Pressmeddelande

Galatillställning firar 50 år för Europeiska sydobservatoriet

12 oktober 2012

Kvällen den 11 oktober 2012 hölls en galatillställning på palatset München Residenz för att fira Europeiska sydobservatoriets 50-årsdag. Höjdpunkten i firandet var när representanter för ESO:s medlemstater och dess värdland Chile, bland dem sju ministrar och två ambassadörer, samt representanter för observatoriet, signerade en prototypspegel till E-ELT (European Extremely Large Telescope).

ESO:s generaldirektör, professor Tim de Zeeuw och professor Xavier Barcons, ordförande i ESO:s Råd, välkomnade högt uppsatta representanter för ESO:s medlemlsänder och värdlandet Chile, samt ESO:s Råd, representanter för ESO:s kommittéer, tidigare generaldirektörer, framstående astronomer och andra nyckelfigurer i ESO:s historia.

Galatillställningen [1] firade femtio år av framgångar sedan ESO-konventet undertecknades i oktober 1962 och organisationen bildades. Över det senaste halvseklet har ESO blivit världens med råge mest produktiva markbaserade observatorium. Detta blev ett tillfälle att hylla bidrag från de många viktiga individer och organisationer som varit viktiga för ESO:s framgång.

Professor Barcons öppnade festligheterna med dessa ord:

- Att arbeta tillsammans som medlemmar i ESO är ett livsviktigt sätt för medlemsländerna att utveckla och bygga storskaliga, toppmoderna astronomiska anläggningar som vi var och en inte skulle kunna bygga. Dessutom visar det hur det vetenskapliga samarbetets anda verkar över nationsgränser.

Professor Dr Annette Schavan, Tysklands förbundsminister för utbildning och forskning, välkomnade gästerna till Tyskland.

- Forskningen som ESO bedriver ligger i världsklass, och denna ledande position vill vi behålla även i framtiden. Framgångshistorier lever vidare genom att fortsätta berättas. Därför är det viktigt att genomföra bygget av världens största teleskop för synligt ljus, European Extremely Large Telescope. E-ELT kan komma att ge svar på några av astrofysikens största frågor.

Dr Wolfgang Heubisch, MdL Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Bayern, höll också tal.

- Inom Bayerns frodiga forskningslandskap är ESO ett framstående och dyrbart landmärke. Det bidrar till Bayerns rykte som ett viktigt ställe för naturvetenskap och lockar ett stort antal toppforskare från hela klotet.

Bland de framstående forskarna på galan återfanns professor Brian Schmidt, nobelpristagare i fysik 2011, som summerade sin syn på ESO.

- Jag ser inte bara att astronomins framtid är ljus hos ESO. Som jag ser det är det ESO som är astronomins framtid.

Professor Tim de Zeeuw talade om ESO:s utveckling och dess tre nuvarande observationsplatser, La Silla, Paranal och Chajnantor, samt Armazones, där E-ELT kommer att byggas. Anläggningarna förkroppsligar organisations framgångsrika mission att utveckla och driva observatorier i världsklass för astronomisk forskning, och att stödja samarbeten inom astronomi.

- ESO:s framgång uppnås genom dess motiverade och kompetenta personal, tillsammans med viktiga bidrag från industri, forskningsinstitut och tekniska enheter i medlemsländerna, utbrast Tim de Zeeuw.

Professor de Zeeuw talade även om ESO:s samt astronomins framtid, och betonade den fortsatta betydelsen av vetenskaplig forskning för samhället, och noterade att:

- Om vårt samhälle inte fortsätter vara intresserat i vetenskapen är den dödsdömd. Det måste finnas både ett öppensinnigt tankesätt och grundläggande forskning.

Gästerna tittade också på utdrag ur Europe to the Stars — ESO's first 50 years of Exploring the Southern Sky, en dokumentärfilm som berättar historien om hur ESO har utformat, byggt och drivit de mest kraftfulla markbundna teleskopen på jorden.

Som avslutning på kvällen signerade de ansvariga för respektive nations delagation samt professorerna de Zeeuw och Barcons en prototyp av ett spegelsegment för det Europeiska Extremt Stora teleskopet (E-ELT), världens största öga mot himlen. Dess huvudspegel med diametern 39 meter kommer att bestå av 798 sådana hexagonala glasbitar, var och en 1.4 meter stora men bara 50 millimeter tjocka. E-ELT kommer att bli världens med råge största teleskop för synligt och infrarött ljus. Signaturerna på det här spegelsegmentet kommer att graveras in i glaset och bli en bestående minne av firandet av ESO:s första 50 år.

Chiles utrikesminister, Alfredo Moreno, sade efter signeringen:

- Chiles observationsplatser är de klaraste på jorden, vilket gör dem till en fantastisk ställe att upptäcka den södra stjärnhimlen, och Chiles starka vetenskapliga och tekniska expertis är viktiga för att stödja utveckligen av den astronomiska forskningen. Vi är väldigt stolta över att vara värd för ESO, och vill fira dessa 50 år då vi arbetat tillsammans för att förbättra vår förståelse för Universum.

Noter

[1] Galatillställningen är en av många aktiviteter i samband med ESO:s 50-års firande. Mer information finns tillgänglig online.

Mer information

År 2012 är det 50 år sedan Europeiska sydobservatoriet (ESO) grundades. ESO är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39 metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Douglas Pierce-Price
Public Information Officer, ESO
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1240 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1240sv
Namn:ESO 50th anniversary, ESO Director General
Typ:Unspecified : People : Other/General
Facility:Other

Bilder

Galatillställning firar 50 år för Europeiska sydobservatoriet
Galatillställning firar 50 år för Europeiska sydobservatoriet
Brian Schmidt under galatillställningen vid ESO:s 50-årsjubileum
Brian Schmidt under galatillställningen vid ESO:s 50-årsjubileum
Tim de Zeeuw under galatillställningen vid ESO:s 50-årsjubileum
Tim de Zeeuw under galatillställningen vid ESO:s 50-årsjubileum
Signering av en spegelprototyp för E-ELT, för att fira ESO:s 50-årsjubileum
Signering av en spegelprototyp för E-ELT, för att fira ESO:s 50-årsjubileum
Galatillställning i Kaisersalen i Munchenresidenset i Tyskland firar 50 år för Europeiska sydobservatoriet
Galatillställning i Kaisersalen i Munchenresidenset i Tyskland firar 50 år för Europeiska sydobservatoriet
Munich Residenz Kaisersaal, Tyskland
Munich Residenz Kaisersaal, Tyskland

Videor

Galatillställning firar 50 år för Europeiska sydobservatoriet
Galatillställning firar 50 år för Europeiska sydobservatoriet