Tiedote

Yhdistyneet Kansakunnat käsittelee satelliittikonstellaatioiden vaikutusta tähtitieteeseen

15. helmikuuta 2024

Viime viikolla 102:n maan valtuuskunnat sopivat pohtivansa suurten satelliittikonstellaatioiden vaikutuksesta tähtitieteeseen YK:n ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä käsittelevän komitean (UN COPUOS) kokouksessa.

Intensiivisten keskusteluiden jälkeen COPUOSin tieteellis-tekninen alakomitea päätti lisätä seuraavien viiden vuoden ajaksi esityslistalle kohdan, jonka otsikko on: "Pimeä ja hiljainen taivas, tähtitiede ja suuret konstellaatiot: uusien kysymysten ja haasteiden käsittely". YK:n avaruusasioita käsittelevänä ylimpänä elimenä komitea käsittelee kaikkia aiheita, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön sekä avaruuden ja planeettojen tutkimiseen. Näihin sisältyvät satelliittien käyttäminen, avaruusromun vähentäminen, avaruuden pitkän aikavälin kestävyys ja kiertoratapaikkojen käyttö.

ESO:n kumppanuus- ja isäntävaltio Chile ja ESO:n jäsenmaa Espanja, joissa molemmissa maissa on merkittävää kansainvälistä tähtitieteen infrastruktuuria, tekivät ehdotuksen, jota tähtitieteen yhteisö tuki, ja se sai laajaa tukea monilta valtuuskunnilta [1]. Myös komitean pysyvät tarkkailijat, kuten ESO, Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni (IAU), Euroopan tähtitieteellinen yhdistys (EAS) ja Square Kilometre Array Observatory (SKAO) tukivat hanketta.

"Tämä on merkittävä hetki tähtitieteelle ja useiden vuosien kovan työn ja sitoutumisen huipentuma", sanoi Andrew Williams, ESO:n ulkosuhteiden päällikkö ja edustaja COPUOSissa. "Esityslistan kohta kannustaa eri maiden hallituksia toimimaan ja keskittymään pimeän ja hiljaisen taivaan suojelemiseksi tarvittavien ratkaisujen löytämiseen."

Richard Green, IAU:n pimeän ja hiljaisen taivaan suojelua satelliittikonstellaatioiden häiriöiltä käsittelevän keskuksen (CPS) vt. johtaja, lisäsi: "Vuonna 2019 tapahtuneista ensimmäisistä satelliittikonstellaatioiden laukaisuista lähtien olemme tehneet kovasti töitä lisätaksemme tietoisuutta tästä asiasta kaikkien asiaankuuluvien tahojen kanssa ja kaikilla tasoilla. On erittäin ilahduttavaa nähdä, että Yhdistyneet kansakunnat tunnustaa sen merkityksen ja suostuu selvittämään suurten konstellaatioiden aiheuttamia kysymyksiä ja haasteita."

Chileläinen diplomaatti ja YK:n Wienin-toimiston varaedustaja Mila Francisco sanoi: "Chile pitää erittäin tärkeänä kansainvälisten julkisten tähtitieteen infrastruktuuri-investointien suojelemista, joista monet sijaitsevat Chilessä. On ollut tärkeää keskustella tähtitieteilijöiden kanssa ymmärtääkseen heidän huolenaiheitaan, ja on ollut arvokasta keskustelella näistä huolenaiheista muiden valtuuskuntien kanssa kompromissihengessä ja sopia etenemistavasta." Chile on ESO:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, jossa kaikki sen observatoriot sijaitsevat.

Alustava esityslistan kohta menee nyt kesäkuussa koko valiokunnan hyväksyttäväksi. Erityisen esityslistakohdan mukaan ottaminen antaa enemmän aikaa perusteellisille keskusteluille delegaatioiden välillä, joiden perimmäisenä tavoitteena on laatia ja hyväksyä suosituksia, jotka YK:n jäsenvaltiot voivat hyväksyä.

Tämä viimeaikainen edistys kuvastaa sitä, että yhä useammat tunnustavat pimeän ja hiljaisen taivaan säilyttämisen merkityksen tähtitieteen tutkimuksessa ja ihmiskunnan kulttuuriperinnölle sekä suurten satelliittikonstellaatioiden vaikutusten pinentämisen havaitsevalle tähtitieteelle.

Lisähuomioita

[1] Argentiina, Itävalta, Belgia, Bulgaria, Chile, Kolumbia, Tšekki, Tanska, Ecuador, Saksa, Italia, Alankomaat, Paraguay, Peru, Slovakia, Etelä-Afrikka, Espanja, Sveitsi.

Linkit

Yhteystiedot

Andrew Williams
ESO External Relations Officer
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 320 062 78
S-posti: awilliam@eso.org

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann24003

Kuvat

Kosminen sateenkaari VLT:n yllä
Kosminen sateenkaari VLT:n yllä