Ogłoszenie

Ukazał się album "In Search of Our Cosmic Origins"

13 marca 2013

Największy projekt astronomiczny świata, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ma duże szanse na zapisanie się wkrótce w annałach czasopism naukowych na całym świecie, ale zanim to nastąpi, został szczegółowo sportretowany w pięknie ilustrowanym zdjęciami albumie In Search of Our Cosmic Origins.

Książka została przygotowana specjalnie na inaugurację ALMA, która odbędzie się dzisiaj w ramach oficjalnej ceremonii w obserwatorium ALMA w Andach Chilijskich, Przedstawia historię projektu i ludzi, dzięki którym stał się możliwy. Zdjęcia zabierają czytelnika na wycieczkę od pierwszych planów stworzenia wielkiego interferometru radiowego i narodzin idei wspólnego międzynarodowego projektu, poprzez poszukiwania idealnego miejsca, wyzwania techniczne i logistyczne konstrukcji i w końcu: sukces ukończenia projektu oaz pierwsze imponujące wyniki naukowe - uzyskane jeszcze przed uzyskaniem pełnej zdolności operacyjnej obserwatorium.

Zredagowana przez Massakiego Hiramatsu, pracownika od edukacji i popularyzacji w Narodowym Astronomicznym Obserwatorium Japonii (NAOJ) w Chile, książka obejmuje 66 zdjęć, jedno dla każdej z 66 anten, które tworzą sieć ALMA, wybranych z archiwów organizacji współpracujących przy ALMA [1].

Kopie książki zostaną sprezentowane dostojnym gościom uczestniczącym w ceremonii inauguracji ALMA.

Uwagi

[1] ALMA, międzynarodowy kompleks astronomiczny, jest prowadzony w ramach partnerstwa pomiędzy Europą, Ameryką Północną i Azją Wschodnią, we współpracy z Chile. ALMA jest finansowana w Europie przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), w Ameryce Północnej przez U.S. National Science Foundation (NSF) we współpracy z National Research Council of Canada (NRC) oraz National Science Council of Taiwan (NSC), a w Azji Wschodniej przez National Institutes of Natural Sciences (NINS) of Japan we współpracy z Academia Sinica (AS) in Taiwan. Konstrukcja i użytkowanie ALMA w imieniu Europy jest kierowane przez ESO, w imieniu Ameryki Północnej przez National Radio Astronomy Observatory (NRAO), zarządzane przez Associated Universities, Inc. (AUI), a w imieniu Azji Wschodniej przez National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). Joint ALMA Observatory (JAO) umożliwia wspólne kierowanie i zarządzanie konstrukcją, testowaniem i użytkowaniem ALMA.

Linki

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann13025

Zdjęcia

Okładka książki ALMA In Search of Our Cosmic Origins
Okładka książki ALMA In Search of Our Cosmic Origins