Pressmeddelande

Stjärnor vs stoft i Carinanebulosan

VISTA blickar in i en av Vintergatans största nebulosor i infrarött ljus

29 augusti 2018

Carinanebulosan, en av himlens största och ljusstarkaste nebulosorna, framträder i en ny bild tagen med ESO:s teleskop VISTA vid Paranalobservatoriet i Chile. Genom att observera i infrarött ljus har VISTA tittat genom de lager av het gas och mörkt stoft som omger nebulosan och visar oss otaliga stjärnor, både nyfödda och gamla i sin sista dödskamp.

Omkring 7500 ljusår bort i stjärnbilden Kölen (Carina på latin) ligger en nebulosa vars stjärnor både föds och dör sida vid sida. Carinanebulosan skapades av dessa dramatiska händelser och är ett dynamiskt, föränderlig moln av tunt utspridda mängder av interstellär gas och stoft.

De tunga stjärnorna inuti denna kosmiska bubbla sänder ut intensiv strålning som får den omgivande gasen att glöda. Andra delar av nebulosan innehåller mörka pelare av stoft som höljer nyfödda stjärnor. En strid pågår mellan stjärnor och stoft i Carinanebulosan och de nyfödda stjärnorna ser ut att vinna eftersom de producerar högt energisk strålning och stjärnvindar som får de dammiga barnkamrarna, där stjärnorna bildats, att sakta dunsta bort.

Spridd över 300 ljusår, Carinanebulosan är en av Vintergatans största stjärnbildande områden och kan lätt ses med blotta ögat under en mörk natt. Tyvärr är den inte synlig för den som bor på norra halvklotet eftersom den befinner sig hela 60 grader nedanför himmelsekvatorn.

Inuti denna spännande nebulosa tar Eta Carinae platsen som det mest märkliga stjärnsystemet. Denna bjässe, i själva verket en egendomlig dubbelstjärna, är det mest energiska stjärnsystem i området och under 1830-talet var det ett av de ljusstarkaste objekten på himlen. Sedan dess har den bleknat dramatiskt och når slutet av sitt liv, men är fortfarande ett av Vintergatans mest massiva och mest luminösa stjärnsystem.

Eta Carinae syns i denna bild som en del av en ljus fläck av ljus precis ovanför “V”-formen ovanför de stoftiga molnen. Direkt till höger om Eta Carinae syns den relativt lilla Nyckelhålsnebulosan. Detta är ett litet, tätpackat moln av kalla molekyler och gas inuti Carinanebulosan som är värd till flera massiva stjärnor och vars utseende också ändrats dramatiskt under de senaste århundradena.

Carinanebulosan upptäcktes från Godahoppsudden av Nicolas Louis de Lacaille under 1750-talet och den har avbildats åtskilliga gånger sedan dess. Här lägger kartläggningsteleskopet VISTA – Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy – till en ovanligt detaljerad vy av ett stort område. Teleskopets förmåga att observera i infrarött är perfekt för att avslöja agglomerationer av unga stjärnor som döljs inuti det stoftiga materialet som slingrar sig igenom Carinanebulosan. Under 2014 användes VISTA för att fastställa nästan fem miljoner individuella källor av infrarött ljus inuti denna nebulosa, vilket avslöjar den stora omfattningen av denna stellära barnkammare. VISTA är världens största teleskop för infrarött ljus som är dedikerad för kartläggningar och dess stora spegel, breda synvinkel och utsökt känsliga detektorer möjliggör för astronomer [1] att avslöja en helt ny bild av den södra stjärnhimlen.

Noter

[1] Observationerna som skapade dessa bilder leddes av Jim Emerson från School of Physics & Astronomy, Queen Mary University of London i Storbritannien. Han samarbetade med Simon Hodgkin och Mike Irwin från Cambridge Astronomical Survey Unit, Cambridge University i Storbritannien. Reduceringen av datan utfördes av Mike Irwin och Jim Lewis från Cambridge Astronomical Survey Unit, Cambridge University i Storbritannien.

Mer information

ESO är Europas främsta mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning och med råge världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det har 15 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Jim Emerson
School of Physics & Astronomy, Queen Mary University of London
London, UK
E-post: j.p.emerson@qmul.ac.uk

Calum Turner
Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
E-post: pio@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1828 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1828sv
Namn:Carina Nebula
Typ:Milky Way : Nebula
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Instruments:VIRCAM

Bilder

Carinanebulosan i infrarött ljus
Carinanebulosan i infrarött ljus
En bredare titt på Carinanebulosan
En bredare titt på Carinanebulosan
Bild från Digitized Sky Survey av Eta Carinanebulosan
Bild från Digitized Sky Survey av Eta Carinanebulosan
Carinanebulosan i stjärnbilden Kölen
Carinanebulosan i stjärnbilden Kölen

Videor

ESOcast 175 Light: Stjärnor och stoft i Carinanebulosan (4K UHD)
ESOcast 175 Light: Stjärnor och stoft i Carinanebulosan (4K UHD)
3D-vy av Carinanebulosan
3D-vy av Carinanebulosan
Zooma in på Carinanebulosan
Zooma in på Carinanebulosan
Panorera längs med Carinanebulosan
Panorera längs med Carinanebulosan