Pressmeddelande

En elegant galax i ett nytt ljus

22 september 2010

En ny bild tagen med den kraftfulla kameran HAWK–I på ESO:s jätteteleskop VLT i Chile visar den vackra stavspiralgalaxen NGC 1365 som den ser ut i infrarött ljus. NGC 1365 ingår i en galaxhop i stjärnbilden Ugnen och är belägen ungefär 60 miljoner ljusår från jorden.

NGC 1365 är en av de mest välkända och välstuderade stavspiralgalaxerna på grund av dess slående perfekta form, med den raka stavstrukturen och två mycket framträdande spiralarmar. Längre in mot centrum av galaxen framträder en annan spiralstruktur i mindre skala och hela galaxen genomkorsas av tunna stoftstråk.

Den här galaxen utgör ett utmärkt laboratorium for astronomer som vill studera hur sådana stavspiralgalaxer bildas och utvecklas. Infrarödkameran HAWK–I ger en oss en vy av galaxen som påverkas mindre av de stoftmoln som döljer delar av den i bilder tagna i synligt ljus (potw1037a). I den här bilden, som är en sammanslagning av bilder i fyra nyanser av infrarött, avslöjas skenet från ett ofantligt antal stjärnor i både staven och spiralarmarna. De nya observationerna gjordes för att astronomer ska kunna förstå det komplexa flödet av materia inuti galaxen och hur det påverkar de reservoarer av gas ur vilka nya stjärnor ska bildas. Den väldiga staven stör tyngdkraftsbalansen i galaxen och leder till att gasen i vissa områden trycks ihop och nya stjärnor kan bildas. Ett flertal stora stjärnhopar syns tydligt i de stora spiralarmarna. Var och en innehåller hundratusentals ljusstarka stjärnor, inte ens tio miljoner år gamla. Galaxen befinner sig för långt bort för att man ska kunna se enskilda stjärnor:de flesta av de små ljusprickar som syns i bilden är faktiskt stjärnhopar. I galaxen som helhet bildas stjärnor i en takt som motsvarar tre nya solar varje år.

Även om galaxens stav till största delen består av stjärnor som redan nått ålderns höst, föds många nya stjärnor i gas- och stoftfyllda stjärnbarnkammare i den mindre inre spiralen som ligger nära galaxens kärna. Stavens samlade tyngdkraft gör också att att gas och stoft strömmar – som genom en tratt – in till centrum av galaxen, astronomer har funnit bevis för att det där finns ett supermassivt svart hål, väl undangömt bland otaliga ljusstarka, nyfödda stjärnor.

Med de två väldiga spiralarmarna inräknade, sträcker sig NGC 1365 ut över ett område som är ungefär 200 000 ljusår stort. Olika delar av galaxen roterar olika snabbt: till exempel tar de yttre delarna av galaxens stav ungefär 350 miljoner år på sig att rotera ett varv runt centrum. NGC 1365 och andra galaxer som liknar den har uppmärksammats under de senaste åren då nya observationer har visat att även Vintergatan förefaller vara en stavspiralgalax. Sådana galaxerna är tämligen vanligt förekommande – två tredjedelar av alla spiralgalaxer har stavar enligt nyligen gjorda uppskattningar. Att studera dessa stavspiraler kan alltså hjälpa astronomer att förstå vår egen hemgalax.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 14 länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och VISTA, det största kartläggningsteleskopet. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett 42-meters europeiskt extremt stort teleskop för synligt och infrarött ljus, E-ELT, som kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO Paranal/La SiIlla and E-ELT Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sverige@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1038 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1038sv
Namn:NGC 1365
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Spiral
Local Universe : Galaxy : Type : Barred
Facility:Very Large Telescope
Instruments:HAWK-I

Bilder

HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365*
HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365*
text på engelska
Comparison of visible-light and infrared images of the galaxy NGC 1365
Comparison of visible-light and infrared images of the galaxy NGC 1365
text på engelska
NGC 1365 in the constellation of Fornax
NGC 1365 in the constellation of Fornax
text på engelska

Videor

Zooming in on the HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
Zooming in on the HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
text på engelska
Visible/infrared cross-fade of images of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
Visible/infrared cross-fade of images of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
text på engelska