eso1801sv — Organisationsmeddelande

De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits

9 januari 2018

Nu finns de första sex hexagonala segmenten till huvudspegeln för ESO:s Extremely Large Telescope (ELT). Segmenten, som har gjutits av det tyska företaget SCHOTT vid deras anläggning i Mainz, utgör en del av ELT:s 39 meter stora huvudspegel. Den kommer att bestå av totalt 798 segment när den är färdig. När ELT ser sitt första ljus 2024 kommer teleskopet att vara det största i världen för synligt ljus.

Den 39 meter stora primärspegeln som nu gjuts för ESO:s Extremely Large Telescope kommer att vara den största i sitt slag som hittills tillverkats. En sådan bjässe är alldeles för stor för att vara tillverkad i ett enda stycke av glas. Istället kommer spegeln att bestå av 798 enskilda sexkantiga segment. Varje segment kommer att vara 1,4 meter tvärsöver och cirka 5 centimeter tjockt. Tillsammans kommer de att arbeta som en enda stor spegel för att samla in tiotals miljoner gånger mer ljus än det mänskliga ögat.

Marc Cayrel, chef för ELT:s optomekaniska grupp vid ESO, var närvarande vid de första gjutningarna.

– Det var en underbar känsla att se de första segmenten gjutas. Detta är en viktig milstolpe för ELT!

Precis som teleskopets sekundärspegel gjuts ELT:s huvudspegel i det lågexpansiva keramiska materialet Zerodur© [1] från SCHOTT. ESO har tilldelat det tyska företaget kontrakt för att producera råglaset till de första fyra ELT-speglarna (M1, M2, M3 och M4, där M1 är primärspegeln) (eso1704).

Att just de första segmenten nu gjutits är ett viktigt steg. Nu kan ingenjörerna vid SCHOTT utvärdera tillverkningsprocessen, samt att optimera den och verktygen som ingår i den.

Med gjutningen av de sex första segmenten har en viktig milstolpe passerats, men vägen framåt är lång. Totalt ska fler än 900 segment gjutas och poleras: 798 till primärspegeln, plus 133 i reserv. När produktionstakten är i full gång kommer man kunna producera ungefär ett segment per dag.

Efter gjutningen kommer råglaset till spegelsegmenten att gå igenom en långsam kylnings- och värmebehandlingsprocess. Sedan slipas det till rätt form och poleras till en precision på 15 nanometer utmed hela den optiska ytan. Formningen och poleringen utförs av det franska företaget Safran Reosc som också kommer att ansvara för ytterligare tester (eso1717).

Noter

[1] Zerodur© utvecklades ursprungligen för astronomiska teleskop under sent 1960-tal. Materialet har en extremt låg värmeutvidgningskoefficient, vilket betyder att det inte expanderar även när temperaturen varierar mycket. Kemiskt är Zerodur© väldigt resistent och kan poleras till en hög standard för ytbehandling. Det reflekterande skiktet, som består av aluminium eller silver, läggs vanligtvis på den extremt släta ytan genom förångning strax innan ett teleskop tas i drift och med jämna mellanrum efteråt. Många kända teleskop som använder Zerodur©-speglar har varit i drift under många decennier, bland dem ESO:s Very Large Telescope i Chile.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium, Chalmers
Sverige
Tel: 0317725500
Mobil: 0704933114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Marc Cayrel
ESO, Head of ELT Optomechanics
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6685
E-post: mcayrel@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1801 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1801sv
Namn:Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits
De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits
De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits
De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits
De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits
De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits
First ELT main mirror segments successfully cast
First ELT main mirror segments successfully cast
text på engelska
First ELT main mirror segments successfully cast
First ELT main mirror segments successfully cast
text på engelska
First ELT main mirror segments successfully cast
First ELT main mirror segments successfully cast
text på engelska

Videor

ESOcast 145 Light: First ELT Main Mirror Segments Successfully Cast (4K UHD)
ESOcast 145 Light: First ELT Main Mirror Segments Successfully Cast (4K UHD)
text på engelska
De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits
De första segmenten till ELT:s huvudspegel har gjutits