Srovnání mlhoviny Trifid ve viditelném a infračerveném oboru

Snímek srovnává nový pohled na mlhovinu Trifid v infračerveném oboru na snímku pořízeném v rámci přehlídky VVV VISTA (nahoře) a vzhled stejné mlhoviny pohledem malého dalekohledu ve viditelném světle (dole). Zářící oblaky plynu a temné pásy prachu jsou na horním snímku mnohem méně nápadné, je zde však patrné mnohem větší množství hvězd. Mezi nimi je i dvojice nově objevených proměnných hvězd – Cefeid, prvních, které byly objeveny v rovině Galaxie na opačné strany od centra, než se nachází Sluneční soustavy.

Kredit:

ESO/VVV consortium/D. Minniti/Gábor Tóth

O videu

Id:eso1504a
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:4. února 2015 12:00
Související články:eso1504
Doba trvání:40 s
Frame rate:30 fps

O objektu


HD


Large


Medium

Video podcast
8,4 MB

For Broadcasters