Tisková zpráva

Dospívající hvězda

VLT odhalil bezprostřední okolí dospívající hvězdy

29. ledna 2008

S pomocí interferometru na VLT se astronomům podařilo zachytit vnitřní oblasti disku hmoty okolo mladé hvězdy. Disk ukazuje, jak hvězda během svého dětství přibírá na hmotnosti.

Astronomové podrobně zkoumali objekt označený jako MWC 147, který leží přibližně 2600 světelných let od Slunce v souhvězdí Monoceros (Jednorožec). MWC 147 náleží do skupiny Herbig Ae/Be, tzn. že se jedná o hvězdy několikrát hmotnější než Slunce, jež díky pohlcování materiálu z okolí neustále přibírají na hmotnosti.

MWC 147 je hvězda stará necelého půl miliónu let a srovnáme-li tento věk se stářím našeho Slunce, které má nyní 4,6 miliardy let, jedná se vlastně o jednodenní mimino [1].

Stefan Kraus, Thomas Preibisch a Keiichi Ohnaka použili sestavu čtyř 8,2 metrových dalekohledů VLT a k pozorování využili světlo ze dvou až tří těchto dalekohledů, napojených na přístroje MIDI a AMBER.

Při pozorování MWC 174 pomocí VLTI/MIDI a VLTI/AMBER jsme zkombinovali snímky z blízké a střední infračervené oblasti. Poprvé jsme změřili velikost disku okolo hvězdy v takto velkém rozsahu vlnových délek [2],“ řekl Stefan Kraus, šéfredaktor publikovaných studií. „Různé vlnové délky odpovídají různým teplotám a umožňují nám poodhalit tvar disku ve větším měřítku. Na druhou stranu nám ale komplikují určení, jak se mění teplota v závislosti na vzdálenosti od hvězdy.“

ESO Press Release 03/08Blízká infračervená oblast odhalila až několik tisíc stupňů horký materiál v nejbližším okolí hvězdy, zatímco střední infračervená oblast ukázala dále od středu disku oblasti chladnější.

Pozorování ukázala, že teplota v závislosti na vzdálenosti od hvězdy klesá mnohem prudčeji, než předpokládají současné modely. Většina blízkého infračerveného světla pochází z horkého materiálu ve vzdálenosti menší než 1-2 AU (1 AU = střední vzdálenost Země od Slunce). Z důvodu silného záření však v takovéto vzdálenosti od hvězdy nemůže existovat, neboť by se zahřál a zničil.

Abychom zcela porozuměli našim pozorováním, provedli jsme podrobné výpočty a dospěli k závěru, že jsme jednak pozorovali vnější prachový disk, ale také silnou emisi pocházející z horkého plynu ve vnitřním disku,“ vysvětluje Kraus. „Disk okolo hvězdy nepovažujeme za pasivní, ale za aktivní a my tak pozorujeme hmotu, která přechází z vnějšího disku ke vznikající hvězdě.“

Model, který nejlépe odpovídá pozorování, předpokládá, že se disk rozprostírá do vzdálenosti 100 AU od svého středu. Hvězda v centru disku nabírá hmotnost rychlostí sedmi miliontin hmotnosti Slunce za rok.

Naše pozorování ukazuje sílu VLT při zkoumání vnitřní struktury disků mladých hvězd a odhaluje, jak hvězdy dosahují svých konečných hmotností,“ říká Stefan Kraus.

Poznámky

[1] Being 6.6 times more massive than the Sun, however, MWC 147 will only live for about 35 million years, or to draw again the comparison with a person, about 100 days, instead of the 80 year equivalent of our Sun.

[2] MIDI is the mid-infrared instrument of the VLT interferometer. It operates between 8 and 13 microns. AMBER observes in the near-infrared, from 1 to 2.4 microns.

Další informace

The authors report their results in a paper in the Astrophysical Journal ("Detection of an inner gaseous component in a Herbig Be star accretion disk: Near- and mid-infrared spectro-interferometry and radiative transfer modeling of MWC 147", by Stefan Kraus, Thomas Preibisch, Keichii Ohnaka").

Kontakty

Tomáš Mohler
překlad
Hvězdárna Valašské Meziříčí, ČR
Email: eson-czech@eso.org

Stefan Kraus
Max-Planck-Institute for Radio Astronomy
Bonn, Germany
Tel.: +49 (0)228 525-395
Email: skraus@mpifr-bonn.mpg.de

Connect with ESO on social media

Toto je překlad tiskové zprávy ESO eso0803. ESON -- ESON (ESO Science Outreach Network) je skupina spolupracovníku z jednotlivých členských zemí ESO, jejichž úkolem je sloužit jako kontaktní osoby pro lokální média.

O zprávě

Tiskové zpráva č.:eso0803cs
Legacy ID:PR 03/08
Jméno:MWC 147
Typ:Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Young Stellar Object
Facility:Very Large Telescope, Very Large Telescope Interferometer
Instruments:AMBER, MIDI
Science data:2008ApJ...676..490K

Obrázky

The growing-up of a star: the disc around MWC 147
The growing-up of a star: the disc around MWC 147
pouze anglicky
The region around MWC 147
The region around MWC 147
pouze anglicky
Close-up on MWC 147
Close-up on MWC 147
pouze anglicky