Meddelande

Omkalibrerade Venusdata från ALMA nu tillgängliga

17 november 2020

En ny och bättre kalibrerad version av Venusobservationerna som gjordes med Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) i Chile är nu tillgänglig via ALMA science archive.

 

De ursprungliga observationerna gjordes 2019 av Jane Greaves vid Cardiff  University i Storbritannien för att försöka bekräfta tidigare observationer av fosfin i Venus molntäcke som utförts med James Clerk Maxwell Telescope (JCMT).

 

Upptäckten av fosfin rönte stor internationell uppmärksamhet och genererade en hälsosam vetenskaplig diskussion då olika forskarlag undersökte publikationen och den presenterade datan.

 

ALMA-personalen korrigerade därefter en störande signal och mindre mjukvaruproblem som kan ha påverkat detektionen av fosfin, som kan ha uppstått av de svåra observationsbetingelserna som orsakades av ett så ljusstarkt objekt som Venus.

 

Efter identifikationen av detta potentiella problem med datan togs det bort från ALMA science archive, och har nu ersatts av en bättre kalibrerad version.

 

Greaves och hennes forskarlag har gjort en ny analys av den korrigerade datan och presenterat en ny artikel (ännu ej granskad) om fosfin i Venusatmosfären. Samma kalibrerade data är tillgängliga för andra forskare via ALMA science archive.

 

Mer information

 

ALMA är en internationell anläggning för astronomi och ett samarbete mellan ESO, U.S. National Science Foundation och National Institutes of Natural Sciences (NINS) i Japan i samverkan med Chile.

 

Om meddelandet

ID:ann20030

Bilder

ALMA at night 2
ALMA at night 2
text på engelska