Badania naukowe przy użyciu teleskopów ESO

Teleskopy ESO dostarczają danych dla wielu wyników i przełomowych badań w astronomii oraz prowadzą do olbrzymiej liczby publikacji naukowych rocznie. Astronomowie używają najnowocześniejszych obserwatoriów, aby badać obiekty od wnętrza naszego Układu Słonecznego po najdalsze krańce Wszechświata.

Dzięki liczbie dwóch artykułów naukowych publikowanych każdego dnia, obserwatoria ESO są najbardziej produktywnymi naziemnym urzadzeniami astronomicznymi na świecie. Najbardziej znaczące wyniki naukowe są demonstrowane w komunikatach prasowych ESO jak również w rocznym raporcie ESO (ESO Annual Report). Lista naszych 10 największych odkryć.

Osoby zainteresowane publikacjami naukowymi związanymi z ESO mogą:

W tej sekcji można znaleźć kilka przykładów badań astronomicznych bazujących na danych uzyskanych teleskopami i instrumentami ESO: