Tisková zpráva

Obří galaxie stále roste

M 87 pohltila v poslední miliardě let svého galaktického souseda

25. června 2015

Pozorování provedená pomocí dalekohledu ESO/VLT odhalila, že obří eliptická galaxie M 87 pohltila v poslední miliardě let svého vývoje celou sousední středně velkou galaxii. Týmu astronomů se podařilo získat důkazy této události při zkoumání pohybu tří set planetárních mlhovin v M 87. Zaznamenali také zbytkové světlo přicházející z pozůstatků pohlcené galaxie.

Astronomové se domnívají, že galaxie narůstají díky pohlcování menších galaktických sousedů. Důkazy se však hledají jen obtížně – je to podobné, jako když nalijete vodu ze sklenice do jezera, voda se ihned smísí a důkazy zmizí, hvězdy pohlcované galaxie se promíchají s velmi podobně vyhlížejícími hvězdami větší galaxie a žádné stopy po sobě nezanechají.  

Alessia Longobardi (PhD studentka, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Německo) a její tým však nedávno použili důmyslný pozorovací trik, aby jasně ukázali, že blízká obří eliptická galaxie M 87 (Messier 87) pohltila v uplynulé miliardě let menší galaxii. 

Tento výsledek přímo ukazuje, že velké zářivé struktury ve vesmíru stále v nezanedbatelné míře rostou – vývoj galaxií ještě neskončil,“ říká Alessia Longobardi. „Značná část současného vnějšího halo galaxie M 87 je dvakrát jasnější, než by byla v případě, že by ke kolizi nedošlo.“ 

Galaxie M 87 se nachází uprostřed kupy galaxií v souhvězdí Panny (Virgo Cluster). Jedná se o obrovské kulovité seskupení hvězd o celkové hmotnosti převyšující 1 000 miliard Sluncí, které se nachází ve vzdálenosti 50 milionů světelných let daleko.  

Raději než pátrat po hvězdách v galaxii M 87, kterých jsou doslova miliardy a jsou příliš slabé na to, aby bylo možné je zkoumat jednotlivě, se členové týmu rozhodli hledat planetární mlhoviny – zářící obálky kolem umírajících hvězd [1]. Protože tyto objety velmi nápadně svítí specifickým odstínem modrozelené barvy, je možné je od okolních hvězd odlišit. Pečlivá analýza světla těchto mlhovin s použitím výkonného spektrografu pak může odhalit také jejich pohyb v rámci galaxie [2]

Stejně jako voda ze sklenice, která po vylití do jezera sice již nikdy nebude vidět, ale může způsobit vlny a další poruchy, které pozorovat můžeme, pokud jsou ve vodě nějaké plovoucí částice, pohyby planetárních mlhovin změřené spektrografem FLAMES připojeným k dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope) poskytují důkazy svědčící o událostech z minulosti.  

Prokázali jsme jednu zcela nedávnou událost, při které došlo k pohlcení středně velké galaxie. Ta prolétla středem galaxie M 87 a následkem enormních slapových gravitačních sil se její hvězdy rozptýlily v oblasti, která je 100krát větší, než byla původní galaxie,“ doplňuje Ortwin Gerhard, spoluautor studie a vedoucí skupiny dynamiky (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Německo).

Členové týmu se rovněž zaměřili na rozložení jasnosti ve vnější části galaxie M 87 a našli důkazy zvýšeného množství záření přicházejícího z hvězd, které byly galaxií pohlceny. Tato pozorování rovněž ukázala, že pohlcená galaxie přinesla do M 87 mladší modré hvězdy, pravděpodobně se tedy jednalo o spirální galaxii s probíhající hvězdotvorbou.

Je úžasné, že můžeme identifikovat hvězdy, které byly rozptýleny na stovkách tisíc světelných let v halu galaxie M 87 – a přitom jsme stále schopni na základě jejich rychlostí určit, že původně patřily k jinému útvaru. Zelené planetární mlhoviny jsou jako jehly v kupce sena – zlatých hvězd. Poskytují však informace o tom, co se s hvězdami stalo,“ dodává spoluautorka článku Magda Arnaboldi (ESO, Garching, Německo).

Poznámky

[1] Planetární mlhoviny vznikají v závěrečné fázi vývoje hvězd slunečního typu a vyzařují většinu energie pouze v několika spektrálních čarách. Díky tomu jsou jedinými objekty, u nichž je možné měřit jejich pohyb v galaxie M 87, která je vzdálená 50 milionů světelných let od Země. Využívá se jich jako svíček zeleného světla, které nám mohou prozradit, kde se nacházejí a jak rychle se pohybují.

[2] Tyto planetární mlhoviny jsou stále velmi slabé a k jejich pozorování je zapotřebí plný výkon dalekohledu VLT.

Pohyby planetárních mlhovin podél zorného paprsku směrem k Zemi nebo od Země vedou v důsledku Doplerova jevu ke změnám polohy spektrálních čar. Tyto změny je možné přesně změřit s použitím citlivého spektrografu a z toho odvodit rychlost pohybu planetárních mlhovin.

Další informace

Výzkum byl prezentován v článku “The build-up of the cD halo of M87 — evidence for accretion in the last Gyr” autorů A. Longobardi a kol., který byl publikován 25. června 2015 ve vědeckém časopise Astronomy & Astrophysics Letters.

Výzkum byl rovněž prezentován na výroční konferenci Evropské astronomické společnosti (EWASS 2015), která se uskutečnila ve městě La Laguna na Tenerife.

Odkazy

Kontakty

Viktor Votruba
národní kontakt
Astronomický ústav AV ČR, 251 65 Ondřejov, Česká republika
Email: votruba@physics.muni.cz

Jiří Srba
překlad
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Česká republika
Email: jsrba@astrovm.cz

Alessia Longobardi
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 30000 3022
Email: alongobardi@mpe.mpg.de

Magda Arnaboldi
ESO
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6599
Email: marnabol@eso.org

Ortwin Gerhard
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 30000 3539
Email: gerhard@mpe.mpg.de

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Toto je překlad tiskové zprávy ESO eso1525. ESON -- ESON (ESO Science Outreach Network) je skupina spolupracovníku z jednotlivých členských zemí ESO, jejichž úkolem je sloužit jako kontaktní osoby pro lokální média.

O zprávě

Tiskové zpráva č.:eso1525cs
Jméno:Messier 87
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Elliptical
Facility:Very Large Telescope
Instruments:FLAMES
Science data:2015A&A...579L...3L

Obrázky

Halo galaxie M87
Halo galaxie M87
Planetární mlhoviny v galaxii M 87
Planetární mlhoviny v galaxii M 87
Galaxie M87 v souhvězdí Panny
Galaxie M87 v souhvězdí Panny