Postup zpracování mozaiky z dat dalekohledu VST

Snímek znázorňuje postup, jakým jsou syrová data zachycená kamerou OmegaCAM a dalekohledem VST přetransformována na působivý astronomický snímek, který zobrazuje pozůstatky po výbuchu supernovy v souhvězdí Plachet.

  • Detektor zaznamenává světlo posbírané primárním zrcadlem dalekohledu. Kamera OmegaCAM pracující na dalekohledu VST má velkoplošný detektor složený z 32 jednotlivých čipů.
  • Syrová data obsahují různé artefakty a přístrojové efekty jako jsou mrtvé pixely (dead pixels), vinětace (stínění) v optickém systému, nerovnoměrnosti citlivosti jednotlivých čipů a další. Tyto nedostatky je potřeba opravit, než je možné data použít pro vědecké účely.
  • Tyto efekty je možné opravit pomocí kalibračních snímků. Proces přechodu od syrových dat k vědeckým je označován jako ‚redukce dat‘.
  • Pokud je astronomický objekt větší než zorné pole přístroje, je potřeba složit několik různých snímků. Takový záběr je obecně označován jako mozaika. To také umožňuje například zaplnit mezery mezi detektory.
  • Jas pozadí se může mezi jednotlivými částmi mozaiky měnit, obzvlášť pokud byla data pořízena v různých nocích (například z důvodů různé fáze Měsíce a dalších efektů). Například levý horní roh snímku č. 4 je tmavší než zbytek obrázku. Srovnáním překrývajících se oblastí jednotlivých záběrů je možné tento nedostatek opravit.
  • Složená mozaika je vizuálně prohlédnuta a případné zbytkové artefakty jsou manuálně odstraněny. To se týká například nedokonalých spojů mezi složenými snímky.
  • Astronomické detektory nezachycují na jednom snímku informace o všech barvách. Místo toho je pořízeno několik záběrů stejné oblasti přes různé filtry, které propouštějí různé barvy (vlnové délky) světla. Takovým snímkům je následně přiřazena příslušná barva a je možné je zkombinovat do jednoho finálního barevného obrázku.
  • Finální barevný snímek.

Kredit:

ESO/M Kornmesser, VPHAS+ team. Acknowledgement: Cambridge Astronomical Survey Unit

O snímku

Id:eso2214c
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:31. října 2022 14:00
Související články:eso2214
Velikost:5940 x 3401 px

O objektu

Jméno:Vela Supernova Remnant
Typ:Milky Way : Nebula : Type : Supernova Remnant

Image Formats