Jetten fra M87 i synligt og polariseret lys og det supertunge sorte hul i polariseret lys

Det sammensatte billede her viser tre måder at se på centralområdet af Messier 87 (M87) i polariseret lys og et billede i synligt lys, optaget med Hubble Rumteleskopet. Galaksen har et supertungt sort hul i sit centrum, og den er berømt for sine jets, som strækker sig langt udenfor selve galaksen. Hubblebilledet for oven dækker den del af jetten, som strækker sig omkring 6000 lysår ud fra galaksens centrum.

Et af billederne i polariseret lys, som er optaget med det Chile-baserede Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), som ESO er partner i, viser dele af jetten. Det er den del, med en udstrækning på 6000 lysår, som er tættest på centeret af galaksen.

Det andet billede i polariseret lys er tættere på det supertunge sorte hul: det midterste billede viser et område, som er omkring et lysår i udstrækning, og det er optaget med National Radio Astronomy Observatorys Very Long Baseline Array (VLBA) i USA.

Det tætteste kig er optaget ved at sammenkoble otte teleskoper over hele Verden for at danne et virtuelt teleskop med den samme diameter som Jorden; det, som kaldes Event Horizon Telescope eller EHT. Med det kan astronomerne se detaljer meget tæt omkring det supertunge sorte hul - inde hvor jettene bliver udsendt.

Linierne viser polariseringens retninger. De er koblet til magnetfelterne i de pågældende områder. Data fra ALMA leverer en beskrivelse af den magnetiske feltstruktur langs jetten. Den kombinerede information fra EHT og ALMA gør det derfor muligt for astronomerne at undersøge magnetfelternes rolle helt fra meget tæt på begivenhedshorisonten (registreret med EHT i skalaer, som svarer til lysdage) og ud til langt væk fra galaksen M87 langs de kraftige jets (som ALMA registrerer det, i skalaer, som svarer til tusinder af lysår).

Værdierne i GHz fortæller i hvilke frekvenser af elektromagnetisk stråling de forskellige observationer er udført. Den vandrette linie viser skalaen i lysår for hvert af de individuelle billeder.

Kilde:

EHT Collaboration; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Goddi et al.; NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); VLBA (NRAO), Kravchenko et al.; J. C. Algaba, I. Martí-Vidal

Om billedet

Id:eso2105c
Sprog:da
Type:Kollage
Udgivelsesdato:24. marts 2021 15:00
Relaterede pressemeddelelser:eso2105
Størrelse:5192 x 7087 px

Om objektet

Navn:Messier 87
Type:Local Universe : Galaxy : Component : Central Black Hole

Billedformater

Stor JPEG
2,4 MB
Skrærm JPEG
172,2 KB