Ilmoitukset

Subscribe to receive news from ESO in your language!
ann20019-fi — Tiedote
Rahoitusmahdollisuuksia Chilessä (Anuncio de Oportunidades)
6. heinäkuuta 2020: ESO rahoittaa ja hallinnoi vuosittaista apurahahakua, joka on kohdistettu tähtitieteen ja teknologiaan liittyvien tieteenalojen kehittämiseen Chilessä tukeakseen tieteellistä yhteistyötä isäntämaansa Chilen kanssa. Hallitus, joka koostuu ESO:n ja Chilen hallituksen edustajista ulkoasiainministeriön energia-, tiede- ja teknologia- ja innovaatiojaoston kautta sekä henkilöistä Chilen kansallisesta tutkimus- ja kehitysvirastosta ja Chilen tähtitieteellisestä seurasta, arvioi ja valitsee tästä rahastosta tuettavat ohjelmat, jotka kuuluvat seuraaville alueille: ESO:n apurahat Chilen akateemisten instituutioiden tähtitieteen tutkijatohtoriohjelmille. Rahoitus pidempiin tieteellisiin vierailuihin tutkijatohtoreille, tutkijoille tai muille korkeakoulujen työntekijöille, joiden kesto on enintään kolme kuukautta. Rahoitus tiedekuntien työtehtäviin enintään kahden vuoden jaksoille Chilen akateemisissa tutkimuslaitoksissa. Rahoitus, jolla tuetaan tähtitieteen opetusta ja levittämistä koskevien koulutusohjelmien kehittämistä ja toteuttamista Chilessä. Rahoitus kehitysohjelmien tukemiseen ja tähtitieteen teknologisten järjestelmien rakentamiseen. Tähtitieteen kehittämisen tukemiseen alueilla, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin neljään luokkaan. ESO:n ja Chilen hallituksen yhteinen komitea käsittelee kaikkia niitä ehdotuksia, jotka edistävät tähtitieteen kehittymistä Chilessä, ja myöntävät rahoitusta enintään noin 450 miljoonaan Chilen peson edestä ...
Lue lisää
ann20016-fi — Tiedote
METIS-instrumentin kehitys on saavuttanut merkittävän vaiheen
5. kesäkuuta 2020: ESO:n Extremely Large Telescope eli ELT-kaukoputken tehokas kamera ja spektrografi METIS on läpäissyt suunnitelmien alustavan arvion, joka tehtiin ESO:n pääkonttorissa Garchingissa Saksassa. METIS (Mid-infrared ELT Imager and Spectrograph) tulee hyödyntämään täysimittaisesti kaukoputken jättimäistä pääpeiliä ja sen avulla tullaan tutkimaan useita eri kohteita aurinkokunnan kappaleista kaukaisiin aktiivisiin galakseihin. METIS soveltuu erittäin hyvin tähtien elinkaarien tutkimiseen, vasta syntyneistä tähdistä planeettoja muodostaviin kiekkoihin ja edelleen kaikkein vanhempiin tähtiin lähellä elinkaarensa loppua. ELT tulee olemaan maailman suurin optisen ja keski-infrapuna alueen teleskooppi, kun se aloittaa toimintansa tämän vuosikymmenen puolivälissä. Sen 39-metrin halkaisijan omaavalla pääpeilillä ja kehittyneellä adaptiivisen optiikan järjestelmällä sen resoluutio on kuusi kertaa parempi, kuin James Webb-avaruusteleskoopin resoluutio. METIS tulee hyödyntämään täysimääräisesti tätä huippukaukoputkea ja sen adaptiivista optiikkaa tutkiakseen eri kohteiden rakennetta ja koostumusta erittäin suurella tarkkuudella. METIS:in odotetaan antavan merkittävästi uutta tietoa esimerkiksi eksoplaneetoista, joiden tutkimus on yksi dynaamisimmista ja jännittävimmistä tähtitieteen aloista. Instrumentin avulla pystytään tutkimaan usean jättimäisen eksoplaneetan ilmakehän lämpötilaa, ...
Lue lisää
ann20013-fi — Tiedote
Sopimus allekirjoitettu ALMA:n uusista vastaanottimista
24. huhtikuuta 2020: Sopimus Atacama Large Millimeter/submillimeter Array-teleskooppiin eli ALMA:aan asennettavien vastaanottimien valmistamiseksi on allekirjoitettu. ALMA, missä ESO on yhtenä kumppanina, havaitsee Universumia sähkömagneettisen säteilyn millimetri- ja alimillimetri aallonpituuksilla. Jokainen ALMA:n 66:sta antennista on varustettu useilla äärimmäisen herkillä radioaaltojen vastaanottimilla, joista jokainen on herkkä tietylle aallonpituusvälille. Uudet vastaanottimet nimeltään Band 2 vastaanotinkasetit 'Band 2 receiver cartridges' mahdollistavat ALMA:lle havaintojen tekemisen 2.6-4.5 mm aallonpituusvälillä. Band 2 prototyyppivastaanotinkasettien testaamisen jälkeen ohjausryhmä on nyt hyväksynyt tuotannon valmisteluvaiheen. Tämä koskee kuuden kasetin valmistusta ja määränpäätä kohti lopullista tuotetta, joita tulee lopulta yksi jokaiseen ALMA-antenniin. Tämä riippuu laitteiden toiminnan suoriutumisen arvioinnista ja sarjatuotannon mahdollisuuksista perustuen tuotannon esivaiheen vastaanotinkasetteihin. Näiden uusien vastaanotinkasettien avulla ALMA:sta tulee vieläkin monipuolisempi tutkimuslaite. Niiden avulla kylmästä tähtienvälisestä aineesta pystytään tekemään tärkeitä mittauksia. Tämä aine on harvaa aineen ja säteilyn sekoitusta, mitä on tähtien välissä sijaitsevassa avaruudessa. Band 2:n avulla ALMA pystyy myös tutkimaan useita eri kohteita, kuten planeettoja muodostavia kiekkomaisia alueita, sekä galakseja ja ...
Lue lisää
ann20012-fi — Tiedote
Maailman tuotteliain maanpäälinen observatorio: katsaus ESO:n tieteellisiin tuloksiin vuodelta 2019
9. huhtikuuta 2020: Yli 1000:lla julkaisullaan vuonna 2019 ESO säilyttää asemansa maailman tuotteliaimpana maanpäälisenä teleskooppina. Merkittävin osa näistä tutkimuksista on ESO:n Very Large Telescope eli VLT-teleskoopin ja VLT-interferometrin ansiota, jotka sijaitsevat ESO:n Paranalin observatoriolla Chilessä. Vuonna 2019 julkaistiin yhteensä 597 tieteellistä tutkimusta näistä tutkimusyksiköistä peräisin olevan datan avulla. Kaikkein tuotteliaimmat instrumentit olivat UVES, MUSE, ja X-shooter, joista jokainen oli osana yli 100:ssa tutkimuksessa. Muutamia esimerkkejä ESO:n lippulaivaobservatoriolta VLT:ltä vuonna 2019 tulleista keskeisistä tuloksista: Ensimmäisen Auringon kaltaisen tähden jäänteen ympäriltä löytyneen kaasujättiläisen havaitseminen. Ensimmäinen havainto neutronitähden sulautumisen yhteydessä syntyneestä raskaasta alkuaineesta. ESO:n muut teleskoopit Paranalilla eli VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) ja VST (VLT Survey Telescope) olivat julkaisuissa myös hyvin edustettuina. Vuonna 2019 VISTA:sta ja VST:stä peräisin olevaa dataa käytettiin 98:ssa ja 55:ssä tieteellisessä julkaisussa. Näihin kuuluu VISTA:n tutkimus, missä otettiin uusi kuva Suuresta Magellanin Pilvestä, jossa näkyy noin 10 miljoonaa yksittäistä tähteä. VST puolestaan auttoi Gaia:n radan määrittämisessä, jotta Linnunrata ...
Lue lisää
ann20011-fi — Tiedote
Kesän 2020 AstroCamp hakemuksien vastaanottaminen alkaa
31. maaliskuuta 2020: Hakemuksia ESO:n tukemaan Summer AstroCamp 2020-leirille voi lähettää 1.4 alkaen. AstroCamp on yliopiston tähtitieteen ja fysiikan alan ohjelma, jonka järjestäjänä on Centre for Astrophysics of the University of Porto (CAUP). Ohjelma pyrkii kannustamaan uteliaisuuteen ja kriittiseen ajatteluun. Leiri järjestetään 9.–23.8 2020 rauhallisessa ympäristössä kaukana kaupunkien stressistä. Ohjelma on suunnattu Euroopan Unionin maista tuleville lukio-oppilaille, jotka suorittavat viimeisiä kolmea vuottaan ennen yliopisto-opiskeluja, 42:sta eri maasta käsittäen kaikki ESO:n jäsenmaat, sekä Kanadan ja Yhdysvallat. Vuoden 2020 AstroCamp-leirin virallinen esittely tapahtui 22. helmikuuta. Esittelyvideo löytyy täältä. Eri lähtökohdista peräisin olevat oppilaat tapaavat toisensa ja osallistuvat kahdelle kurssille, jotka koostuvat päivittäisistä luennoista, tehtävistä ja loppukokeesta. Lisäksi kohokohtiin kuuluvat: Pimeän yötaivaan havainnointia omin silmin ja kaukoputkilla (mukaanlukien Perseidien meteorisuihku) Eri maissa työskentelevien tähtitieteilijöiden ja fyysikkojen kohtaamisia Skypen välityksellä Tietokoneprojekti, jossa työskennellään maailman parhaimmilta teleskoopeilta saadun havaintoaineiston kanssa Sosiaalisia aktiviteetteja, kuten patikointia, urheilua, sekä elokuvien ja dokumenttien katselua Hakemusaika Summer AstroCamp 2020-leirille on avoinna 1.–30.4 2020. ...
Lue lisää
ann20010-fi — Tiedote
COVID-19 viruksen aiheuttamat toimenpiteet ESO:ssa
9. maaliskuuta 2020: Päivitys (19. kesäkuuta 2020): Monia ESO:n viimeisten parin kuukauden aikana toteuttamia toimenpiteitä sovelletaan edelleen.Chilessä Vitacuran henkilökunta jatkaa etätyötä. Kaikki ESO:n observatoriot jatkavat toimintojaan turvatilassa, eikä tieteellisiä havaintoja tehdä. ESO:lla on olemassa suunnitelma tieteen perusoperaatioiden aloittamiseksi rajallisella henkilöstöllä heti kun se on mahdollista. Joka toinen viikko käydään tarkistuksia, joissa arvioidaan säännöllisesti mahdollistavatko olosuhteet Chilessä suunnitelman käyttöön ottamisen. Tähtitieteilijöiden tulee tarkistaa ESO science pages-sivustolta tilanteen päivitykset ja muut tiedeyhteisön kannalta tärkeät tiedot.Saksassa henkilökunta on vähitellen aloittanut takaisinpaluun ESO Garchingin päämajaan. Tällä hetkellä toimihenkilöt, jotka eivät ole karanteenissa, voivat palata toimistoon vapaaehtoisesti rajoitetuksi ajaksi. Paikalle ei toistaiseksi päästetä vierailijoita (kriittisiä toimintoja lukuun ottamatta, joita ei voi tehdä etänä). Lisäksi ESO Supernova planetaario ja vierailijakeskus pysyy suljettuna.Chilessä ja Saksassa laaditaan toimintojen palauttamissuunnitelmia ja niitä pannaan täytäntöön kansallisten säännösten ja tiukkojen terveys- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Päivitys (25. toukokuuta 2020): ESO:n henkilökunnalla on todettu ensimmäinen varmistettu COVID-19 tartunta. Kaikki tarvittavat turvatoimenpiteet on toteutettu ja työtovereita on ...
Lue lisää
ann20008-fi — Tiedote
ESO on allekirjoittanut sopimuksen UN Woman osaston kanssa juhlistaen samalla kansainvälistä naisten ja tyttöjen tieteenpäivää
11. helmikuuta 2020: Tänään kansainvälisenä naisten ja tyttöjen tieteenpäivänä tuomme esille joitain ESO:n tekemiä toimintoja monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden lisäämiseksi. Samalla korostetaan organisaation osallistumista tämän erityisen päivän juhlintaan. 30. tammikuuta 2020 ESO ja UN Women allekirjoittivat yhteistyösopimuksen ESO:n Vitacuran toimistolla Santiagossa Chilessä. Sopimuksessa ESO korostaa, että se on sitoutunut edistämään sukupuolista tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. ESO ja UN Women Chile yhdistävät voimansa edistääkseen Chilessä nuorten naisten uravalintoja tieteen ja teknologian aloilta. Yhteistyössä myös lisätään koulutaustaltaan epäoikeutetussa asemassa olevien naisten kouluttautumismahdollisuuksia. Tämän lisäksi ESO tulee käyttämään ohjenuoranaan naisten voimaannuttamisen periaatteita (Women Empowerment Principles) toimintojen kehittämisessä, sekä edistyksen mittaamisessa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden osalta. Sopimuksen allekirjoittivat María Noel Vaeza (UN Women Amerikan ja Karibian aluejohtaja) ja ESO:n pääjohtaja Xavier Barcons. Sopimusta todistamassa mukana oli myös UN Women ja ESO:n henkilökuntaa. Juhlistaakseen ESO:n naisia ja esitellääkseen heidän työtään ESO julkaisee sarjan naistyöntekijöiden haastatteluja 7. ja 14. helmikuuta ESOblogissa. Näissä käsitellään laajalti erilaisia työtehtäviä insinööreistä teleskooppien operoitsijoihin ja tähtitieteen ...
Lue lisää
ann20007-fi — Tiedote
'Tyttöjen päivä'-tapahtuma ESO:n päämajassa Garchingissa Saksassa
6. helmikuuta 2020: * * * Tämä tapahtuma on peruttu. Lue tämä tiedote. * * * ESO osallistuu 26.3.2020 Saksan Tyttöjen päivän tapahtumiin, joissa teknologiayritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset avaavat ovensa koulujen naispuolisille oppilaille lisätäkseen heidän tietämystään tieteen ja teknologian ammateista, sekä kannustaakseen heitä valitsemaan yhä enemmän ammatteja STEM-aloilta (Science, Technology, Engineering ja Mathematics eli tiede, teknologia, insinööritaito ja matematiikka). Paikkojen määrä tapahtumaan on rajoitettu. Ilmoittautuaksesi osallistujaksi, käy tapahtumasivulla. ESO:n tyttöjen päivä esittelee ESO:n työtä ja tuo esille useita keskeisiä nykyisiä toimintoja, kuten astrofysikaalista tutkimusta, mekaniikan ja optomekaniikan suunnittelua ja integrointia, yleisiä toimintoja ja paljon muuta. Ohjelmaan sisältyy esittelypuheita, sekä käytännön työpajoja tähtitieteen ja insinööritieteiden aloilta. Päivän aikana opitaan, kuinka tähtitieteellisiä havaintolaitteita rakennetaan, testataan ja käytetään. Vierailijat oppivat myös kuinka havaintoaineistoa kerätään ja käytetään tähtitieteen tutkimuksessa samalla, kun etsitään vastauksia maailmankaikkeuden suuriin kysymyksiin. Tämä antaa oppilaille katsauksen ESO:n insinöörien ja tähtitieteilijöiden tekemään työhön. Tämän maailman tuotteliaimman tähtitieteellisen observatorion esittelyn kruunaa suora videolinkki Cerro Paranalille ...
Lue lisää
ann20006-fi — Tiedote
Science in School: Numero 49 on nyt saatavilla
4. helmikuuta 2020: Maksuttoman Science in School-lehden uusin numero on nyt saatavilla verkosta ja painettuna. Tämä tiedeopettajille suunnattu eurooppalainen lehti tarjoaa uusinta tietoa huipputieteestä, tiedeopetuksen materiaaleja ja oppimisprojekteja, innostavien tutkijoiden ja opettajien haastatteluja, kirja-arvosteluja, sekä monia muita hyödyllisiä resursseja tiedeopetukseen. Lehti pyrkii edistämään tiedeopetusta kannustamalla yhteydenpitoon opettajien, tutkijoiden ja kaikkien muiden Euroopan tiedeopetuksessa mukana olevien kesken. Tämän numeron kohokohtiin kuuluvat: Artikkeli, jossa käydään läpi aurinkokunnan ulkopuolisten planeettojen metsästäjien käyttämiä menetelmiä. Selvitys eri teorioista koskien elämän syntyä. EIRO:n uutisosaston esittely maailman nopeimmasta kamerasta pehmeille röntgensäteille. Esimerkkejä opetusaktiviteeteista: Jännittävä kokeellinen aktiviteetti, jossa piilevät sormenjäljet tehdään näkyviksi. Aktiviteetti, jossa kasveja kasvatetaan samalla tavalla kuin niitä kasvatettaisiin ulkoavaruudessa tai kaukaisilla planeetoilla, sekä ohjeet sen tutkimiseksi onko superfoodissa myös supervoimaa. Science in School-lehteä julkaisee EIROforum, joka on kahdeksan eurooppalaisen hallitusten välisen tieteellisen tutkimusjärjestön yhteistyöelin, jossa ESO on jäsenenä. Lehti käsittelee tieteen opettamista Euroopan laajuisesti eri aihealueiden kautta tuoden esille opetuksen ja huippututkimuksen parhaita toimintatapoja. Tuleviin numeroihin toivotaan uusia ...
Lue lisää
ann20005-fi — Tiedote
ESO on mukana Big Science Business Forum 2020:ssa
4. helmikuuta 2020: Big Science Business Forum 2020 (BSBF2020) on toista kertaa järjestettävä tapahtuma, missä eurooppalaiset yritykset ja muut osakkeenomistajat voivat yhdellä kertaa saada tietoa tulevaisuuden investoinneista ja suunnitelmista euroopan megatieteiden (enl. Big Science) organisaatioiden osalta. Tapahtuman järjestävä kansainvälinen organisaatiokomitea koostuu kymmenestä megatieteiden organisaatiosta, joiden joukossa ESO on. Tapahtuman järjestäjänä on Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI), tiedeministeriö, Innovation and Universities and CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Tapahtuma pidetään Granadassa Espanjassa 6-9 lokakuuta 2020. Megatiede (engl. Big Science, suuri tiede) on termi, joka kiteyttää tavan, jolla tieteen edistyminen enenevissä määrin riippuu suuren mittakaavan projekteista, joita usein rahoittavat kansalliset hallitukset tai joukko hallituksia, ja jotka johtavat lisääntyvään yhteistyöhön tieteessä ja maailmanlaajuisissa tieteellisissä projekteissa. Se tukeutuu suuriin ja pieniin yrityksiin kaikkialta maailmasta alueilla, jotka ulottuvat kryogeniikkaan, suprajohteisiin, materiaaleihin ja elektroniikkaan sekä uraauurtaviin tähtitieteellisiin teknologioihin. Osallistujia odotetaan tulevan noin 1000:sta pääasiassa eurooppalaisista yrityksistä ja organisaatioista, ketkä suunnittelvat osallistumistaan "Big Science"-markkinoille. ...
Lue lisää
ann20004-fi — Tiedote
ESO auttaa eurooppalaisia yhtiöitä voittamaan suuria kansainvälisiä sopimuksia
3. helmikuuta 2020: Ranskalainen CILAS-yhtiö on voittanut miljoonien eurojen arvoisen sopimuksen kansainvälisen organisaation kanssa, johtuen osaltaan ESO:n kanssa yhteistyössä kehitetystä teknologiasta. “Tämä on erinomainen esimerkki miten ESO on investoinut teknologian tutkimiseen ja kehittämiseen eurooppalaisen yhtiön kanssa ja siten vahvistanut sen toimintamahdollisuuksia”, CILAS:in kanssa työskennellyt ESO:ssa muotoaan muuttavien peilien ekspertti Stefan Ströbele sanoi. CILAS on yksi ESO:n teollisuuskumppaneista, sekä adaptiivisen optiikan pioneeri. Se on ollut mukana rakentamassa muotoaan muuttavia peilejä useisiin ESO:n teleskooppien instrumentteihin. Monet modernien teleskooppien instrumenteista käyttävät adaptiivisen optiikan laitteistoa korjaamaan ilmakehän turbulenssin aiheuttamia vaikutuksia. Muotoaan muuttavat peilit ovat näiden laitteistojen keskeisiä komponetteja. Näissä erityisten aktuaattorien avulla voidaan hienoisesti muuttaa peilin muotoa, jolloin ilmakehän aiheuttamat vääristymät saadaan kompensoitua ja kuvien tarkkuus paranee. Tukeakseen eurooppalaista tutkimus- ja teknologiakehitystä ja varmistaakseen ESO:n teleskooppeihin tarvittavan teknologian olemassaolon ESO työskenteli CILAS:in ja Thirty Meter Telescope International Observatory eli TIO:n kanssa vuosina 2013–2015 muotoaan muutavissa peileissä tarvittavien aktuaattorien suunnittelussa ja kehityksessä. Viime vuonna TIO, mikä on kansainvälinen ...
Lue lisää
ann20002-fi — Tiedote
ELT:n MICADO-instrumentti läpäisi alustavan suunnitteluvaiheen arvioinnin
21. tammikuuta 2020: MICADO on ensimmäinen ESO:n Extremely Large Telescope eli ELT-kaukoputkeen tuleva kuvauslaitteisto ja se on nyt saavuttanut tärkeän vaiheen sen suunnittelun arvioinnissa. MICADO konsortio ja ulkopuolisia eksperttejä ympäri maailman tapasivat toisensa ESO:n päämajassa Garchingissa viikon ajan, jolloin instrumentin optiikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoa, elektroniikkaa ja kustannuksia tarkasteltiin kriittisesti ja etsittiin niitä osa-alueita, joiden suunnittelu vaatii vielä työtä. Kokouksen jälkeen MICADO-ryhmä huomioi kaikki keskeiset huolenaiheet, jotka arvioinnin aikana tuotiin esille. Instrumentti on nyt muodollisesti läpäissyt alustavan suunnittelun arvioinnin. Yksityiskohtaisempi suunnitteluvaihe on nyt käynnissä ja se tulee johtamaan loppulliseen suunnitelmien arviointiin, sekä instrumentin useiden eri komponenttien rakentamiseen. MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations) on suunniteltu tekemään sekä kuvantamista, että spektroskopiaa ja se tulee keskittymään lähi-infrapunaisen alueen kuvantamiseen ja spektroskopiaan ennennäkemättömällä herkkyydellä ja tarkkuudella. Ilmakehän aiheuttaman kuvan epäterävyyden kompensoimiseksi MICADO tulee käyttämään kahta eri adaptiivisen optiikan systeemiä. Toisessa hyödynnetään teleskoopin muotoaan muuttavaa M4 peiliä, jolloin saadaan tarkkoja kuvia pieneltä näkökentältä. Toinen menetelmä käyttää MAORY:n ...
Lue lisää
Tulos 1 - 20 / 981