Pressemeddelelse

ESOs Extremely Large Telescope er nu halvvejs

11. juli 2023

European Southern Observatorys Extremely Large Telescope (ESOs ELT) er et revolutionerende jordbaseret teleskop, som får et hovedspejl med en diameter på 39 meter – det bliver det største teleskop i Verden til at arbejde med visuelt og infrarødt lys. Konstruktionen af dette teknisk meget komplekse projekt går fremad med god hastighed, og nu har byggeriet passeret halvvejen.

 

Teleskopet bygges på toppen af bjerget Cerro Armazones i Chiles Atacamaørken, hvor ingeniører og bygningsarbejdere for tiden er ved at opbygge  skelettet til kuplen med god fart.  Fra dag til dag ser man forandringerne, og snart vil stålskelettet få den velkendte runde facon, som er typisk for teleskopkupler.

Teleskopets spejle og andre dele bygges af firmaer i Europa, hvor arbejdet også skrider godt frem. ESOs ELT får et nyskabende  optisk design med fem spejle, hvor det enorme hovedspejl (M1) består af 798 sekskantede enkeltspejle. Mere end 70% af disse spejlelementer og deres understøtninger er nu færdige, mens spejlene M2 og M3 er færdigstøbte, og er ved at blive tilslebne. Fremskridtene med  M4 er særligt imponerende. Det er et adaptivt bøjeligt spejl, som kan regulere sin overfladeform tusind gange i sekundet, for at kunne korrigere for de forstyrrelser, som luftens uro skaber. Alle seks af spejlets tynde dele er helt færdige, og de er ved at blive installeret i spejlholderen. Desuden er alle seks laserkilder fremstillede og er leveret til ESO til afprøvning. De udgør en anden vigtig del af ELTs system for adaptiv optik.

Alle andre systemer, som skal bruges til ELT; herunder kontrolsystemet og det udstyr, som skal bruges til at samle og afprøve teleskopet, skrider også godt frem i udvikling og produktion. Ud over det, er alle fire af de første videnskabelige instrumenter, som bliver monteret på ELT, ved slutningen af deres designfase, og nogle af dem er klar til at blive bygget. Desuden er det meste af den infrastruktur, som skal støtte arbejdet med ELT nu på plads på eller nær Cerro Armazones. For eksempel er den teknikbygning, som blandt andet skal bruges til lagring og overfladebehandling af de forskellige ELT-spejle, helt færdig og med alt installeret, mens et solcelleanlæg, som skal levere vedvarende energi til hele ELT-anlægget blev taget i brug sidste år.

Opbygningen af ESOs ELT blev påbegyndt for ni år siden ved en   spadestiksceremoni. I 2024 blev toppen af Cerro Armazonesbjerget planeret for at give plads til det enorme teleskop.

Det forventes at færdiggørelsen af de manglende 50% af projektet kommer til at gå betragteligt hurtigere en den første halvdel. Første halvdel omfattede også den langsommelige og grundige proces, som er at færdiggøre designet af den store mængde bestanddele, som skal fremstilles til ELT. Desuden var der til flere af delelementerne behov for detaljerede prototyper og grundig testning før de blev masseproducerede. Det drejer sig blandt andet om spejlelementerne, deres understøtning og forskellige sensorer. Ud over det blev opbygningen påvirket af COVID-19 pandemien, hvor byggepladsen blev lukket i adskillige måneder, og konstruktionen af mange at teleskopets dele blev forsinkede. Nu er produktionen igen i fuld gang og på skinner, så det forventes, at færdiggørelsen af resten af ELT kommer til at vare blot fem år endnu. Ikke desto mindre er opbygningen af et sådant stort og indviklet teleskop, som ELT er, ikke fri for risici indtil det står færdigt og er i brug.

ESOs generaldirektør Xavier Barcons siger: “ ELT er det største i en ny generation af jordbaserede optiske og nær-infrarøde teleskoper, og det, med den mest avancerede konstruktion. At nå til 50% af færdiggørelsen er ikke nogen lille begivenhed, når man tænker på de udfordringer, som store og indviklede projekter giver, og det har kun været muligt takket være det engagement, som vore partnere i industrien og i instrumentkonsortierne har vist. Jeg er meget stolt af, at ELT har nået denne milepæl.”

 Planen er at kunne påbegynde videnskabelige observationer i 2028, og til den tid vil ESOs ELT gå i kødet på astronomiske spørgsmål såsom: Er vi alene i Universet? Gælder fysikkens lover overalt? Hvordan blev de første stjerner og galakser dannet? Resultaterne vil ændre hvad vi véd om vores Univers dramatisk, og det vil få os til at gentænke vores plads i Verden.

Noter

 

Procentdelen for færdiggørelsen af ELT er vurderet på basis af “indtjent værdi” – et mål I projektstyring, som bruges til at vurdere fremskridtet for et projekt, som indeholder både tidsplan og udgifter. I øjeblikket er ELT 50% undervejs i projektplanen.

Links

 

Kontakter

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Mobil: +49 151 241 664 00
E-mail: press@eso.org

Ole J. Knudsen (Pressekontakt Danmark)
ESOs formidlingsnetværk og Aarhus Space Centre, Aarhus Universitet
Aarhus, Danmark
Tel: +45 8715 5597
E-mail: eson-denmark@eso.org

Connect with ESO on social media

Dette er en oversættelse af ESO pressemeddelelse eso2310 lavet af ESON - et netværk af personer i ESOs medlemslande, der er kontaktpunkter for medierne i forbindelse med ESO nyheder, pressemeddelelser mm.

Om pressemeddelelsen

Pressemeddelelse nr.:eso2310da
Navn:Extremely Large Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Billeder

Natoptagelse af ELT under opbygning på toppen af Cerro Armazones
Natoptagelse af ELT under opbygning på toppen af Cerro Armazones
ELT under bygning, set fra oven
ELT under bygning, set fra oven
ELT under bygning, set lodret oppefra
ELT under bygning, set lodret oppefra

Videoer

50% nået! | ELT updates
50% nået! | ELT updates