Tiedote

ESO säilyttää asemansa maailman tuotteliaimpana maanpäälisenä observatoriona

3. maaliskuuta 2017

Vuonna 2016 julkaistujen vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisuiden tarkastelu, missä on käytetty dataa ESO:n teleskoopeilta ja instrumenteista on osoittanut, että ESO säilyttää asemansa maailman tuotteliaimpana maanpäälisenä observatoriona. Tähtitietelijät käyttivät viime vuonna havaintodataa ESO:n yksiköistä tuottaakseen kaikkien aikojen ennätyksen, eli 936 referoitua artikkelia.

Vuonna 2016 julkaistiin 565 artikkelia, joissa viitattiin ESO:on ja missä käytettiin dataa joko VLT-teleskoopilta tai VLT-interferometrilta Cerro Paranalilla. Kolme tuotteliainta VLT-instrumenttia artikkelien määrässä mitattuna olivat UVES, FORS2 ja VIMOS, mitä käytettiin vastaavasti 123:ssa, 109:ssä ja 75:ssä artikkelissa. Myös MUSE- ja SPHERE-instrumenttia käytettiin edellistä vuotta enemmän. Dataa VISTA ja VST-kartoitus teleskoopeista Cerro Paranalilla käytettiin 93:ssa ja 18:sta artikkelissa.

Kaikki paikat La Sillassa tuottivat dataa lähes 200:aan artikkeliin. HARPS säilyttää asemansa La SIllan tuotteliaimpana instrumentilla 80:llä artikkelillaan.

Euroopan havaintoaika "Atacama Large Millimeter/submillimeter Array":llä eli ALMA:lla tuotti 129 artikkelia vuonna 2016 ja kaikkien tuotettujen artikkelien määrä nousi 305:een. Atacama Pathfinder Experiment telescope eli APEX-teleskoopilla ESO-APEX havaintoaika johti 46:een artikkeliin vuonna 2016 ja kokonaismäärä nousi vuoden loppuun mennessä 301:een. ALMA:n ja APEX:in jatkuva menestys vaikutti merkittävästi julkaisujen ennätysmäärään. APEX on yhteistyö "Max Planck Institute for Radio Astronomy"-instituutin ja Onsalan avaruusobservatorion ja ESO:n välillä ja sitä operoi ESO Chajnantorin tasangolla Chilessä Atacaman alueella.

Jos julkaisujen lukumäärää verrataan maailmanlaajuisesti muiden vastaavien observatorioiden kanssa, niin ESO nousee listan ensimmäiseksi. On kuitenkin huomattava, että julkaisujen laskutavat vaihtelevat eri paikoissa ja näitä lukuja ei voi suoraan verrata muiden keräämiin listoihin. Siitä huolimatta on selvää, että ESO on selvästi edellä muita maanpäälisiä observatorioita ja saatujen lukujen perusteella on lisännyt etumatkaa NASA/ESA Hubble avaruuskaukoputkeen vuodesta 2015.

Nämä tulokset osoittavat kuinka tärkeä ESO on tähtitieteen tutkimuksessa. Julkaisustatistiikka antaa kuvan siitä miten laajasti tutkimusta tehdään eri observatorioissa, mutta se ei kuitenkaan kuvaa suoraan sitä miten suuri merkitys niillä on tieteeseen yleisesti.

Kuvat on julkaistu osana ESO:n vuotuista julkaisustatistiikkaa [1], minkä tekee ESO:n kirjasto ja laskuissa on käytetty ESO:n "Telescope Bibliography (telbib)"-tietokantaa, mikä sisältää ne referoidut julkaisut, missä on käytetty ESO:n dataa[2]. ESO tekee paljon työtä sen eteen, että kaikki relevantit artikkelit ovat mukana ja telbib-tietokannan pitäisi olla erittäin kattava ja täydellinen. Vuoden 2016 aikana, 13000. artikkeli lisättiin telbib-tietokantaan. Tämän julkaisi entinen ESO-opiskelija ja julkaisussa käytettiin dataa VLT:n X-shooter- ja UVES-instrumenteista [3].

Interaktiiviset kuvaajat valikoiduista tilastoista ovat myös nähtävissä verkossa. Näissä kuvaajissa on mukana koko telbib tietokanta[4], mikä sisältää kaikki kirjaukset julkaisuista vuodesta 1996 nykypäivään. Sitä voi käyttää julkaisuhistorian eri ominaisuuksien tarkasteluun sisältäen viittaukset eri ESO:n instrumentteihin ja arkistodatan käyttämiseen.

Lisätietoja

[1] ESO:n julkaisujen tilastotiedot

[2] Telbib-tieto ja pääsy tietokantaan

[3] Artikkelissa oli mukana Tayyaba Zafar, ketä on nyt Australian tähtitieteellisessä observatoriossa.

[4] Interaktiivinen telbib-statistiikka

Yhteystiedot

Uta Grothkopf
ESO Librarian
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6280
S-posti: uta.grothkopf@eso.org

Peter Grimley
ESO Assistant Public Information Officer
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6383
S-posti: pgrimley@partner.eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann17009

Kuvat

Number of papers published using observational data from different observatories (1996–2016)
Number of papers published using observational data from different observatories (1996–2016)
Englanniksi
Number of papers published using observations from ESO facilities (1996–2016)
Number of papers published using observations from ESO facilities (1996–2016)
Englanniksi