Jämförelse av roterande skivgalaxer i det avlägsna universum och nutid

I denna bild visas en schematisk jämförelse mellan roterande skivgalaxer i det unga universum och idag.  Galaxen till vänster ska representera en galax i vår närhet i dagens universum. Stjärnorna i dess yttre delar roterar snabbt tack vare mängden av mörk materia (visas i rött) som omger de centrala delarna. Galaxen till höger representerar istället en galax i det avlägsna universum som vi ser som den var cirka 10 miljarder år bakåt i tiden. Här är rotationen långsammare i de yttre delarna eftersom den mörka materian är glesare.

Storleksskillnaden är överdriven i denna schematiska bild för att göra skillnaderna tydligare. Fördelningen av mörk materia visas i rött.

Källa:

ESO/L. Calçada

Om videon

ID:eso1709c
Språk:sv
Publiceringsdatum:15 mars 2017 19:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1709
Speltid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


Ultra HD (info)


HD


Medium


For Broadcasters