ALMA antennas

This fulldome video, taken during the Fulldome Expedition in Chile, shows the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) antennas on the Chajnantor plateau.

Źródło:

ESO/T.Matsopoulos

O filmie

Identyfikator:alma-antennas-fd-clip3
Data publikacji:19 czerwca 2016 23:47
Czas trwania:22 s
Frame rate:30 fps

O obiekcie

Nazwa:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategoria:ALMA
Fulldome

Dla planetariów


Fulldome Preview