Tiedote

Tehokas uusi laite hyväksytty ALMA:lle

19. tammikuuta 2018

ALMA:n johtokunta on hyväksynyt uuden spektrometrin kehittämisen osan ALMA-teleskoopista (Atacama Large Millimetre/submillimetre Array) muodostavalle Morita Arraylle. Japanissa kehitetty Morita Array koostuu kahdestatoista 7-metrin antennista ja neljästä 12-metrin antennista. Uusi spektrometri omistetaan neljälle 12-metrin antennille osana ALMA Future Development Program -ohjelmaa, joka pyrkii säilyttämään ALMA:n kyvyn tuottaa merkittäviä tieteellisiä tuloksia.

ALMA muodostaa hyvin teräviä kuvia linkittämällä useita antenneja yhteen muodostamaan jättimäisen virtuaaliteleskoopin, joka voi olla halkaisijaltaan 16 milometriä. Morita Array muodostaa yhden osan ALMA:a ja koostuu antenneista, joiden välimatkat ovat pieniä [1]. ACA-antennien keräämät radioaallot käsitellään ACA-korrelaattorissa, joka yhdistää havainnot kaikista antenneista [2].

Tällä hetkellä ACA-korrelaattori on optimoitu käsittelemään signaaleja kahdestatoista 7-metrin antennista. Järjestelmää ei ole optimoitu neljälle 12-metrin antennille, jotka toimivat yhdessä yhden lautasantennin teleskooppina. Tämän kehitystyön seurauksena signaalit 7-metrin antenneista käsitellään yhä ACA-korrelaattorissa ja signaalit 12-metrin antenneista käsitellään erikseen uudessa spektrometrissä, mikä maksimoi Morita Arrayn kyvyt [3].

Uutta GPU-perusteista spektrometriä [4] kehittävät KASI (Korea Astronomy and Space Science Institute) ja NAOJ (National Astronomical Observatory of Japan). KASI on vastuussa suunnittelusta, kehitystyöstä, varmistuksesta ja toimituksesta, kun NAOJ ottaa vastuulleen ohjelmiston ja laitteiston kehitystyön ja järjestelmäsuunnittelun sekä spektrometrin integraation muuhun ALMA-järjestelmään. Sen on suunniteltu toimittavan uuden spektrometrin ALMA:lle vuonna 2020 [5].

Lisähuomiot

[1] Myös Atacama Compact Arrayna tunnetun Morita Arrayn tiiviin luonteen ansiosta ALMA voi tutkia taivaalla suurina näkyviä kohteita kuten molekyylipilviä ja läheisiä galakseja.

[2] ACA-korrelaattori on valtava tietojenkäsittelyjärjestelmä, joka koostuu 52 optisin kaapelein toisiinsa liitetystä modulista. Se korreloi aineistoa antenneista ja siirtää sen ACA:n tietojenkäsittelytietokoneille muuntaen fotonit valokuviksi.

[3] Uusi järjestelmä on spektrometri eikä korrelaattori, koska spektroskopiaa vaaditaan 12-metristen antennien havaintoaineiston käsittelyyn, mutta korrelointi ei ole välttämätöntä. Morita Arrayn tapauksessa spektroskopia käsittää radioaaltojen jakamisen eri taajuusalueisiin.

[4] GPU eli grafiikkaprosessori (Graphics Processing Unit) on näyttölaitteella esitettäväksi tarkoitettujen kuvien muodostamisen nopeuttamiseen suunniteltu elektroniikkapiiri. Grafiikkaprosessoreita käytetään sulautetuissa järjestelmissä, matkapuhelimissa, tietokoneissa, työasemissa ja pelikonsoleissa.

[5] ALMA:an liitetyn spektrometrin testihavainnot alkavat vuonna 2020.

Lisätietoa

ALMA (Atacama Large Millimetre/submillimetre Array) on kansainvälinen Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Itä-Aasian kumppanuushanke yhteistyössä Chilen tasavallan kanssa. ALMA:a rahoittaa Euroopassa Euroopan eteläinen observatorio (ESO), Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö (NSF) yhteistyössä Kanadan kansallisen tutkimusneuvoston (NRC) ja Taiwanin kansallisen tiedeneuvoston (NSC) kanssa sekä Itä-Aasiassa Japanin kansalliset luonnontiedeinstituutit (NINS) yhteistyössä Taiwanin Academia Sinican (AS) ja Korean tähtitieteen ja avaruustieteiden instituutin (KASI) kanssa.

ALMA:n rakentamista ja toimintaa ohjaa Euroopan osalta ESO, Pohjois-Amerikan osalta Kansallinen radiotähtitieteen observatorio (NRAO), jota hallinnoi Associated Universities, Inc. (AUI), ja Itä-Aasian osalta Japanin Kansallinen tähtitieteellinen observatorio (NAOJ). Yhteinen ALMA-observatorio (JAO) huolehtii ALMA:n rakentamisen, kokoonpanon ja operaation yhtenäisestä johdosta ja hallinnoinnista.

Linkit

Yhteystiedot

Rami Rekola
ESO:n tiedeviestintäverkoston Suomen edustaja
Tuorlan observatorio
Sähköposti: rareko@utu.fi

Masaaki Hiramatsu
NAOJ Chile Observatory EPO officer
Mintaka, Tokyo, Japan
Puh.: +81 422 34 3630
Sähköposti: hiramatsu.masaaki@nao.ac.jp

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Puh.: +49 89 3200 6655
Matkapuhelin: +49 151 1537 3591
Sähköposti: pio@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann18003

Kuvat

The Atacama Compact Array
The Atacama Compact Array
Englanniksi