Věda s dalekohledy ESO

Dalekohledy ESO získávají údaje, které přinášejí mnoho vědeckých poznatků i průlomových objevů v astronomii a umožňují každoročně publikovat celou řadu odborných prací. Astronomové tyto nejmodernější observatoře využívají ke studiu nejrůznějších objektů, počínaje naší sluneční soustavou až do nejvzdálenějších končin vesmíru.

Vzhledem k tomu, že každý den jsou publikovány dvě vědecké práce, jsou observatoře ESO vlastně nejproduktivnějšími pozemními astronomickými zařízeními na světě. Nejpozoruhodnější vědecké výsledky a objevy představuje ESO široké veřejnosti ve svých tiskových zprávách a informuje o nich i ve výroční zprávě ESO (ESO Annual Report). Pokud vás zajímají vědecké publikace, na kterých má podíl ESO, můžete:

V tomto oddíle najdete několik příkladů astronomického výzkumu založeného na datech získaných dalekohledy a dalšími přístroji ESO: