Odkrývání tajemství supernov

Animace na tomto Obrázku týdne ukazuje blízkou galaxii NGC3456 v tisících různých barev nebo vlnových délek, jak ji zachytil ESO dalekohled VLT na observatoři Paranal. Pomocí pozorování více než stovky galaxií, včetně této, mohou astronomové zkoumat vlastnosti masivních hvězd, které ovlivňují, jestli svůj život zakončí spektakulárním výbuchem supernovy či ne.

Supernovy typu II jsou extrémně energetické zániky masivních hvězd - těch, jejichž hmotnost přesahuje osm hmotností Slunce. Kromě jejich velikosti o jejich vlastnostech (například chemickém složení) moc nevíme, protože je zřídkakdy pozorujeme předtím, než explodují. Můžeme ale studovat místa, kde k explozím dochází.

Přesně tím se zabývá nová studie vedená bývalým ESO studentem Thallisem Pessim na Universidad Diego Portales v Chile. Skupina studovala galaxie, ve kterých se objevila supernova, a porovnávala místa explozí s ostatními regiony těchto galaxií. Zjistila, že zastoupení prvků těžších než vodík a hélium ovlivňuje, jestli dojde k výbuchu supernovy - masivní hvězdy tvořené plynem s nižším zastoupením těchto prvků explodují pravděpodobněji.

Skupina použila data z přístroje MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) na VLT. MUSE rozkládá světlo přicházející z každého místa v jeho zorném poli na duhu či spektrum. Tím umožňuje vědcům zmapovat chemické složení galaxií.

Kredit:

ESO/T. Pessi et al.

 

O videu

Id:potw2345a
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:6. listopadu 2023 6:00
Doba trvání:42 s
Frame rate:25 fps

O objektu

Jméno:NGC3456
Typ:Early Universe : Star : Evolutionary Stage : Supernova

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
8,8 MB

For Broadcasters