Tiedote

Vuonna 2023 julkaistiin yli 1000 tutkimusta, joissa käytettiin ESO:n dataa

28. helmikuuta 2024

ESO:n observatorioilla tehdyt havainnot ovat jo seitsemättä vuotta peräkkäin johtaneet yli 1000:een tieteelliseen julkaisuun vuodessa. ESO:n kirjasto-, dokumentaatio- ja tietopalveluosasto on hiljattain päivittänyt yksityiskohtaiset julkaisutilastot ESO:n tietojen perusteella, ja voimme tarkastella kunkin yksikön vuoden 2023 panosta [1].

Suurimmat julkaisumäärät ovat peräisin ESO:n VLT-teleskoopilta ja Paranalin observatorion VLT-interferometriltä (VLTI), jotka olivat mukana yli 600:ssa tutkimuksessa. Tieteellisiin kohokohtiin kuuluvat muun muassa kaukaisten kaasupilvien havaitseminen, joissa on mukana maailmankaikkeuden ensimmäisten tähtien jäänteitä, ja toistaiseksi kaukaisimman nopean radiopurkauksen havainto. Viimeisten neljän vuoden aikana Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) on ollut VLT:n tuottavin instrumentti, ja se on tuottanut tietoja yli 200:n artikkeliin pelkästään vuonna 2023.    

Myös Paranalin observatoriossa sijaitsevat VISTA (Visible and Infrared Telescope for Astronomy) ja VLT Survey Telescope (VST [2] ovat vaikuttaneet yli 120:een julkaisuun. Esimerkki kohokohdista on tähtitieteilijöiden tekemä infrapuna-atlas viidestä läheisestä tähtien syntyalueesta. Etelämpänä sijaitsevan ESO:n La Sillan observatorion teleskoopit osallistuivat noin 185:een tutkimukseen. Näistä esimerkkejä ovat havaintokampanja, johon New Technology Telescope (NTT) sekä muita ESO:n teleskooppeja osallistui, selvittääkseen moodia vaihtavan pulsarin käyttäytymisen mysteerin.

Vuoden aikana Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, eli ALMA, jonka yhteistyökumppani ESO on, oli mukana lähes 500:ssa artikkelissa. Kuten edellisinä kolmena vuotena, noin puolessa niistä (53 %) käytettiin tietoja, jotka oli saatu Euroopassa toimiville tähtitieteilijöille myönnetyn havaintoajan avulla. Vuonna 2023 ALMA:a käyttäneet tähtitieteilijät havaitsivat 11 miljardin valovuoden etäisyydellä olevan galaksin magneettikenttää ja osallistuivat M87-galaksin keskustassa olevan mustan aukon suihkun kuvaamiseen.   

Joulukuuhun 2022 asti ESO oli myös kumppanina Atacama Pathfinder Experiment, eli APEX:issa [3], joka sijaitsee ALMA:n lähellä Chajnantorin ylätasangolla Chilen Atacama-alueella. Vuonna 2023 APEX:in ESO-havaintoaika johti 24:ään julkaisuun, mikä on yli puolet (57 %) koko APEX:in havaintoaikana tehdyistä julkaisuista. 

Niiden julkaisujen määrä, joissa käytettiin osittain tai yksinomaan arkistoaineistoja, on kasvanut jatkuvasti viime vuosina, ja se pysyi korkeana myös vuonna 2023. Se muodosti lähes 45 prosenttia kaikista julkaisuista. Erityisesti lähes 24 prosenttia julkaisuista perustui pelkästään arkistoaineistoon ilman kirjoittajien itse tekemiä ESO-havaintoja. Jopa vuosia sitten käytöstä poistettujen instrumenttien tiedot vaikuttavat edelleen aktiivisesti artikkelien määrään. Nämä luvut osoittavat, että ESO:n tiedearkistolla on huomattava perintöarvo. 

Nämä vaikuttavat julkaisumäärät korostavat ESO:n tärkeää roolia olla tähtitieteilijöiden apuna matkalla kohti maailmankaikkeuden ymmärtämistä.

Lisähuomiot 

[1] Artikkeleissa on voitu käyttää dataa useammasta kuin yhdestä yksiköstä, ja siksi kokonaislukumäärää ei voi laskea pelkästään laskemalla kaikkien yksittäisten yksiköiden julkaisut yhteen.

[2] VST-projekti on ollut yhteishanke ESO:n ja Capodimonten tähtitieteen observatorion kanssa, joka kuuluu Italian kansalliseen astrofysiikan instituuttiin (INAF). 1. lokakuuta 2022 alkaen, projekti on yksinomaan INAF:in hanke, jota ESO isännöi Paranalilla. 

[3] 1. tammikuuta 2023 alkaen, ESO isännöin ja operoi APEX:ia Max Planckin radiotähtitieteen instituutin puolesta. 

Lisätietoja 

Tässä esitetyt tilastot on kerätty ESO Telescope Bibliography (telbib) -tietokannasta, joka sisältää ESO:n käyttäjäyhteisön julkaisemia referoituja artikkeleita. Telbibiä kehittää ja ylläpitää ESO:n kirjasto-, dokumentointi- ja tietopalveluosasto. Vaikka ESO:n data-asiakirjojen etsimisessä käytetään automaattista tekstinetsintää, työntekijät tarkastavat artikkelit huolellisesti ennen niiden lisäämistä tietokantaan varmistaakseen, että kaikki telbib-julkaisut käyttävät osittain tai yksinomaan ESO:n yksiköillä kerättyjä tietoja, joiden havaintoaikaa ESO on suositellut. Julkinen telbib-käyttöliittymä tarjoaa mahdollisuuden hakutulosten visualisointiin, mukaan lukien reaaliaikaiset kuvaajat ja valmiit kaaviot.

Linkit

Yhteystiedot

Uta Grothkopf 
Head of ESO’s Library, Documentation, and Information Services Department  
Garching bei München, Saksa 
Puh.: +49 89 3200 6280 
S-posti: uta.grothkopf@eso.org  

Bárbara Ferreira 
ESO Media Manager 
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670 
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann24004

Kuvat

ESO:n observatorioilta saadun datan avulla tehtyjen julkaisujen lukumäärä vuosina 1996-2023
ESO:n observatorioilta saadun datan avulla tehtyjen julkaisujen lukumäärä vuosina 1996-2023