Jämförelse av två vyer av galaxer NGC 4303

NGC 4303 as seen with MUSE on ESO’s VLT at several wavelengths of light
NGC 4303 as seen with the VLT and ALMA at several wavelengths of light
Drag i det gröna handtaget för att visa bilderna

Denna bild är en jämförelse mellan två vyer av den närbelägna galaxen NGC 4303, en spiralgalax med en stav av stjärnor och gas i centrum, belägen på 55 miljoner ljusårs avstånd i stjärnbilden Jungfrun. Observationerna gjordes med Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) på ESO:s Very Large Telescope (VLT) och Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), där ESO är en partner. 

 

Den vänstra bilden visar MUSE-data i guld och blått. Den gyllene glöden motsvarar huvudsakligen gasmoln av joniserat väte, syre och svavel, och indikerar var nya stjärnor föds. De blåaktiga områdena i bakgrunden visar distributionen av något äldre stjärnor.

 

Den högra bilden visar MUSE-data kombinerat med ALMA-observationer i orange-bruna nyanser som avbildar moln av kall molekylär gas som utgör det råmaterial som stjärnor bildas från. 

 

Genom att kombinera data från MUSE och ALMA kan astronomerna undersöka  de områden i galaxen där stjärnor bildas jämfört med de områden där de förväntas att bildas. På så sätt kan de bättre förstå vad som får stjärnbildningen att sätta igång.

 

För det gröna handtaget fram och tillbaka över bilden för att undersöka var stjärnor bildas, och var de förväntas att bildas. Kan du identifiera några områden där stjärnbildningen är betydligt lägre än förväntat?

 

Bilderna togs inom ramen för forskningsprojektet Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS) som utför högupplösta observationer av närbelägna galaxer med teleskop känsliga i olika våglängder.

Källa

ESO

Om bildjämförelsen

ID:eso2110a
Publiceringsdatum:16 juli 2021 14:00
Relaterade pressmeddelanden:eso2110

Bilder

NGC 4303 observerad med MUSE på ESO:s VLT i olika våglängder
NGC 4303 observerad med MUSE på ESO:s VLT i olika våglängder
NGC 4303 observerad med VLT och ALMA i olika våglängder
NGC 4303 observerad med VLT och ALMA i olika våglängder