eso1043sv — Organisationsmeddelande

EVALSO: En ny höghastighetslänk till Chiles observatorier

4 november 2010

En nyinvigd datakabel som sträcker sig hela 100 kilometer genom Chiles karga Atacamaöken ger nya möjligheter för ESO:s Paranalobservatorium och Cerro Armazones-observatoriet. Nu när dessa anläggningar kopplas ihop med Latinamerikas dataryggrad för forskning fylls det sista glappet i en höghastighetslänk mellan observatorierna och Europa.

Den nya kabeln ingår i projektet EVALSO [1] (Enabling Virtual Access to Latin American Southern Observatories, eller “Möjliggöra virtuell tillgång till latinamerikanska södra observatorier”), ett delfinansierat program inom den Europeiska kommissionens FP7 [2]. Det koordineras av Triestes universitet och i programmet ingår ESO, Cerro Armazones-observatoriet (OCA, som är en del av Ruhr-Universität Bochum), det chilenska akademiska nätverket REUNA samt andra organisationer. Förutom själva kabeln innefattar projektet även inköp av kapacitet i befintlig infrastruktur för att fullborda en länk med hög bandbredd från Paranalområdet ända till ESO:s huvudkontor utanför München i Tyskland.

Fernando Liello är projektkoordinator för EVALSO.

- I det här projektet har vi haft ett utmärkt samarbete mellan medlemmarna i konsortiet. Utöver att ge en snabb uppkoppling för de två observatorierna ger det fördelar för hela akademiska samhällen i både Europa och i Latinamerika, säger han.

Platserna Paranal och Armazones är utmärkta för astronomiska observationer tack vare deras höga höjd, klara stjärnhimlar och att de ligger långt från ljusföroreningar. Men läget betyder också att det är långt till befintlig kommunikationsinfrastruktur. För att kunna skicka hem data har de hittills varit beroende av en mikrovågslänk till en basstation nära Antofagasta.

Teleskopen vid ESO:s Paranalobservatorium producerar med råge 100 gigabyte data varje natt, vilket även efter filkomprimering motsvarar fler än 20 dvd-skivor. Även om den nuvarande datalänken räcker för att transportera data från dagens instrumentpark vid jätteteleskopen VLT (Very Large Telescope), har den inte tillräckligt med bandbredd för att kunna hantera data från kartläggningsteleskopet VISTA (se eso0949) eller för den nya generationens instrument som kommer att driftsättas under de närmaste åren.

För att de data som strömmar från Paranal ska nå ESO:s högkvarter är det ofta det enda praktiska sättet att spara på hårddisk och skicka med vanlig flygpost. Det kan innebära väntetider på dagar eller till och med veckor innan observationer från VISTA är klara för analys.

Självklart används både försiktig ransonering av uppkopplingen och avancerad datahantering för att kopplingen ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Ändå förekommer belastningstoppar. Även om detta inte innebär några stora problem för tillfället pekar det på att länken börjar nå sin övre kapacitetsgräns.

Generaldirektör för ESO Tim de Zeeuw säger:

- ESO:s observatorium vid Paranal växer, med nya teleskop och instrument som börjar driftsättas. Våra observatorier håller världsklass och behöver infrastruktur som ligger i framkanten.

Den nuvarande länken har en gräns på 16 megabit per sekund (hastigheten kan jämföras med en bredbandsuppkoppling i hemmet via ADSL). EVALSO kommer att ersätta detta med en mycket snabbare länk som klarar 10 gigabit per sekund – det skulle räcka för att överföra en hel dvd-film på bara några sekunder [3].

Mario Campolargo är direktör för ny teknik och infrastruktur hos Europeiska kommissionen.

- Det är strategiskt viktigt för Europas astronomer att kunna få den bästa möjliga tillgången till ESO:s observatorier, säger han. Det är en av anledningarna till varför den Europeiska unionen stöder utvecklingen av regionala e-infrastrukturer för forskning i Latinamerika och länkar dem samman med GÉANT [4] och andra infrastrukturer inom EU.

Den dramatiska höjningen av bandbredden kommer att innebära ökad realtidsanvändning av data från Paranal från andra platser. Det blir lättare att bevaka VISTA-teleskopets prestanda, snabbare tillgång ges till data från VLT och svarstider för kvalitetskontroll förbättras. Med den nya utökade bandbredden kommer dessutom nya möjligheter. Till exempel gör högdefinitionsvideokonferenser att astronomer och tekniker kan träffas utan att behöva resa till Chile. Framöver kommer dessutom den nya länkens bandbredd kunna hänga med i utvecklingen mot allt större datavolymer från Paranal och Armazones i den närmaste framtiden, då nya och bandbreddsintensiva instrument börjar användas.

Den omedelbara tillgången till data från en avlägsen plats handlar inte bara om att spara pengar och att göra observatoriets arbete mer effektivt. Vid oväntade och oförutsägbara händelser, som till exempel gammablixtar, finns det ofta inte tillräckligt med tid för astronomer att resa till observatorierna. EVALSO kommer att ge experter chansen att arbeta med dessa händelser över nätet - nästan som om de var på plats vid observatoriet.

Noter

[1] EVALSO finansieras inom ramarna för Europeiska kommissionens FP7. Det är ett partnerskap bland Universita degli Studi di Trieste (Italien), ESO, Ruhr-Universität Bochum (Tyskland), Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) (Italien), Universiteit Leiden (Nederländerna), Istituto Nazionale di Astrofisica (Italien), Queen Mary, University of London (Storbritannien), Cooperación LatinoAmericana de Redes Avanzadas (CLARA) (Uruguay) samt Red Universitaria Nacional (REUNA) (Chile).

[2] FP7 (den Europeiska kommissionens sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling) är den Europeiska unionens huvudinstrument för forskningsfinansiering. Dess mål är att EU ska uppnå eller behålla platsen som världsledande inom dess prioritetsområnden inom naturvetenskap och teknik.

[3] Den nylagda kabeln har en bandbredd på 10 gigabit per sekund. Nätverksinfrastrukturen mellan Paranal och ESO:s högkvarter i Tyskland beräknas kunna överföra data vid en maxhastighet på 1 gigabit per sekund.

[4] GÉANT är ett paneuropeiskt datanätverk som arbetar helt åt forsknings- och utbildningssektorerna. Det kopplar samman 40 miljoner användare i 40 länder.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 14 länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och VISTA, det största kartläggningsteleskopet. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett 42-meters europeiskt extremt stort teleskop för synligt och infrarött ljus, E-ELT, som kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Gonzalo Argandoña
ESO education and Public Outreach Department
Santiago, Chile
Tel: +56-2-463-3258
Mobil: +56-9-9-829-4202
E-post: gargando@eso.org

Giorgio Filippi
ESO Telescopes Division
Garching bei München, Germany
Tel: +49-89-3200-6325
E-post: gfilippi@eso.org

Lars Lindberg Christensen
ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49-89-3200-6761
E-post: lars@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1043 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1043sv
Namn:Enabling virtual access to Latin-american southern observatories (EVALSO)
Typ:Unspecified : Technology
Facility:Other

Bilder

The EVALSO inauguration
The EVALSO inauguration
text på engelska
Construction work on EVALSO
Construction work on EVALSO
text på engelska

Videor

ESOcast 23: A telescope's wire to the world
ESOcast 23: A telescope's wire to the world
text på engelska