Att sätta mörkret i brand (panorering)

En ny bild från APEX-teleskopet (Atacama Pathfinder Experiment) i Chile visar en vacker vy mot kosmiska stoftmoln i Orion-nebulosan. För teleskop som endast registrerar synligt ljus är dessa täta moln mörka eller helt dolda. Men APEX och dess kamera LABOCA kan detektera värmestrålningen från stoftkornen i molnen och avslöja de gömda platser där nya stjärnor håller på att bildas. Videon panorerar över området runt reflektionsnebulosan NGC 1999 som den lyser i synligt ljus. APEX-observationerna, som visas i brandgul färg, tycks sätta de mörka molnen i brand.

Källa:

ESO/APEX (MPIfR/ESO/OSO)/T. Stanke et al./Digitized Sky Survey 2. Music: movetwo

Om videon

ID:eso1304b
Språk:sv
Publiceringsdatum:23 januari 2013 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1304
Speltid:56 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Namn:NGC 1999, OMC
Typ:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation

HD


Stor

Stor QuickTime
14,7 MB

Medium


Liten

Mindre Flash
5,3 MB
Mindre QT
3,2 MB

For Broadcasters