eso1806sv — Organisationsmeddelande

ESO:s VLT arbetar för första gången som ett 16-metersteleskop

Första ljus för instrumentet ESPRESSO med alla fyra enhetsteleskop

13 februari 2018

Instrumentet ESPRESSO som sitter på ESO:s Very Large Telescope i Chile har för första gången använt det kombinerade ljuset från alla fyra 8,2-meter stora enhetsteleskop. Genom att föra samman ljuset från enhetsteleskopen på det här viset blir VLT, sett till dess insamlingsyta, dagens största optiska teleskop.

 

Ett av de ursprungliga designmålen för ESO:s Very Large Telescope (VLT) var att dess fyra enhetsteleskop skulle kunna arbeta ihop för att tillsammans bilda ett enda jätteteleskop. Nu när spektrografen ESPRESSO för första gången observerat himlen med det kombinerade ljus från samtliga fyra teleskop har denna milstolpe äntligen uppnåtts [1].

Den historiska observationen föregicks av omfattande förberedelser i ESPRESSO-konsortiet som leds av det astronomiska observatoriet vid Genevas universitet, med deltagande från forskningscentra från Italien, Portugal, Spanien och Schweiz, samt ESO:s personal. När det var dags fick ESO:s generaldirektör Xavier Barcons trycka på startknappen i teleskopets kontrollrum.

Gaspare Lo Curto är instrumentspecialist för ESPRESSO vid ESO.

– ESO har förverkligat en dröm som har sina rötter i den tid då idén om VLT kom till under 1980-talet: att mata ett enda instrument med det kombinerade ljuset från alla fyra enhetsteleskop på Cerro Paranal, förklarar han.

När alla fyra 8,2-meter stora enhetsteleskop kombinerar deras insamlingsförmåga för att mata till ett enda instrument blir VLT effektivt det största optiska teleskopet i världen när det gäller insamlingsområde.

Bland de främsta vetenskapliga målen med ESPRESSO är att upptäcka och karaktärisera jordliknande planeter, och att söka efter eventuella variationer i fundamentala fysiska konstanter. Det sistnämnda experimentet kräver i synnerhet observationer av avlägsna, ljussvaga kvasarer, och det vetenskapliga målet gynnas mest av att ESPRESSO:s förmåga att kombinera ljuset från de fyra enhetsteleskopen. Båda mål är beroende av instrumentets oerhörda stabilitet och en extremt stabil referensljuskälla.

På grund av systemets komplexitet är det först nu som det har blivit möjligt att kombinerat ljuset från de fyra enhetsteleskopen på det här sättet i ett så kallat “inkoherent fokus”. Teleskopen och bergstoppens underjordiska utrymmen har dock varit förberedda för denna möjlighet redan från starten. [2].

Ett system av speglar, prismor och linser överför ljuset från vardera av VLT:s enhetsteleskop till spektrografen ESPRESSO uppemot 69 meter bort. Tack vare den komplexa optiken kan ESPRESSO nu samla ihop ljuset från alla fyra enhetsteleskop, vilket ökar dess insamlingsförmåga. Alternativt kan instrumentet ta emot ljus från ett enskilt enhetsteleskop, vilket gör att teleskopens observationstid kan användas på ett flexibelt sätt. ESPRESSO har specialutvecklats för att utnyttja denna infrastruktur [3].

Ljuset från de fyra enhetsteleskopen samlas rutinmässigt in av VLT:s interferometer för att studera jämförelsevis ljusa objekt i extremt fin detalj.

Paolo Molaro är vetenskaplig projektledare.

– Denna imponerande milstolpe är kulmen av ett mångårigt arbete som genomförts av ett stort team av forskare och ingenjörer. Det är underbart att få se ESPRESSO arbeta tillsammans med alla fyra enhetsteleskop, och jag ser fram emot de spännande forskningsresultaten som följer.

Att mata det kombinerade ljuset till ett enda instrument kommer att ge astronomer tillgång till information som först nu blivit tillgänglig. Denna nya anläggning ändrar spelreglerna för astronomi med högupplösta spektrografer. Den använder sig av nya koncept, såsom våglängdskalibrering med hjälp av en laserfrekvenskam, vilket ger oöverträffad precision och utmärkt reproducerbarhet, samt nu möjligheten att också kombinera ljusuppsamlingsförmågan från de fyra individuella enhetsteleskopen [4].

– När ESPRESSO arbetar tillsammans med alla fyra enhetsteleskop ger det oss en lockande försmak av vad nästa generation av teleskop kan erbjuda om några år, som till exempel ESO:s Extremely Large Telescope, avslutar ESO:s generaldirektör Xavier Barcons.

 

Noter

 

[1] ESPRESSO — nästa generations planetjägare – gjorde sina första observationer den 6 december 2017 med bara ett av de fyra 8,2-meters enhetsteleskop (UT) som tillsammans utgör VLT.

[2] Ordet “inkoherent” innebär att ljuset från de fyra teleskopen helt enkelt läggs samman utan att ta hänsyn till information om ljusets fas, som görs i VLT-interferometern.

[3] När ljuset kombineras inkoherent ger detta samma ljusinsamlingsförmåga som ett teleskop med en öppning på 16 meter. Vinkelupplösningen blir dock detsamma som ett enskilt 8-metersteleskop. VLT-interferometern kan istället uppnå upplösning som motsvarar det som man skulle få med ett teleskop som har en öppning som är lika stor som det största avstånd mellan två teleskop.

[4] “AstroComb” är ett system för våglängdskalibrering som baseras på en laserfrekvenskam. Det har utvecklats av Menlo Systems GmbH i Martinsried, Tyskland.

 

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium, Chalmers
Sverige
Tel: 0317725500
Mobil: 0704933114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Francesco Pepe
University of Geneva
Geneva, Switzerland
E-post: Francesco.Pepe@unige.ch

Stefano Cristiani
INAF–Osservatorio Astronomico di Trieste
Trieste, Italy
E-post: cristiani@oats.inaf.it

Nuno Santos
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço and Universidade do Porto
Porto, Portugal
E-post: Nuno.Santos@astro.up.pt

Rafael Rebolo
Instituto de Astrofísica de Canarias
Tenerife, Spain
E-post: rrl@iac.es

Gaspare Lo Curto
ESO
Garching, Germany
E-post: glocurto@eso.org

Antonio Manescau
ESO
Garching, Germany
E-post: amanesca@eso.org

Florian Kerber
ESO
Garching bei München, Germany
E-post: fkerber@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1806 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1806sv
Namn:ESPRESSO
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Instrument
Facility:Very Large Telescope
Instruments:ESPRESSO

Bilder

Första ljus för instrumentet ESPRESSO med alla fyra enhetsteleskop
Första ljus för instrumentet ESPRESSO med alla fyra enhetsteleskop
Instrumentet ESPRESSO som sitter på ESO:s Very Large Telescope i Chile har för första gången använt det kombinerade ljuset från alla fyra 8,2-meter stora enhetsteleskop. Genom att föra samman ljuset från enhetsteleskopen på det här viset blir VLT, sett ti
Instrumentet ESPRESSO som sitter på ESO:s Very Large Telescope i Chile har för första gången använt det kombinerade ljuset från alla fyra 8,2-meter stora enhetsteleskop. Genom att föra samman ljuset från enhetsteleskopen på det här viset blir VLT, sett ti
Första ljus för instrumentet ESPRESSO med alla fyra enhetsteleskop
Första ljus för instrumentet ESPRESSO med alla fyra enhetsteleskop
Första ljus för instrumentet ESPRESSO med alla fyra enhetsteleskop
Första ljus för instrumentet ESPRESSO med alla fyra enhetsteleskop
ESPRESSO instrument achieves first light with all four Unit Telescopes
ESPRESSO instrument achieves first light with all four Unit Telescopes
text på engelska

Videor

ESOcast 152 Light: ESO’s VLT Working as 16-metre Telescope for First Time (4K UHD)
ESOcast 152 Light: ESO’s VLT Working as 16-metre Telescope for First Time (4K UHD)
text på engelska
Schematisk representation av de fyra VLT-enhetens teleskop som matar ljuset till ESPRESSO
Schematisk representation av de fyra VLT-enhetens teleskop som matar ljuset till ESPRESSO