Komunikat prasowy

Polska dołączy do Europejskiego Obserwatorium Południowego

28 października 2014

Profesor Lena Kolarska-Bobińska, polski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podpisała dzisiaj porozumienie na temat przystąpienia Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) – najbardziej produktywnego naziemnego obserwatorium astronomicznego. ESO powita Polskę jako kraj członkowski po ratyfikacji umowy akcesyjnej.

Umowę akcesyjną z Polską podpisali dzisiaj w Warszawie Minister Kolarska-Bobińska oraz Dyrektor Generalny ESO Tim de Zeeuw. W uroczystości wzięli udział także inni przedstawiciele Polski i ESO. Ponieważ porozumienie oznacza przystąpienie do traktatu międzynarodowego, musi zostać przesłane do polskiego parlamentu w celu ratyfikacji [1]. Podpisanie umowy nastąpiło po jednogłośnym jej zaakceptowaniu przez Radę ESO podczas nadzwyczajnego spotkania 8 października 2014 roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z pojawiającego się na horyzoncie członkostwa w ESO” mówi Minister Kolarska-Bobińska. „Otworzy to nam w przyszłości wiele szans oraz rozwinie polski przemysł, naukę i technologię. Będzie to początek fantastycznego partnerstwa dla europejskiej astronomii oraz wzmocni nasze powiązania z Chile, krajem, z którym już intensywnie współpracujemy, na przykład w dziedzinie przemysłu wydobywczego – innego obszaru, dla którego chilijskie warunki naturalne są idealne.”

Powiązania pomiędzy ESO, a Polską rozciągają się poza kontakty społeczności astronomicznych. Przykładem są najnowsze Warsztaty ESO dla Przemysłu, które odbyły się w Warszawie w styczniu 2014. Podczas tego wydarzenia ESO miało okazję zaprezentować polskiemu przemysłowi obecne swoje urządzenia oraz przyszłe plany, w tym budowę Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu Europejskiego (E-ELT – European Extremely Large Telescope).

„Czekamy na włączenie Polski jako członka naszej organizacji,” mówi Dyrektor Generalny ESO Tim de Zeeu. „Polska wniesie silną społeczność astronomiczną, która wzmocni doświadczenie we wszystkich Krajach Członkowskich ESO, na przykład w astronomii wymagającej wielu serii obserwacji rozciągniętych w czasie. Polska uzyska dostęp do najlepszych teleskopów i obserwatoriów na świecie, w tym do teleskopu VLT w Paranal, ALMA na Chajnantor, a w nadchodzącej dekadzie teleskopu E-ELT na Armazones. Polska może teraz wziąć udział w budowie E-ELT.”

Polska, ojczyzna Mikołaja Kopernika, astronoma, który zaproponował, że to Słońce, a nie Ziemia, jest centrum Układu Słonecznego, ma bogate tradycje w astronomii trwające do dzisiaj. „W ostatnich latach polscy astronomowie wnieśli olbrzymi wkład w badania astronomiczne, a dzięki przystąpieniu do ESO wkład ten będzie jeszcze rosnąć” mówi Minister Kolarska-Bobińska.

Uwagi

[1] Po ratyfikacji polskiego członkostwa w ESO, Krajami Członkowskimi ESO będą Austria, Belgia, Brazylia (w trakcie ratyfikacji), Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.

Więcej informacji

ESO jest wiodącą międzyrządową organizacją astronomiczną w Europie i najbardziej produktywnym obserwatorium astronomicznym na świecie. Jest wspierane przez 15 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. ESO prowadzi ambitne programy dotyczące projektowania, konstrukcji i użytkowania silnych naziemnych instrumentów obserwacyjnych, pozwalając astronomom na dokonywanie znaczących odkryć naukowych. ESO odgrywa wiodącą rolę w promowaniu i organizowaniu współpracy w badaniach astronomicznych. ESO zarządza trzema unikalnymi, światowej klasy obserwatoriami w Chile: La Silla, Paranal i Chajnantor. W Paranal ESO posiada teleskop VLT (Very Large Telescope - Bardzo Duży Teleskop), najbardziej zaawansowane na świecie astronomiczne obserwatorium w świetle widzialnym oraz dwa teleskopy do przeglądów. VISTA pracuje w podczerwieni i jest największym na świecie instrumentem do przeglądów nieba, natomiast VLT Survey Telescope to największy teleskop dedykowany przeglądom nieba wyłącznie w zakresie widzialnym. ESO jest europejskim partnerem dla rewolucyjnego teleskopu ALMA, największego istniejącego projektu astronomicznego. ESO planuje obecnie 39-metrowy teleskop E-ELT (European Extremely Large optical/near-infrared Telescope - Ekstremalnie Wielki Teleskop Europejski), który stanie się “największym okiem świata na niebo”.

Kontakt

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6655
Tel. kom.: +49 151 1537 3591
E-mail: rhook@eso.org

Krzysztof Czart (Kontakt dla mediów Polska)
Sieć Popularyzacji Nauki ESO oraz Urania - Postępy Astronomii
Toruń, Polska
Tel.: +48 513 733 282
E-mail: eson-poland@eso.org

Śledź ESO w mediach społecznościowych

Jest to tłumaczenie Komunikatu prasowego ESO eso1433

O komunikacie

Komunikat nr:eso1433pl
Nazwa:ESO Director General, ESO Member States
Typ:Unspecified : People
Facility:Other

Zdjęcia

The signing ceremony with Poland
The signing ceremony with Poland
Po angielsku
The signing ceremony with Poland
The signing ceremony with Poland
Po angielsku