Tiedote

ESO ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä parantaakseen ympäristön kestävyyttä

12. marraskuuta 2021

Euroopan eteläinen observatorio (ESO) yhtenä maailman johtavista tähtitieteen järjestöistä on täysin sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta vähentämällä toimintansa ympäristövaikutuksia. ESO:n johtoryhmä on nyt hyväksynyt uudet toimenpiteet organisaation hiilijalanjäljen asteittaiseksi pienentämiseksi tulevina vuosina. Toimenpiteiden taustalla ovat Yhdistyneiden Kansakuntien suuntaviivat, ja ne perustuvat toimiin, jotka ESO on jo aiemmin hyväksynyt.

ESO:n toimintaan kuuluu tehokkaiden maanpäällisten observatorioiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä, sekä se tarjoaa tähtitieteilijöiden käyttöön maailmanlaajuisesti parhaita välineitä tutkimuskäyttöön ja uusien löytöjen tekemiseksi. Tämä työ on perustana korvaamattomalle tieteelliselle ja teknologiselle kehitykselle ja muihin yhteiskunnallisiin hyötyihin, mutta toiminnan taustalla on väistämättä erilaisia resurssi-, energiatarpeita, sekä ympäristövaikutuksia. Suurimpien päästöjen osalta vuonna 2019 tehdyssä hiilikartoituksessa ESO:n vuoden 2018 hiilijalanjäljen arvioitiin olevan noin 28 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa (tCO2e/v)[1] energiankulutuksen, hankintojen (mukaan lukien huoltotoimenpiteet ja laitteet) sekä ihmisten ja tavaroiden kuljettamisen.

Matkalla kohti kestää kehitystä ESO on nyt sitoutunut uusiin toimenpiteisiin, joiden avulla huomioidaan erilaisia ympäristökysymyksiä, kuten energian ja veden säästämistä, jätteiden vähentämistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Toimenpiteisiin kuuluvat:

  • Suuren 9 MW:n aurinkopaneelin rakentaminen, joka palvelee Chileen rakentuvaa yhteistä Paranalin observatoriota, joka isännöi tulevaa ESO:n Extremely Large Telescope -teleskooppia (ELT, läheisellä Cerro Armazone -alueella) ja ESO:n ylläpitämää Cherenkov Telescope Array Observatory South-observatoriota olemassa olevien tilojen lisäksi. Tämä voi säästää jopa 1700tCO2e/vuosi.
  • Aina kun se on toiminnallisesti mahdollista materiaalien kuljetuksessa Euroopasta Chileen käytetään merirahtia lentorahdin sijaan. Tämä voi säästää jopa 1400 tCO2e/vuosi.
  • Liikematkoja vähennetään. Tämä koskee erityisesti lentoja, ja aina kun mahdollista suositaan virtuaalikokouksia fyysisten kokousten sijaan. Mahdollinen säästö on jopa 800 tCO2e/vuosi.
  • ESO:n pääkonttorissa Garchingissa Saksassa optimoidaan sähkönkulutusta tarkkailemalla ja käsittelemällä säännöllisesti energiankulutuksen lähteitä, jolloin hiilijalanjälkeä vähennetään jopa 250 tCO2e/vuosi.
  • ESO:n toimipisteissä Vitacurassa Chilessä viimeistellään parhaillaan siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Vastaava säästö voi olla jopa 200 tCO2e/vuosi, kun se saadaan päätöksen neljän vuoden aikana.
  • IT-laitteiden käyttöikää pidennetään ja rikkinäisten laitteiden korjaustapoja selvitetään ja uusia hankintoja tehdään vain tarvittaessa. Nämä toimet voivat säästää kaksi tCO2e/v.
  • Siirrytään asteittain kohti kestävää kehitystä huomioimalla kestävä kehitys uusien hankkeiden ja hankintojen suunnitteluvaiheessa, sekä urakoitsijoiden kanssa työskentelyssä, jotka jakavat ESO:n huolen kestävästä kehityksestä ja toimivat yhdessä hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi.
  • ESO:n toimipisteissä sähköajoneuvojen osuutta kasvatetaan edelleen.
  • ESO:n päästölähteitä seurataan tulevina vuosina säännöllisesti ja organisaation hiilijalanjäljen pienentämiseksi laaditaan säännöllisesti erilaisia toimintasuunnitelmia.

Suurimpien päästöjen aiheuttamien toimintojen tunnistaminen on monimutkainen prosessi ESO:n kaltaisessa organisaatiossa, joka toimii useiden yritysten ja laitosten kanssa. Nyt ilmoitetuissa toimenpiteissä keskitytään ESO:n tähän mennessä määrittämiin toimintoihin, joilla päästövähennykset voidaan saavuttaa lähitulevaisuudessa. Lisäksi ESO tekee enemmän analyysejä ja on alkanut laatia yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa ympäristön kestävyyden huomioimiseksi pitkällä aikavälillä.

”ESO:n nykyiset ja suunnitellut ympäristön kestävän kehityksen toimet ovat toimintojen lähtökohtana. ESO on sitoutunut analysoimaan säännöllisesti päästölähteitään ja jatkamaan toimenpiteitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi", ESO:n hallintojohtaja ja ESO:n ympäristökomitean puheenjohtaja Claudia Burger sanoi.

Nämä toimenpiteet ovat yhdenmukaisia ESO:n jäsenvaltioiden toteuttamien kestävyystoimien kanssa. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vähentämään hiilipäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen nojalla. ESO:n ympäristökomitean laatimat toimenpiteet noudattavat hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportteja. IPCC on Yhdistyneiden Kansakuntien toimielin, jonka tehtävänä on syventää ymmärrystämme ilmastonmuutoksesta, miten se vaikuttaa planeettamme ja mitä päästövähennyksiä tarvitaan sen rajoittamiseksi.

Uudet toimenpiteet perustuvat ESO:n aiempiin ja meneillään oleviin ympäristön kestävyystoimiin. Näitä ovat geotermisen lämmityksen käyttö kestävänä energialähteenä ESO:n pääkonttorissa Garchingissa ja sadeveden käyttö puiston kastelussa ESO:n Vitacuran toimistoissa. Näiden lisäksi ESO:n Chilen havaintopaikoilla toteutettiin merkittäviä askeleita kohti taloudellista ja ympäristön kestävyyttä, kun ESO:n Paranalin observatorio liitettiin Chilen kansalliseen sähköverkkoon vuonna 2017. Siinä sähkön tuottamisessa käytetään pienempää prosenttia fossiilista primäärienergiaa, mikä vähentää observatorion hiilijalanjälkeä. ESO:n La Sillan observatiolla on tehty lisää kestävyyttä parantavia toimenpiteitä, jonne on asennettu on 1,7 MW:n aurinkovoimala, jonka pinta-ala on yli 100 000 neliömetriä ja joka tarjoaa puhdasta energiaa alueelle ja säästää yli 400 tCO2e/vuosi.

ESO tutkii myös yleisemmin tapoja, joilla se voisi huomioida kestävyyttä laajemmassa merkityksessä Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisestini edistämällä myös sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. ”Olemme ylpeitä siitä, että otamme ensimmäiset askeleet kestävämmän tulevaisuuden kartoittamiseksi”, ESO:n pääjohtaja Xavier Barcons sanoi. ”Ympäristövaikutusten huomioiminen on tässä keskeinen näkökohta, mutta pyrimme myös suunnittelemaan tutkimusinfrastruktuuriemme pitkän aikavälin talouskestävyyttä varmistaen samalla, että toimintamme on yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden ja kumppaniemme sosiaalisen ympäristön kanssa ja tukemalla sitä.”

Lisähuomiot

[1] CO2-ekvivalentti on mittayksikkö, jolla voidaan muuntaa tietty määrä kasvihuonekaasua hiilidioksidipäästömääräksi, jolla on sama maapallon ilmastonlämpenemispotentiaali. Carbone 4 konsulttiyritys arvioi ESO:n vuoden 2018 hiilijalanjäljen ulkopuolisena tarkastuksena. Arvio ei sisällä sellaista  toimintaa, joka liittyy Atacama Large Millimeter/submillimeter Array -järjestelmään (ALMA), jossa ESO on mukana kumppanina, eikä rakennustoimintaa, joka liittyy ESO:n tulevaan Extremely Large Telescope eli ELT-kaukoputkeen, joka ei ole vielä toiminnassa.

Yhteystiedot

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann21016

Kuvat

The solar power plant at ESO’s La Silla Observatory
The solar power plant at ESO’s La Silla Observatory
Englanniksi