Pozycje teleskopów użytych w obserwacjach VLBI kwazara 3C 279 na fali 1,3 mm

Astronomowie po raz pierwszy połączyli Atacama Pathfinder Experiment (APEX) w Chile, Submillimeter Array (SMA) na Hawajach (USA) oraz Submillimeter Telescope (SMT) w Arizonie (USA), aby uzyskać obserwacje centrum odległej galaktyki w największej w historii zdolności rozdzielczej. Teleskopy zostały połączone przy wykorzystaniu techniki znanej jako interferometria wielkobazowa (VLBI - Very Long Baseline Interferometry). Większe teleskopy mogą uzyskiwać obserwacje o lepszej rozdzielczości, a interferometria pozwala na działanie wielu teleskopów jako jeden, tak duży, jak odległość – albo „baza" – pomiędzy nimi. Korzystając z VLBI, można uzyskać obserwacje o największej rozdzielczości stosując największe możliwe oddalenia teleskopów od siebie. Długość bazy wynosi 9447 km pomiędzy Chile, a Hawajami, 7174 km pomiędzy Chile, a Arizoną i 4627 km pomiędzy Arizoną i Hawajami. 

Źródło:

ESO/L. Calçada

O filmie

Identyfikator:eso1229b
Język:pl
Data publikacji:18 lipca 2012 12:00
Powiązane komunikaty:eso1229
Czas trwania:20 s
Frame rate:30 fps

O obiekcie

Nazwa:3C 279
Typ:Unspecified : Technology

HD


Duży

Duży QT
6,6 MB

Średni

Podcast
5,5 MB
Średni MPEG-1
14,4 MB
Średni Flash
6,0 MB

Mały

Mały Flash
2,6 MB
Mały QT
1,7 MB

For Broadcasters