till en punkt på agendan för de kommande fem åren med titeln: "Dark and Quiet Skies, astronomy and large constellations: addressing emerging issues and challenges". Som FN:s högsta organ för rymdrelaterade frågor behandlar kommittén alla ämnen som rör internationellt samarbete och utforskning av rymden och kropparna i solsystemet, inklusive utplacering av satelliter, begränsning av rymdskräp, långsiktig hållbarhet i rymden och fördelning av satellitbanor.

 

Förslaget som förespråkades av ESO:s partner och värdstat Chile och ESO:s medlemsland Spanien – båda med betydande internationell astronomiinfrastruktur – fick information från astronomisamfundet och ett brett stöd från många delegationer [1]. De permanenta observatörerna i kommittén, inklusive ESO, International Astronomical Union (IAU), European Astronomical Society (EAS) och Square Kilometer Array Observatory (SKAO) var också involverade i ansträngningarna.

 

"Detta är ett viktigt ögonblick för astronomin och en kulmen på flera år av hårt arbete och engagemang", säger Andrew Williams, ansvarig för ESO:s externa relationer och representant för COPUOS. "Agendapunkten kommer att uppmuntra regeringar i många länder att agera och öka fokuset på att hitta lösningar för att skydda mörka och tysta himlar."

 

Richard Green, tillförordnad chef för IAU Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference (CPS), tillade: "Sedan den första konstellationen lanserades 2019 har vi arbetat hårt för att öka medvetenheten om denna fråga med alla berörda parter och på alla nivåer. Det är mycket glädjande att se att FN erkänner dess betydelse och är överens om att undersöka de frågor och utmaningar som stora satellitkonstellationer utgör."

 

Mila Francisco, chilensk diplomat och suppleant vid FN-kontoret i Wien, sade: "Chile lägger stor vikt vid att skydda internationella offentliga investeringar i astronomiinfrastruktur, varav många i värdlandet Chile. Det har varit mycket värdefullt att engagera sig med astronomer för att förstå deras oro och diskutera dessa bekymmer med andra delegationer i en kompromissvillig anda och enas om en väg framåt." Chile är en långvarig partner till ESO och är värdland för alla organisationens observatorier.

 

Den preliminära punkten på dagordningen kommer nu att behandlas av hela utskottet i juni för att godkännas. Införandet av en särskild punkt på dagordningen kommer att öppna upp mer tid för djupgående diskussioner mellan delegationerna, med det slutliga målet att utveckla och komma överens om rekommendationer som ska antas av FN:s medlemsstater.

 

Denna senaste framgång återspeglar ett växande erkännande av vikten av att bevara mörka och tysta himlar för astronomisk forskning och mänsklighetens kulturarv, och mildra effekterna av stora satellitkonstellationer på observationell astronomi.

 

Noter

 

[1] Argentina, Österrike, Belgien, Bulgarien, Chile, Colombia, Tjeckien, Danmark, Ecuador, Tyskland, Italien, Nederländerna, Paraguay, Peru, Slovakien, Sydafrika, Spanien och Schweiz.

Länkar

 

Om meddelandet

ID:ann24003

Bilder

En kosmisk regnbåge över VLT
En kosmisk regnbåge över VLT