ALMA:s observationer av radiogalaxen Centaurus A (bildjämförelse)

The radio galaxy Centaurus A, as seen by ALMA
Centaurus A
Drag i det gröna handtaget för att visa bilderna

Den här nya bilden av Centaurus A kombinerar observationer med ALMA och infraröda observationer av den elliptiska radiogalaxen. De nya observationerna med ALMA, som visas i grönt och gult i bilden, avslöjar hur galaxens gasmoln rör sig. Det är de skarpaste och mest känsliga sådana mätningar som någonsin gjorts av denna galax.

ALMA ställdes in för att kunna registrera signaler med våglängd kring 1,3 millimeter från molekyler av koloxidgas. Gasens rörelser i galaxen orsakar små förändringar i våglängd tack vare Dopplereffekten [3]. I bilden visas rörelserna som skiftningar i färg. Gröna partier rör sig mot oss medan brandgula områden är på väg bort. Gasen till vänster om galaxens mitt visar sig vara på väg bort medan gasen till höger närmar sig oss: tillsammans visar det att gasen är i omloppsbana runt galaxens mitt.

Bilden från ALMA visas här ovanpå en bild av Centaurus A tagen med kameran SOFI på ESO:s NTT-teleskop.

Källa

ESO

Om bildjämförelsen

ID:eso1222a
Publiceringsdatum:31 maj 2012 17:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1222

Bilder

ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A
ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A
Centaurus A
Centaurus A
text på engelska