Pressmeddelande

VISTA tar en ny bild av Stora magellanska molnet

13 september 2019, Skurup

ESO:s VISTA-teleskop har gett oss en ny fantastisk vy av Stora magellanska molnet, en av våra närmaste galaktiska grannar. VISTA har studerat denna dvärggalax och dess mindre syskon, Lilla magellanska molnet, med en tidigare ouppnådd detaljrikedom. Tack vare studien kan astronomerna undersöka ett stort antal stjärnor och öppnar nya möjligheter att förstå stjärnutveckling, galaktisk dynamik och variabla stjärnor.

Det Stora magellanska molnet (LMC, Large Magellanic Cloud) är på 163 000 ljusårs avstånd en av Vintergatans närmaste galaxgrannar. Den och dess mindre syskon Lilla magellanska molnet är två av de närmaste satellitgalaxerna till Vintergatan. LMC innehåller en mängd olika typer av stjärnor och är därför ett utmärkt laboratorium för att studera de processer som formar galaxerna.

 

VISTA-teleskopet har observerat dessa två galaxer under det senaste årtiondet. Bilden som släpps idag är resultatet av mängder av kartläggningar av galaxen som har gjorts med teleskopet under denna tid. Huvudsyftet med VISTA Magellanic Cloud (VMC) Survey är att förstå stjärnbildningshistorien i de två dvärggalaxerna, såväl som deras tredimensionella struktur.

 

VISTA var nyckeln till dessa observationer då det kan observera i nära infrarött ljus. Det gör det möjligt att se genom de stoft- och gasmoln som skymmer sikten mot stjärnorna bakom. Molnen blockerar mycket av det visuella ljuset men släpper igenom delar av det mer långvågiga, infraröda ljuset. Det gjorde det möjligt att observera omkring 10 miljoner stjärnor, även de som befinner sig i galaxens centrum. Med så bra data kunde man bestämma stjärnornas åldrar med hjälp av stjärnutvecklingsmodeller [1]. Det visade sig att de yngre stjärnorna huvudsakligen befinner sig galaxens otydliga spiralarmar, precis som i dess större och mer välorganiserade större kusiner, spiralgalaxerna.

 

De Magellanska molnen har varit kända för folkslagen på det södra halvklotet i tusentals år men var länge i det närmaste okända för Europeer. Deras namn härrör från den portugisiske sjöfararen Ferdinand Magellan som beskrev dem för 500 år sedan. Hans resor förde med sig mängder av nya upplevelser och upptäckter till Europa. Denna känsla av utforskarglädje och upptäckaranda lever kvar i dag bland astronomer över hela världen - även bland deltagarna i VMC Survey Team som gav oss denna fantastiska bild av det Stora magellanska molnet.

 

Noter

[1] Stjärnutvecklingsmodeller gör det möjligt att förstå stjärnornas liv och död och ger astronomerna kunskap om deras åldrar, sammansättning, temperatur och massa.

Mer information

Mer om observationerna finns att läsa i artikeln “The VMC Survey - XXXIV. Morphology of Stellar Populations in the Magellanic Clouds” som kommer att publiceras i den månatliga tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

 

ESO är Europas främsta mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning och med råge världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det har 16 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli "världens största öga mot himlen".

Länkar

Kontakter

Maria-Rosa Cioni
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)
Potsdam, Germany
Tel: +49 331 7499 651
E-post: mcioni@aip.de

Mariya Lyubenova
ESO Head of Media Relations
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6188
E-post: pio@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1914 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1914sv
Namn:Large Magellanic Cloud
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Irregular
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Instruments:VIRCAM
Science data:2019MNRAS.490.1076E

Bilder

VISTA tar en ny bild av Stora magellanska molnet
VISTA tar en ny bild av Stora magellanska molnet
Sevärdheter i Stora magellanska molnet
Sevärdheter i Stora magellanska molnet
Karta över Stora magellanska molnet
Karta över Stora magellanska molnet

Videor

ESOCast 206 Light: VISTA tar en ny bild av Stora magellanska molnet
ESOCast 206 Light: VISTA tar en ny bild av Stora magellanska molnet
Inzoomning mot Stora magellanska molnet
Inzoomning mot Stora magellanska molnet
Stora magellanska molnet i infrarött och visuellt ljus
Stora magellanska molnet i infrarött och visuellt ljus
Tarantelnebulosan i infrarött och visuellt ljus
Tarantelnebulosan i infrarött och visuellt ljus
Panorering över Stora magellanska molnet
Panorering över Stora magellanska molnet