Jämförelse mellan planetsystemet L 98-59 och de inre delarna av solsystemet

Denna illustration visar planetsystemet L 98-59 (överst) och de inre delarna av solsystemet (nederst) med planeterna Merkurius, Venus och jorden.

 

L98-59 består av minst fyra steniga planeter (markerade med färger i bilden) och eventuellt en femte (svart) längst bort från moderstjärnan, som är belägen på 35 ljusårs avstånd. Exoplaneten L98-59b ligger närmast stjärnan och har hälften av Venus massa, och är därmed den lättaste exoplaneten som hittills studerats med radialhastighetsmetoden.

 

Så mycket som 30% av den tredje exoplanetens massa kan utgöras av vatten, vilket i så fall gör den till en “vattenplanet”. Den fjärde exoplanetens existens har bekräftats, men dess massa och radie är okända (dess möjliga storlek visas med en streckad linje). En femte planet finns möjligen i systemet, men kunskapen om den är bristfällig. Om den bekräftas är den belägen i den beboeliga zonen kring moderstjärnan där vatten kan förekomma på planetytan i flytande form.

 

De relativa avstånden och storlekarna på planeterna i bilden är inte skalenliga. Illustrationen har skalats så att de beboeliga zonerna i de två systemen sammanfaller med varandra. Som bilden och temperaturskalan (Kelvin) indikerar mottar jorden och den femte (obekräftade) exoplaneten jämförbara mängder strålning och värme från sina respektive moderstjärnor. Under förutsättning att deras atmosfärer är snarlika kan den femte exoplaneten ha en yttemperatur som är lik jordens, vilket skulle möjliggöra förekomsten av flytande vatten på ytan.

 

Källa:

ESO/L. Calçada/M. Kornmesser (Acknowledgment: O. Demangeon)

Om bilden

ID:eso2112b
Språk:sv
Typ:Kollage
Publiceringsdatum:5 augusti 2021 14:00
Relaterade pressmeddelanden:eso2112
Storlek:5500 x 3000 px

Om objektet

Namn:Exoplanets
Typ:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System

Bildformat

Originalstorlek
15,4 MB
Stor jpeg
2,0 MB
Skärmstor jpeg
74,4 kB

Zoombar


Skrivbordsunderlägg

1024x768
112,7 kB
1280x1024
180,0 kB
1600x1200
266,4 kB
1920x1200
315,0 kB
2048x1536
440,4 kB