Polarimetrická pozorování Saturnova měsíce Titan přístrojem SPHERE

Atmosféra Saturnova Měsíce Titan vytváří hustý zákal odrážející viditelné sluneční světlo. Proto není možné, na rozdíl od blízké infračervené oblasti, ve viditelném světle pozorovat povrch a Titan vypadá jako zamlžená koule bez struktury (vlevo). Světlo odrážené oparem je však značně polarizováno, podobně jako modré světlo oblohy na Zemi. Přístroj SPHERE je vybaven citlivými polarimetry, které mohou míru polarizace světla změřit (vpravo). K silné polarizaci dochází na okraji Titanu díky rozptylu na částicích způsobujících zákal v atmosféře. Technika měření polarizace bude u přístroje SPHERE používána k pátrání po polarizovaném světle odraženém od exoplanet.  

Kredit:

ESO/J.-L. Beuzit et al./SPHERE Consortium

O snímku

Id:eso1417h
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:4. června 2014 12:00
Související články:eso1417
Velikost:859 x 421 px

O objektu

Jméno:Titan
Typ:Solar System : Planet : Satellite

Image Formats

největší JPEG
203,5 KB

Barvy & filtry

PásmoDalekohled
OptickýVery Large Telescope
SPHERE