Pressmeddelande

ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur

25 maj 2016

Vid en ceremoni i Garching utanför München, Tyskland, den 25 maj 2016, skrev ESO på ett kontrakt med ACe-konsortiet, som består av Astaldi, Cimolai och underleverantören EIE Group, för byggandet av kupolen och teleskopstrukturen för European Extremely Large Telescope (E-ELT). Detta är det största kontraktet som ESO hittills tilldelat och också det största kontraktet för markbaserad astronomi. Vid detta tillfälle avslöjades också byggnadsdesignen för E-ELT. Byggandet av kupolen och teleskopstrukturen kommer nu att påbörjas.

European Extremely Large Telescope (E-ELT), med en huvudspegel som är 39 meter i diameter, kommer att vara det största teleskopet i världen för synligt och infrarött ljus, och sannerligen världens största öga mot himlen. Det kommer att byggas i norra Chile, på en plats som redan förberetts.

Kontraktet för att bygga teleskopets kupol och struktur skrevs på av ESO:s generaldirektör, Tim de Zeeuw, styrelseordföranden för Astaldi, Paolo Astaldi, och vd för Cimolai, Luigi Cimolai. ESO hade dessutom nöjet att få välkomna Italiens minister för utbildning, högskolor och forskning, Stefania Giannini, till ceremonin, som också gästades av Renato Cianfarani, Italiens konsul i München, Patrick Roche, ordförande för ESO:s råd, samt Italiens delegaterna från ESO:s råd, Nicolò D’Amico (som även är ordförande för INAF) och Matteo Pardo, vetenskaplig attaché vid Italiens ambassad i Berlin. Närvarade gjorde även Gianpietro Marchiori, vd för EIE samt andra gäster och representanter för konsortiet.

Kontraktet täcker konstruktion, tillverkning, transporter, byggandet på plats och testning av kupolen och teleskopstrukturen. Med ett värde på cirka 400 miljoner euro är detta det största kontraktet som ESO tilldelat och det största kontraktet hittills inom den markbaserade astronomin.

Med E-ELT:s kupol och teleskopstruktur tar teleskopbyggartekniken ett steg in i nytt territorium. I kontraktet ingår inte bara den gigantiska roterande kupolen, 85 meter i diameter med en total massa på omkring 5000 ton, utan även monteringen och tuben för teleskopet, men en rörlig massa på sammanlagt mer än 3000 ton. Båda strukturer är med råga de största som hittills byggts för ett teleskop för synligt eller infrarött ljus, och är avsevärt större än alla dagens teleskop. Kupolen är nästan 80 meter hög och dess yta kan jämföras med en fotbollsplan.

E-ELT byggs just nu på Cerro Armazones, en bergstopp 3000 meter över havet omkring 20 kilometer från ESO:s Paranalobservatorium. Bygget av vägen dit och tillplattningen av bergstoppen är redan färdigt. Arbetet med kupolen på plats väntas börja under 2017.

Tim de Zeeuw, är generaldirektör för ESO.

– E-ELT kommer att ge upptäckter som vi idag helt enkelt inte förmår att föreställa oss. Det kommer att inspirera människor i hela världen att tänka på forskning, teknik och vår plats i universum. Dagens tecknande är ett viktigt steg mot att leverera E-ELT år 2024, sa han.

Paolo Astaldi är styrelseordförande för Astaldi.

– Det här projektet är verkligen visionärt, både i vad det innebär för forskningsfältet astronomi men också inom bygg och teknik. Astaldi och våra partners i projektet, Cimolai och EIE Group, är mycket stolta över att ha valts ut av ESO när de efterlyste offerter för att hjälpa göra verklighet av deras vision. Astaldi är välkänt för att leverera tekniska färdigheter som är bäst i klassen, kvalitetsbygge och robust utförande. Vi kommer att med kraft lägga våra viktigaste styrkor bakom detta projekt. Det är med spänning och glädje som jag undertecknar ett kontrakt med så astronomisk ambition, sa han.

Luigi Cimolai är vd för Cimolai.

– Vi känner oss hedrade och tacksamma att vårt företag har getts möjligheten att delta i denna tekniskt avancerade utmaning.  European Extremely Large Telescope kommer att kräva en hög grad av kvalitet i tekniskt utförande och bygge. Detta tror jag kommer definitivt att vidare öka våra möjligheter att utveckla projekt av allt större komplexitet, sa han.

Även många andra delar av arbetet med att bygga E-ELT går snabbt framåt. ESO har redan tecknat avtal för bygget av teleskopets första instrument MICADO, HARMONI och METIS, samt adaptivsystemet för E-ELT, MAORY. Kontrakt för teleskopets stora sekundärspegel kommer också snart att skrivas på.

E-ELT:s ljusinsamlingsyta kommer att vara större än alla dagens teleskop för synligt ljus tillsammans. Dess adaptivoptiksystem kommer att ge bilder som är cirka 15 gånger skarpare än de som görs av NASA/ESA:s rymdteleskop Hubble vid samma våglängd. Teleskopet erbjuder många möjligheter för tekniska spinoff-tillämpningar, tekniköverföring och teknisk entreprenad. Det nya avtalet är ett bevis att E-ELT har potentialen att bli en betydande kraftkälla för ekonomisk utveckling genom att ge leverantörer i ESO:s medlemsländer chansen att leda stora internationella projekt.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO, Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Alessandra Onorati
Media Contact for the ACe Consortium
E-post: A.Onorati@Astaldi.com

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1617 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1617sv
Namn:Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

ESO tecknar kontrakt för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur – störst hittills inom den markbaserade astronomin
ESO tecknar kontrakt för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur – störst hittills inom den markbaserade astronomin
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar kontrakt för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur – störst hittills inom den markbaserade astronomin
ESO tecknar kontrakt för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur – störst hittills inom den markbaserade astronomin
ESO tecknar kontrakt för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur – störst hittills inom den markbaserade astronomin
ESO tecknar kontrakt för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur – störst hittills inom den markbaserade astronomin
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
ESO tecknar största kontraktet hittills inom markbaserad astronomi för E-ELT:s kupol och teleskopstruktur
E-ELT jämfört med Stefansdomen, Wien, Österrike
E-ELT jämfört med Stefansdomen, Wien, Österrike
E-ELT jämfört med Atomium, Bryssel, Belgien
E-ELT jämfört med Atomium, Bryssel, Belgien
E-ELT jämfört med statyn Cristo Redentor i Rio de Janeiro, Brasilien
E-ELT jämfört med statyn Cristo Redentor i Rio de Janeiro, Brasilien
E-ELT jämfört med Ještědtornet i Tjeckien
E-ELT jämfört med Ještědtornet i Tjeckien
E-ELT jämfört med Rundetårn i Köpenhamn, Danmark
E-ELT jämfört med Rundetårn i Köpenhamn, Danmark
E-ELT jämfört med Åbos domkyrka, Finland
E-ELT jämfört med Åbos domkyrka, Finland
E-ELT jämfört med Triumfbågen i Paris, Frankrike
E-ELT jämfört med Triumfbågen i Paris, Frankrike
E-ELT jämfört med Brandenburger Tor, Berlin, Tyskland
E-ELT jämfört med Brandenburger Tor, Berlin, Tyskland
E-ELT jämfört med Kolosseum i Rom, Italien
E-ELT jämfört med Kolosseum i Rom, Italien
E-ELT jämfört med Nemobyggnaden i Amsterdam, Nederländerna
E-ELT jämfört med Nemobyggnaden i Amsterdam, Nederländerna
E-ELT jämfört med Mariakyrkan, Kraków, Poland
E-ELT jämfört med Mariakyrkan, Kraków, Poland
E-ELT jämfört med Padrão dos Descobrimentos, Lissabon, Portugal
E-ELT jämfört med Padrão dos Descobrimentos, Lissabon, Portugal
E-ELT jämfört med Sagrada Família i Barcelona, Spanien
E-ELT jämfört med Sagrada Família i Barcelona, Spanien
E-ELT jämfört med Lilla bommen (Läppstiftet), Göteborg, Sverige
E-ELT jämfört med Lilla bommen (Läppstiftet), Göteborg, Sverige
E-ELT jämfört med Bernkatedralen, Schweiz
E-ELT jämfört med Bernkatedralen, Schweiz
E-ELT jämfört med Big Ben i London, Storbritannien
E-ELT jämfört med Big Ben i London, Storbritannien
E-ELT jämfört med VLT
E-ELT jämfört med VLT
Storleksjämförelse mellan E-ELT och andra teleskopspeglar
Storleksjämförelse mellan E-ELT och andra teleskopspeglar
Storleksjämförelse mellan E-ELT och andra teleskopkupoler
Storleksjämförelse mellan E-ELT och andra teleskopkupoler
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for E-ELT dome and telescope structure
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for E-ELT dome and telescope structure
text på engelska
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for E-ELT dome and telescope structure
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for E-ELT dome and telescope structure
text på engelska
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for E-ELT dome and telescope structure
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for E-ELT dome and telescope structure
text på engelska
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for ELT dome and telescope structure
ESO signs largest ever ground-based astronomy contract for ELT dome and telescope structure
text på engelska
The ELT compared to the Rosse telescope in Ireland
The ELT compared to the Rosse telescope in Ireland
text på engelska
The ELT compared to the Nidaros Cathedral in Trondheim, Norway
The ELT compared to the Nidaros Cathedral in Trondheim, Norway
text på engelska
The ELT compared to the Spire of Dublin, Ireland
The ELT compared to the Spire of Dublin, Ireland
text på engelska
The ELT compared to the Statue of Liberty in New York, USA
The ELT compared to the Statue of Liberty in New York, USA
text på engelska
The ELT compared to La Portada natural arch in Chile
The ELT compared to La Portada natural arch in Chile
text på engelska
The ELT compared to the Vancouver Science World in Canada
The ELT compared to the Vancouver Science World in Canada
text på engelska
The ELT compared to the Sydney Opera House in Australia
The ELT compared to the Sydney Opera House in Australia
text på engelska
The ELT compared to the Manchester Central Convention Complex in the UK
The ELT compared to the Manchester Central Convention Complex in the UK
text på engelska
The ELT compared to the Manchester Etihad Stadium in the UK
The ELT compared to the Manchester Etihad Stadium in the UK
text på engelska
Telescopes and football
Telescopes and football
text på engelska
An artistic rendering of an open telescope dome standing next to the silhouette of Big Ben's clock tower over a blue background. The tower is only slightly taller than the telescope.
Size comparison of the ELT and Big Ben
text på engelska

Videor

ESOcast 84: The New E-ELT Design Unveiled
ESOcast 84: The New E-ELT Design Unveiled
text på engelska
The European Extremely Large Telescope
The European Extremely Large Telescope
text på engelska
Opening up the E-ELT
Opening up the E-ELT
text på engelska
Close-up of the E-ELT in its dome
Close-up of the E-ELT in its dome
text på engelska
Close-up view of the E-ELT in its dome
Close-up view of the E-ELT in its dome
text på engelska
The E-ELT dome opening
The E-ELT dome opening
text på engelska
ESO Signs Largest Ever Ground-based Astronomy Contract for E-ELT Dome and Telescope Structure
ESO Signs Largest Ever Ground-based Astronomy Contract for E-ELT Dome and Telescope Structure
text på engelska
Light's five-mirror journey through the ELT
Light's five-mirror journey through the ELT
text på engelska
Light's five-mirror journey through the E-ELT (no text)
Light's five-mirror journey through the E-ELT (no text)
text på engelska