Lehdistötiedote

17 miljoonan euron hankeraha on myönnetty tukemaan 170 projektia, joissa kehitetään ratkaisuja tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

ATTRACT-hanke aloittaa vuoden kestävän aloitteen läpimurtoteknologian kehittämiseksi kartoitus- ja kuvantamisteknologioiden alueella

23. toukokuuta 2019

ATTRACT on Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatioprojektin rahoittama hanke, minkä taustalla on yhdeksän partnerin muodostama konsortio ESO mukaanlukien. Hanke on kerännyt 170 läpimurtoideaa, joista jokaiselle myönnetään 100000 euron avustus potentiaalisesti koko yhteiskuntaa muuttavien teknologioiden kehittämiselle. Tänään Genevessä CERN:issä järjestetty aloituskokous aloittaa vuoden kestävän lähtölaskennan näille valituille projekteille, minkä aikana ne voivat todistaa tieteellisen pätevyytensä uraauurtavissa havaitsemis- ja kuvantamisteknologioissa.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet projektit valittiin yli 1200 hakemuksen joukosta. Tieteen- ja teollisuuden organisaatioden tutkijat ja yritykset lähettivät hakemuksia ympäri maailman. Riippumaton tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokomitea '(R&D&I) Committee' käytti tarkkaa arviointiprosessia valitessaan 100000 euron rahoituksen saajat.

170 läpimurtoideaa valittiin niiden tieteellisen pätevyyden, innovaatiovalmiuden ja potentiaalisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mukaan", Sergio ATTRACT:in R&D&I-komitean puheenjohtaja Bertolucci kertoi. “Ajatuksena on läpimurtoideoiden kehitysprosessien ja teknologioiden nopeuttaminen ja niiden soveltaminen yhteiskunnan tärkeimpien haasteiden ratkaisemiseen”.

ESO:n rooli ATTRACT-konsortion kumppanina heijastelee sen jatkuvaa sitoutumista tähtitieteen teknologioiden soveltamisessa yhteiskunnan haasteiden alueella. Seuraavat valitut ATTRACT-projektit alleviivaavat joitain yhteiskunnan sovellusmahdollisuuksia ESO:n tähtitieteen teknologian ja asiantuntemuksen alueella.

3D-CANCER-SPEC tuo tähtitieteen teknologian mukaan syövän vastaiseen taisteluun, mikä on yksi suurimmista kuolinsyistä maailmanlaajuisesti.  Tämä Martin Rothin (innoFSPEC, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam) koordinoima projekti yhdistää kahden innovatiivisen ESO:n Very Large Telescope MUSE instrumentin kehitystyössä mukana olevan asiantuntemuksen. Hankkeessa tiimi tekee alustavan suunnitelman ja tutkimuksen siitä miten kuvantamis-spektrografiaa voisi käyttää kliinisessä syöpätutkimuksessa.

Spektroskopia on tehokas tekniikka, mitä voidaan käyttää kohteen rakenteen selvittämisessä sen lähettämän valon avulla tulee valo sitten avaruudessa olevasta kohteesta tai henkilön kehosta Maan päällä. Syöpäkudos eroaa riittävästi terveestä kudoksesta, jotta se voidaan erottaa Raman spektroskopian avulla ja siten voidaan välttää häiritsevää kudosnätteiden ottamista. Vaikka aikaisemmin on osoitettu, että tämä periaatteessa toimii, niin kuvan ottaminen kesti tunteja ja menetelmällä ei ollut käytännöllistä merkitystä. Jotta tämä prosessi saataisiin tarpeeksi nopeaksi kliiniseen tarkoitukseen, ryhmä suunnittelee erityisen koko kuvakentän spektroskopia tekniikan käyttämistä aivan kuten MUSE:ssa käytetään. MUSE suunniteltiin vastaamaan erityisesti tähtitieteen kuvantamisen haasteisiin.

Yksittäisen fotonin näkyvän valon kuvasensorit tieteeseen ja teknologiaan tavoittelee uuden perustan luomista alhaisen valon kuvantamisessa. Tätä projektia koordinoi Konstantin Stefanov (Open University) yhdessä ESO:n detektorispesialisti Mark Downingin kanssa. Tavoitteena on yksittäisen fotonin näkyvän valon alueen kuvauslaitteen kehittäminen, mikä soveltuisi adaptiivisen optiikan laitteistoihin ja alhaisen valon spektroskopiaan ja kuvantamiseen. Tällaisten sensorien kuvantamisen tehokkuutta rajoittaisi ainoastaan fotonien absorboituminen puolijohteissa, sekä valon kvanttiluonne. Havaitsemalla ja laskemalla jokaisen fotonin ilman ylimääräistä kohinaa nämä sensorit voisivat mahdollistaa äärimmäisen tehokkuuden kuvantamisessa ja auttaa näkemään ja löytämään jotain aivan tuntematonta.  

“On hienoa nähdä miten tämä ESO:n teleskooppien instrumenteissa käytettävää teknologiaa voidaan soveltaa täysin erilaisella alueella”, Andrew Williams ESO:n ATTRACT:in hallituksen edustaja kommentoi. “Tämä juuri on ATTRACT-projektin päätarkoitus, mikä tarjoaa siemenrahaa tällaisten ideoiden eteenpäin viemiseksi ja se jatkaa sitä pitkää perinnettä, missä perustutkimusta tuetaan siinä mielessä, että se johtaa koko yhteiskuntaa tukevien innovatiivisten teknologioiden kehittämiseen”.

Lisätystä todellisuudesta älykkäisiin sensoreihin ja laitteisiin useat 170:stä valitusta ideasta kehittävät uusia teknologioita, jotka voivat auttaa kliinisessä diagnostiikassa, terveyden monitoroinnissa, sekä eri tautien, kuten syövän, Alzheimerin taudin tai malarian yksilöllisessä hoidossa, sekä sydämen ja neurologisten toimintojen seurannassa.

Monitieteiset tutkijatiimit, yrittäjät ja yhtiöt eri puolilta maailmaa kehittävät hienostuneita sensoreita ja laitteita, mitkä mahdollistavat mullistavat innovaatiot useilla eri aloilla, joilla on suuri kaupallinen potentiaali. Uusiin teknologioihin kuuluvat älykkäät laitteet ympäristön tarkkailuun, vihreät ratkaisut ilmaston muutoksen vastaiseen taisteluun, edistyneet sovellukset kansalaisille, valmistusprosessien älykkäät systeemit, ja mullistavat teknologiat tieteellisen tiedon lisäämiseksi.

170 myönteisen rahoituspäätöksen saaneen yksityiskohdat julkistetaan tänään ja ne on ryhmitelty neljään laajaan osa-alueeseen: datan hankinta systeemit ja laskenta, käyttäjä- ja taustalla oleva elektroniikka, sensorit, sekä ohjelmisto ja integraatio.

Suurin osa läpimurtoideoista (64%) kehitää seuraavan sukupolven teknologioita sensoreita käyttäen ja 16% hankkeista keskittyy datan hankinta systeemeihin ja laskentaan. Lisäksi 12% ovat ohjelmisto ja integraatioprojekteja ja 8% kehittää käyttäjäelektroniikkaa ja taustalla olevaa elektroniikkaa, mitä tarvitaan sensorien ja kuvantamisteknolgian vaatimissa käyttöliittymissä.

170:llä ATTRACT:in rahoittamalla [1] läpimurtoprojektilla on vuosi aikaa näyttää ideoidensa toimivuus ja se että niihin kannattaa investoida. Hankkeet esittelevät tuloksensa Brysselissä syksyllä 2020 järjestettävässä konferenssissa. Vuoden kestävän kehitysvaiheen aikana ATTRACT projektin konsortion liike-elämän ja innovaation ekspertit Aalto yliopistolta, EIRMA:sta ja  ESADE:n kauppakoulusta auttavat projektin ryhmiä sen selvittämisessä miten heidän ideoimiaan teknologioita voidaan kehittää kohti suurta kaupallista potentiaalia omaavia innovaatioita.

Lisähuomiot

[1] ATTRACT-hanke koostuu seuraavista tahoista: Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus (CERN), European Molecular Biology Laboratory (EMBL),  Euroopan eteläinen observatorio (ESO), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European XFEL, Institut Laue-Langevin (ILL), Aalto yliopisto, European Industrial Research Management Association (EIRMA) ja ESADE. Hanketta johtaa CERN ja sitä rahoitetaan Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Lisätietoa

ESO on Euroopan johtava hallitustenvälinen tähtitieteen organisaatio ja ylivoimaisesti maailman tieteellisesti tuotteliain tähtitieteellinen observatorio. ESO:lla on 16 jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Irlanti, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Tšekin tasavalta, joiden lisäksi Chile toimii laitteistojen sijoitusmaana ja Australia strategisena kumppanina. ESO toteuttaa kunnianhimoista ohjelmaa, joka keskittyy tehokkaiden maanpäällisten havaintovälineiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. Välineiden avulla tähtitieteilijät voivat tehdä merkittäviä tieteellisiä löytöjä. ESO:lla on myös johtava asema tähtitieteen tutkimuksen kansainvälisen yhteistyön edistämisessä ja organisoinnissa. ESO:lla on Chilessä kolme ainutlaatuista huippuluokan observatoriota: La Silla, Paranal ja Chajnantor. ESO:lla on Paranalilla VLT-teleskooppi (Very Large Telescope) ja siihen liittyvä, maailmanlaajuisesti johtava VLTI-interferometri, sekä kaksi kartoitusteleskooppia. VISTA toimii infrapuna-alueella ja VST-teleskooppi näkyvän valon aallonpituuksilla. ESO on myös merkittävä kumppani kahdessa Chajnantorin laitteistossa, APEX-teleskoopissa ja ALMA-teleskoopissa, joka on maailman suurin tähtitieteellinen projekti. Lähellä Paranalia sijaitsevalla Cerro Armazonesilla ESO rakentaa 39-metrin kokoista ELT-teleskooppia (Extremely Large Telescope), josta tulee “maailman suurin tähtitaivasta havainnoiva silmä”.

ATTRACT on uraauurtava aloite, joka tuo yhteen Euroopan perustutkimuksen ja teollisuuden yhteisöt johtamaan seuraavan sukupolven havaitsemis- ja kuvantamisteknologioita. Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelman avustussopimuksen Nro 777222 rahoittama projekti pyrkii auttamaan Euroopan talouden eheyttämistä ja parantamaan ihmisten elämää luomalla tuotteita, palveluita, yrityksiä ja työpaikkoja. Lisätietoja on saatavilla täällä: www.attract-eu.com

Linkit

Yhteystiedot

Pasi Nurmi
Koordinaattori, FT, Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorla
Kaarina, Suomi
Matkapuhelin: +358294504358
Sähköposti: pasnurmi@utu.fi

Lars Lindberg Christensen
ESO Head of Outreach Initiatives
Garching bei München, Germany
Puh.: +49 89 3200 6761
Matkapuhelin: +49 173 38 72 621
Sähköposti: lars@eso.org

Virginia Mercouri
Media Adviser, Science|Business
Puh.: +32 489 095 044
Sähköposti: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Content Director, ESADE Business School
Puh.: +34 690 957 506
Sähköposti: anna.alsina@esade.edu

Connect with ESO on social media

Tämä on ESO:n lehdistötiedotteen käännös eso1909.

Tiedotteesta

Tiedote nr.:eso1909fi
Tyyppi:Unspecified : Technology

Kuvat

ATTRACT initiative for innovative sensing and imaging technologies
ATTRACT initiative for innovative sensing and imaging technologies
Englanniksi
ATTRACT Kick-off Meeting
ATTRACT Kick-off Meeting
Englanniksi
ATTRACT Kick-off Meeting
ATTRACT Kick-off Meeting
Englanniksi
ATTRACTive Presentation
ATTRACTive Presentation
Englanniksi
ATTRACTive Presentation
ATTRACTive Presentation
Englanniksi
The AOF + MUSE at work
The AOF + MUSE at work
Englanniksi

Videot

ESOcast 201 Light: ATTRACT
ESOcast 201 Light: ATTRACT
Englanniksi
About Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology
About Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology
Englanniksi
About 3D-CANCER-SPEC
About 3D-CANCER-SPEC
Englanniksi