Vizualizace koorbitálních shluků hmoty

Animace znázorňuje planetu a dvojici koorbitálních shluků hmoty kolem Lagrangeových bodů L4 a L5 na oběžné dráze planety, jak se společně pohybují kolem hvězdy. V okolí bodů L4 a L5, kde se  vyrovnává gravitační působení hvězdy a planety, se zachycuje hmota na stabilních drahách. Vzniká tak populace těles označovaných jako trojané, která se pohybují na koorbitálních drahách s planetou.    

Teoreticky se hmota může shlukovat v obou oblastech (před i za planetou). V případě planety PDS 70 b se však podařilo detekovat pouze jeden shluk. Vědci se domnívají, že by se mohlo jednat o oblak drobnějších těles související s procesem vzniku další planety.

Kredit:

ESO/L. Calçada

O videu

Id:eso2311c
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:19. července 2023 14:00
Související články:eso2311
Doba trvání:15 s
Frame rate:25 fps

O objektu

Jméno:PDS 70
Typ:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
3,9 MB

For Broadcasters