Pressmeddelande

Europeisk ALMA-antenn blir nummer 16 på Chajnantor

Nu förbereds det för ALMA:s första vetenskapliga observationer

28 juli 2011

Den första europeiska antennen i ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) har nått nya höjder. Den 27 juli 2011 transporterades den till observatoriets drift- och uppställningsplats (Array Operations Site, AOS). Tolvmetersantennen anlände därmed till slutdestinationen Chajnantor, 5000 meter över havet, där den nu har sällskap av antenner från andra internationella partner i ALMA-projektet. Det totala antalet antenner uppgår nu till 16.

Talet 16 låter inte anmärkningsvärt. Men det är just 16 antenner som behövs för att ALMA ska kunna börja göra dess första vetenskapliga observationer och det innebär därmed en viktig milstolpe i projektet. Astronomer kommer snart att kunna börja använda ALMA till ny forskning.

Antennen, som tillverkades av det europeiska konsortiet AEM [1] under ett kontrakt från ESO, lämnades efter sex månaders testande i april över till observatoriet vid dess driftsupportcenter (Operations Support Facility, OSF). Driftsupportcentret ligger 2900 meter över havet i utlöparna till de chilenska Anderna. Där utrustades antennen med mycket känsliga detektorer som kyls av flytande helium samt annan nödvändig elektronik. Nu har ett av ALMA:s gigantiska transportfordon flyttat den ytterligare 28 kilometer längs den torra ökenvägen till den högt belägna drift- och uppställningsplatsen (Array Operations Site, AOS). Den är slutdestinationen efter en lång resa som påbörjades när antennens ingående komponenter tillverkades i fabriker runt om i Europa under överinseende av ESO.

Stefano Stanghellini är projektledare inom ALMA med ansvar för antennerna.

– Det känns riktigt bra att se på när den första europeiska ALMA-antennen når Chajnantor. Det är från denna torra platå som dessa tekniska mästerverk kommer att användas för att studera kosmos, säger han.

Senare i år börjar ALMA:s allra första vetenskapliga observationer, som samlas under beteckningen Early Science. Trots att ALMA ännu kommer att vara under uppbyggnad överträffar 16-antenners-uppställningen redan världens alla andra teleskop av detta slag. Astronomer från hela världen har skickat in nästan 1000 förslag till observationer för Early Science-perioden. Efterfrågan har varit så stor att förslag finns för omkring nio gånger fler observationer än vad som beräknas kunna genomföras under den ingående fasen av Early Science. Detta visar hur ivrigt forskare väntar på att få använda ALMA.

Det sista steget från driftsupportcentret OSF till Chajnantor-platån är en relativt kort resa, men för ALMA innebär en stor skillnad. Det är platåns mycket höga läge, 2100 meter längre upp, som ger de extremt torra förhållanden som krävs för att man ska kunna observera ljus med våglängd kring en millimeter. Sådana svaga signaler från rymden absorberas lätt av jordens atmosfär.

Chajnantor är perfekt för ALMA, men den höga höjden och bristen på syre gör att platsen är mindre behaglig för människor som besöker den. Även om en teknisk byggnad finns på Chajnantor - det är faktiskt ett av de högst belägna hus i världen - fjärrstyrs teleskopet så mycket som möjligt från OSF:s lägre höjd.

När bygget blir klart 2013 kommer ALMA att bestå av totalt 66 toppmoderna antenner. Tillsammans arbetar de som ett enda kraftfullt teleskop som observerar i ljus med våglängd kring och strax under en millimeter. ALMA kommer att hjälpa astronomer att studera planeters, stjärnors och galaxers ursprung, och kanske även själva universums början. För att göra detta observerar ALMA sval molekylär gas och svalt kosmiskt stoft, både i och bortom Vintergatan, samt bakgrundsstrålningen som finns kvar efter stora smällen.

ALMA är en internationell anläggning för astronomi och ett samarbete mellan Europa, Nordamerika och Östasien i samverkan med Chile. Bygget och driften av ALMA leds för Europas del av ESO, för Nordamerika av National Radio Astronomy Observatory (NRAO), som drivs av Associated Universities, Inc. (AUI), och för Östasien av Nationella astronomiska observatoriet i Japan (NAOJ). Joint ALMA Observatory (JAO) ger gemensam ledning och gemensam organisation för bygget, driftsättning och drift av ALMA.

Tjugofem europeiska ALMA-antenner, denna inräknad, bidrar ESO med genom ett avtal med det europeiska AEM-konsortiet. I ALMA ingår även 25 antenner som ska byggas av Nordamerika och 16 som ska byggas av Östasien.

Noter

[1] AEM-konsortiet består av Thales Alenia Space, European Industrial Engineering och MT-Mechatronics.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Stefano Stanghellini
ALMA Antenna Project Manager, ESO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6570
E-post: sstanghe@eso.org

Douglas Pierce-Price
Public Information Officer, ESO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1127 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1127sv
Namn:ALMA transporters, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

Bilder

European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
text på engelska
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
text på engelska
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
text på engelska
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
text på engelska
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
text på engelska

Videor

European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
text på engelska