Ogłoszenie

ESO pozostaje najefektywniejszym obserwatorium naziemnym na świecie

5 marca 2015

Przegląd wielu recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w roku 2014, korzystających z danych z teleskopów i instrumentów ESO wykazał, że ESO pozostaje najbardziej produktywnym obserwatorium naziemnym. Astronomowie użyli danych obserwacyjnych z ESO do napisania w ostatnim roku 864 recenzowanych publikacji, wyrównując rekord z 2012 roku. Liczba publikacji opublikowanych na podstawie danych ESO w roku 2014 pozostała nawet nieco wyższa nić liczba publikacji opartych od dane z należącego do NASA/ESA Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

Prawie 65% z wszystkich publikacji przypisanych ESO w roku 2014 korzystało z danyc zebranych teleskopem VLT albo interferometrem VLTI. Najbardziej produktywnymi instrumentami VLT w kwestii publikacji są UVES oraz FORS2, a trzecie miejsce zajmuje VIMOS. Dodatkowo GIRAFFE oraz SINFONI wykazują silne trendy wzrostowe.

Teleskop do przeglądów nieba VISTA w Paranal dostarczył danych do prawie dwukrotnie większej liczby publikacji niż w roku 2013. FEROS, SOFI oraz WFI także odnotowały wzrosty, natomiast HARPS pozostaje najefektywniejszym instrumentem w La Silla. Urządzenia umiejscowione w La Silla dostarczyły łącznie danych do ponad 260 publikacji.

Łączna liczba publikacji opartych o europejski czas obserwacyjny Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) wzrosła znacząco do 104 pod koniec 2014 roku.

Teleskop Atacama Pathfinder Experiment (APEX), użytkowany przez ESO na płaskowyżu Chajnantor w chilijskim regionie Atakama – projekt realizowany we współpracy pomiędzy Max Planck Institute for Radio Astronomy, Onsala Space Observatory oraz ESO — odnotował niewielki wzrost w publikacjach ESO od poprzedniego roku, przy czym ponad połowa wszystkich publikacji z tego instrumentu była oparta o czas obserwacyjny ESO.

Metody użyte do uzyskania tych liczb różnią się w różnych obserwatoriach, więc wyniki nie zawsze są dokładnie porównywalne. Jednak rezultaty ESO ciągle znacząco przewyższają każde z pozostałych obserwatoriów naziemnych oraz pozostają lekko przed Kosmicznym Teleskopem Hubble’a.

Wskazuje to na istotny wkład ESO w badania astronomiczne. Opublikowanie statystyk daje pogląd na to, ile pracy naukowej jest prowadzone dzięki danych z pojedynczych obserwatoriów, ale nie wskazują szerszego wpływu na naukę jako całość.

Wyniki raportu zebrano w corocznym zestawieniu Basic ESO Publication Statistics [1] publikowanym przez Bibliotekę ESO i obliczono za pomocą ESO Telescope Bibliography (telbib), bazy danych obejmującej recenzowane publikacje korzystające z danych ESO [2]. ESO czyni wiele wysiłków, aby identyfikować wszystkie recenzowane publikacje, które korzystają z jego danych i uważa bazę telbib za zasadniczo kompletną.

W internecie dostępne są także interaktywne wykresy wybranych statystyk. Pokazują one całą zawartość bazy danych telbib [3], która obejmuje rekordy dla publikacji od roku 1996 do chwili obecnej. Można z niej korzystać do badania wielu aspektów historii publikacji, w tym rozwoju publikacji naukowych korzystających z danych ESO oraz wykorzystania danych archiwalnych.

Uwagi

[1] Basic ESO Publication Statistics

[2] Informacje o Telbib oraz dostęp do bazy danych

[3] Interaktywne statystyki telbib

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann15014

Zdjęcia

Number of papers published using observational data from different observatories
Number of papers published using observational data from different observatories
Po angielsku
Number of papers published using observations from ESO facilities
Number of papers published using observations from ESO facilities
Po angielsku