Ogłoszenie

Wielkie europejskie międzyrządowe organizacje badawcze apelują do Unii Europejskiej w sprawie finansowania badań naukowych

List otwarty wysłany przez Dyrektorów Generalnych EIROforum do Przewodniczącego Komisji Europejskiej

22 listopada 2012

Dyrektorzy Generalni ośmiu największych europejskich międzyrządowych organizacji badawczych – EIROforum, którego członkiem jest ESO – zaapelowali do instytucji i krajów członkowskich Unii Europejskiej o kontynuowanie silnego wsparcia nauki w ich budżetach. List otwarty został skierowany m.in. do José Manuel Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Treść listu:

Utrzymanie finansowania nauki w Europie: list otwarty od Dyrektorów Generalnych ośmiu największych europejskich organizacji badawczych

List otwarty, 20 listopada 2012 r.

Profesor Rolf Heuer (CERN), profesor Francesco Romanelli (EFDA-JET), profesor Iain Mattaj  (EMBL), profesor Alvaro Gimenez Caňete (ESA),  profesor Tim de Zeeuw (ESO), profesor Francesco Sette (ESRF), profesor Massimo Alterelli (EU.XFEL) oraz profesor Andrew Harrison (ILL)

My, Dyrektorzy Generalni i przedstawiciele ośmiu europejskich, wiodących na świecie, międzyrządowych organizacji badawczych (członków EIRO), zachęcamy instytucje i kraje członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia że budżetu dla nauki pozostanie na wysokim poziomie. W czasie gdy powrót do wzrostu gospodarczego jest największym priorytetem polityki w całej Europie, absolutnie kluczowe jest podtrzymanie inwestycji w zasoby naukowe (zarówno ludzkie jak i techniczne).

Badania i innowacje – tworzenie i wykorzystywanie nowej wiedzy naukowej – musi być sercem europejskiej strategii budowania silnej i zrównoważonej gospodarki, która daje korzyści wszystkim obywatelom. Światowa infrastruktura badawcza, która umożliwia czołowe badania w różnych dziedzinach – od pochodzenia Wszechświata do życia poza Drogą Mleczną; od zrozumienia cząsteczek, które rządzą ludzką biologią, po opracowywania materiałów, które umożliwią przyszłe technologie czystszej energii i szybsze komputery.

W ubiegłym tygodniu na Zgromadzeniu Ogólnym EIROforum, partnerstwa członków EIRO, omawialiśmy przyszłe finansowanie nauki Europie i wpływ jaki będzie mieć na europejskie innowacje, produktywność i konkurencyjność. Rada EIROforum zauważyła presję na budżet Unii Europejskiej, ale także zainteresowanie Komisji Europejskiej i Krajów Członkowskich środkami promocji wzrostu gospodarczego.

W tym kontekście ważne jest, aby zaznaczyć wyraźne pozytywne efekty na długoterminowy wzrost, które wynikają inwestycji publicznych w naukową edukację, szkolenia, badania i rozwój. Nauka jest także podstawą tworzenia technicznie wykwalifikowanej siły roboczej, która jest niezbędna dla przyszłej stabilności ekonomicznej Europy, jej gospodarczej kondycji i dobrobytu społecznego.

Apelujemy do szefów państw i rządów Krajów Członkowskich oraz Prezydentów Rad Europejskiej i Komisji Europejskiej o potwierdzenie ich wspólnego poparcia dla nauki tak, aby nadal mogła wnosić znaczący wkład w ożywienie gospodarcze w Europie i poza nią.

Więcej informacji

Ośmioma członkami EIROforum są: CERN, European Organisation for Nuclear Research; EFDA JET, European Fusion Development Agreement; EMBL, European Molecular Biology Laboratory; ESA, European Space Agency; ESO, European Southern Observatory; ESRF, European Synchrotron Radiation Facility; European XFEL, European XFEL Free-Electron Laser Facility oraz ILL, Institut Laue-Langevin.

Osiem organizacji EIROforum ma szerokie doświadczenie w zakresie badań podstawowych i zarządzaniu wielkimi, międzynarodowymi infrastrukturami, urządzeniami i programami badawczymi. Misją EIROforum jest połączenie zasobów, infrastruktury i doświadczenia jej organizacji członkowskich, aby wspierać europejską naukę w osiąganiu pełnego potencjału. EIROforum upraszcza i ułatwia kontakty z Komisją Europejską i innymi organami Unii Europejskiej, rządami narodowymi, przemysłem, popularyzatorami nauki, studentami i dziennikarzami.

Łącząc międzynarodowe zaplecze i zasoby ludzkie, EIROforum przekracza granice potencjału badawczego poszczególnych organizacji, osiągając światowej klasy naukową i technologiczną doskonałość w interdyscyplinarnych dziedzinach. EIROforum ściśle współpracuje z przemysłem w celu wspierania innowacji i stymulowania transferu technologii. Dzięki współpracy w wielkoskalowych działaniach promocyjnych EIROforum propaguje znaczenie i fascynację naukami ścisłymi wśród szerokiego społeczeństwa. Poprzez promowanie inspirującego nauczania przedmiotów ścisłych EIROforum motywuje i zachęca młodych ludzi do poznawania przedmiotów ścisłych i pokazuje im, ze nauka daje satysfakcjonującą karierę zawodową.

EIROforum działa na zasadzie rotacyjnej prezydencji, rozpoczynającej się 1 czerwca każdego roku. W okresie czerwiec 2012-czerwiec 2013 przewodniczącym EIROforum jest prof. prof. Andrew Harrison, Dyrektor Generalny ILL.

Linki

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann12087

Zdjęcia

EIROforum General Assembly 2012
EIROforum General Assembly 2012
Po angielsku