Meddelelse

FN opfordres til at beskytte nattehimlen

ESO og andre astronomiske partnere henvender sig til FN

7. februar 2022

En række internationale organisationer har sendt et notat til FNs "United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)" med opfordringer til at forbedre beskyttelsen af Jordklodens mørke og uforstyrrede nattehimmel. En af organisationerne er Det europæiske Sydobservatorium, ESO, som Danmark er medlem af. Notatet blev idag optaget på dagsordenen for mødet i COPUOSs subkommite for forskning og teknologi, og det er første gang man i De Forenede Nationer formelt har haft et dagsordensemne omkring mørk og uforstyrret nattehimmel. I notatet, som er understøttet af Chile, Spanien og Slovakiet, opfordres det internationale samfund til at beskytte astronomiske observationsmuligheder over hele Jordkloden imod forstyrrende og skadelig kunstig påvirkning.

For den heldige beskuer tilbyder nattehimlen et rigt skue af stjerner, men i løbet af de seneste årtier er nattens kvaliteter blevet forringet på grund af voksende jordbaseret lysforurening. Oven i det kommer nu en forøget trussel: et stort antal satellitter bliver sendt i lavt kredsløb om Jorden. I det kommende årti kan det komme til at dreje sig om op imod 100 000 satellitter i disse lave baner. Satellitterne vil være vigtige for de globale kommunikationsnetværk, men de kan virke forstyrrende ind på astronomien både på grund af deres store antal, deres forstyrrende lys og deres radiotransmissioner. Især vil de kunne påvirke målinger, som skal foretages i tusmørke, som for eksempel eftersøgning efter asteroider, som udgør en trussel for Jorden.

Hen imod år 2030 kan mere end 5000 satellitter potentielt være til at observere over et typisk observatorium på lavere breddegrader på ethvert givet øjeblik. Det vil afspejle sig i alle vidvinkelbilleder, som optages omkring tusmørketiderne, bortset fra, hvis man optager med de mindste optiske teleskoper. Store satellitgrupper vil desuden være et problem for radioastronomien. Selve det store antal nye satellitter vil i sig selv bevirke tusindvis af flere radiosendere, og det vil påvirke de målinger, som de højfølsomme radioteleskoper kan foretage. Der er et helt klart behov for en bedre koordination over hele Jordkloden, for aftaler og love til beskyttelse af den mørke himmel og også for en himmel, som er stille i radioområdet.

Den tekst, som er sendt til COPUOS subkommitteen anfører forslag for fire hovedaktioner, som skal bekæmpe satellitters forstyrrelser af astronomiske observatorier: anerkendelse af, at jord- og rumbasereet astronomisk forskning udgøre en væsentlig del af udforskningen af rummet; påpegning overfor regeringer af den skade, som følger af ukontrolleret vækst i mængden af kunstigt lys om natten; støtte til antagelse af et sæt best practice retningslinier for de organisationer og grupper, som driver satellitkonstellationer; sikring af, at teksten fra "Impact of satellite constellations on astronomical facilities" medtages i dagsordenen for FNs subkommite for videnskab og teknik (the Scientific and Technical Subcommittee) indtil problemet er tilfredsstillende løst.

Teksten er medunderskrevet af ESO, Den internationale astronmiske Union IAU og Square Kilometre Array Observatory (SKAO), og den bliver diskuteret mandag den 14. februar 2022 i forbindelse med 59th session of the COPUOUS Scientific and Technical Subcommittee. Det vil give de internationale delegater en mulighed for at gennemse og diskutere en skitse for mulige fremtidige aktioner vedrørende beskyttelsen af en mørk og rolig nattehimmel. Denne diskussion er et afgørende skridt imod at aktivere internationale lovgivere i arbejdet med globalt at beskytte astronomien over hele Jordkloden.

Det er afgørende med et internationalt samarbejde for at beskytte den mørke og rolige himmel. Det kræver samarbejde imellem regeringer, industrien og astronomerne. Desuden har private borgere også en rolle i kampagnen, af vigtige grunde som både er kulturelle og historiske. ESO, som har permanent status som observatør i COPUOS, har vedvarende været fortaler for aktive tiltag omkring beskyttelsen af den mørke og uforstyrrede himmel.

"Det er vigtigt for ESO af være medlem af COPUOS, fordi det er her, vi har mulighed for at tale til beslutningstagerne på vegne af astronomien," siger ESOs External Relations Officer Andrew Williams, som er den, der repræsenterer ESO i COPUOS. "I og med at vi får optaget den mørke og uforstyrrede himmel på dagsordenen, har vi bragt dette emne frem i lyset, så vi kan sikre, at regeringer over hele Verden lytter til behovene i den astronomiske verden."

De anbefalinger, som opridses i teksten bygger på en nylig  rapport udgivet af " the Dark and Quiet Skies Working Group", som er en international gruppe under ledelse af IAU, hvor også ESO-forskere og eksperter i politisk handling. Rapporten beskriver hvordan man kan iværksætte politiske aktiviteter, som kan mindske den skade, som forårsages for astronomien af de store grupper af satellitter.

"Vi håber på at subkommitteen for COPUOS for forskning og teknik vedtager de fire foreslåede handlinger," siger ESOs generaldirektør Xavier Barcons. "Det vil bringe os videre hen imod den lovbaserede forandring, som er nødvendig for at bevare den nattehimmel, som vi har arvet."

Links

Om meddelelsen

Id:ann22001

Billeder

Farverigdom før det dybe nattemørke
Farverigdom før det dybe nattemørke