Ogłoszenie

ALMA Cycle 3 Call for Proposals przyciągnął rekordową liczbę wniosków obserwacyjnych

8 maja 2015

Trzeci nabór wniosków we wczesnej fazie naukowej Obserwatorium ALMA (ALMA Observatory's Early Science Cycle 3) przyciągnął 1582 aplikacje o czas obserwacyjny od międzynarodowej społeczności naukowej (termin minął 23 kwietnia 2015 r.).

„Sukces ten jest wynikiem niezwykłych wysiłków i zaangażowania Joint ALMA Observatory oraz ALMA Support Centres w proces ustalania i monitorowania przesyłania wniosków na całym świecie. Pokazuje silne wsparcie i zainteresowanie ALMA przez społeczność naukową” powiedział Pierre Cox, dyrektor Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

Lars-Åke Nyman, Dyrektor Operacji Naukowych ALMA, podkreślił, że „zapotrzebowanie na ten nowy instrument wzrasta wraz z upływem czasu; na poprzedni Cykl 2 otrzymaliśmy 1382 wnioski obserwacyjne”. Wskazał również na naturę procesu polegająca na współpracy, bowiem wnioski pochodzą od grup badaczy z pięciu różnych rejonów, reprezentowanych przez trzech partnerów. Łącznie 3608 astronomów wzięło udział w procesie jako kierownicy Lubcz członkowie zespołów badawczych.

Obserwacje Cyklu 3 rozpoczną się 1 października 2015 r. i potrwają przez jeden rok.

Większość otrzymanych wniosków obserwacyjnych dotyczy badań z zakresu ośrodka międzygwiazdowego, powstawania gwiazd i astrochemii (26%), galaktyk i jąder galaktyk (25%). 21% z wniosków dotyczy kosmologii i Wszechświata na dużych przesunięciach ku czerwieni, natomiast 20% przypada na kategorię „dyski okołogwiazdowe, planety pozasłoneczne i Układ Słoneczny”. Na koniec kategorię „ewolucja gwiazd i Słońce” reprezentuje 8% otrzymanych wniosków.

Łącznie aplikujący prosili o 9037 godzin czasu obserwacyjnego. Obserwatorium ALMA rozpocznie teraz proces oceny, w ramach którego w 12 panelach recenzenckich, obejmujących 97 ekspertów, wnioski zostaną przeanalizowane w kontekście swoich kategorii naukowych. Ogłoszenie wyniki oceny spodziewane sjest na połowę sierpnia 2015 r.

Międzynarodowy kompleks astronomiczny ALMA działa w ramach partnerstwa pomiędzy ESO, amerykańską National Science Foundation (NSF) oraz japońskim National Institutes of Natural Sciences (NINS), we współpracy z Chile.

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann15035

Zdjęcia

Breakdown of ALMA Cycle 3 proposals by category
Breakdown of ALMA Cycle 3 proposals by category
Po angielsku