Mededeling

Directeuren ESO en ESO tekenen samenwerkingsovereenkomst

24 augustus 2015

Op 20 augustus 2015 hebben de directeur-generaal van ESO, Tim de Zeeuw, en de directeur-generaal van ESA, Johann-Dietrich Woerner, in de ESO-vestiging in de Chileense hoofdstad Santiago een samenwerkingsovereenkomst tussen de twee organisaties getekend.

De belangen van ESO, uitblinkend in astronomisch onderzoek vanaf de aarde, en ESA, de grootste Europese organisatie op het gebied van ruimteonderzoek en -technologie, vertonen een aanzienlijke overlap. De nieuwe overeenkomst legt het fundament voor toekomstige nauwe samenwerking en de uitwisseling van informatie op tal van gebieden, waaronder technologisch en wetenschappelijk onderzoek.

De overeenkomst zal de strategische coördinatie van de langetermijnplannen van de beide organisaties en de coördinatie van specifieke programma’s stimuleren. Bovendien zal de onderlinge afstemming van wetenschappelijke en trainingsprogramma’s en het delen van best practices op allerlei terreinen worden bevorderd. Ook de coördinatie op gebieden als dienstverlening, outillage en bedrijfsmiddelen worden aangemoedigd. Verder omvat de overeenkomst taken als technologische ontwikkeling en publieksvoorlichting.

Daags na de ondertekening bezochten de beide directeuren-generaal en hun staf de VLT en andere faciliteiten van de ESO-sterrenwacht op Paranal.

Over de Mededeling

Id:ann15064

Afbeeldingen

Directeuren-generaal ESO en ESA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Directeuren-generaal ESO en ESA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Directeuren-generaal ESO en ESA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Directeuren-generaal ESO en ESA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Directeuren-generaal ESO en ESA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Directeuren-generaal ESO en ESA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Directeuren-generaal van ESO en ESA bezoeken de Paranal-sterrenwacht
Directeuren-generaal van ESO en ESA bezoeken de Paranal-sterrenwacht