eso0928cs — Tisková zpráva (snímek)

Mlhovinu pohání dva motory

5. srpna 2009

Evropská jižní observatoř publikovala nový snímek hvězdného pole v souhvězdí Lodního kýlu (Carina). Nebe je zde zaplaveno řadou jasných hvězd různých barev a velikostí. Některé z nich pozorujeme na pozadí temných oblaků prachu a plynu. Neobvyklou hvězdou je HD 87643 ve středu snímku, na kterou se zaměřily dalekohledy ESO, včetně interferometru VLTI. HD 87643 je obklopena rozsáhlou a velmi komplexní mlhovinou, jež vznikla při dřívějších výronech hmoty z hvězdy. Ukázalo se, že stálice má průvodce. Je možné, že mlhovina je stále doplňována novou hmotou, v důsledku vzájemných interakcí ve dvojhvězdě.

Nový snímek zachycující velmi bohaté hvězdné pole části Mléčné dráhy ve směru spirálního ramene Carina je centrován na hvězdu HD 87643, která patří k neobvyklé skupině B[e] hvězd [1]. Záběr pochází ze sekvence pozorování, která astronomům poskytla dosud nejlepší snímek B[e] hvězdy a byl pořízen přístrojem Wide Field Imager (WFI) a 2,2 m dalekohledem MPG/ESO, který se nachází v nadmořské výšce 2400 metrů na observatoři La Silla v Chile. Kolem centrální hvězdy vidíme rozsáhlou reflexní mlhovinu z prachu a plynu, která odráží světlo blízké hvězdy. Vzhled celé mlhoviny je pravděpodobně formován hvězdným větrem. Podrobný rozbor struktury mlhoviny vedl vědce k závěru, že zde pravidelně, v intervalu mezi 15 a 50 lety, dochází k výronům hmoty.

Tým astronomů pod vedením Florentin Millour studoval hvězdu HD 87643 velmi pečlivě za pomoci řady teleskopů ESO. Kromě WFI tým použil také ESO/VLT s přístrojem adaptivní optiky NACO, který jim umožnil získat záběry bez rušivého vlivu atmosféry. Aby vědci získali ještě detailnější pohled na hvězdu, použili také interferometr VLTI.

Celkový rozsah zorných úhlů provedených pozorování – od širokoúhlého záběru WFI až pro nejjemnější detaily snímané interferometrem VLTI – zhruba odpovídá zvětšení 60 000 krát. Ve vzdálenosti 50 AU do HD 87643 astronomové objevili neznámého průvodce, který byl ukrytý v prachu mlhoviny. Hvězdy pravděpodobně tvoří systém s oběžnou dobou mezi 20 až 50 lety a jsou obklopeny prachovým diskem.

Přítomnost druhé stálice může vysvětlit pravidelné výtrysky hmoty z centrální hvězdy a vznik samotné mlhoviny. Pokud se průvodce pohybuje po silně výstředné dráze, může při každém přiblížení k HD 87643 způsobit vyvržení části její hmoty.

Poznámky

[1]: Označení B[e] nesou hvězdy spektrální třídy B s emisními čarami. Odtud ono [e]. Jsou obklopeny značným množstvím prachu.

Další informace

Práce o hvězdě HD 87643 byla publikována v časopise Astronomy and Astrophysics: F. Millour a kol.: A binary engine fueling HD 87643’s complex circumstellar environment using AMBER/VLTI imaging;  článek v pdf


Kontakty

Viktor Votruba
Národní kontakt
Tel.: +420 267 103 040
Email: votruba@physics.muni.cz

Florentin Millour
Max-Planck Institute for Radio Astronomy
Bonn, Germany
Tel.: +49 228 525 188
Email: fmillour@mpifr.de

Henri Boffin
ESO
Paranal, Chile
Tel.: +49 89 3200 6222
Email: hboffin@eso.org

Valeria Foncea
ESO
Chile
Tel.: +56 2 463 3123
Email: vfoncea@eso.org

Connect with ESO on social media

Toto je překlad tiskové zprávy ESO eso0928. ESON -- ESON (ESO Science Outreach Network) je skupina spolupracovníku z jednotlivých členských zemí ESO, jejichž úkolem je sloužit jako kontaktní osoby pro lokální média.

O zprávě

Tiskové zpráva č.:eso0928cs
Legacy ID:PR 28/09
Jméno:HD 87643
Typ:Milky Way : Star : Type : Exotic
Milky Way : Nebula
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope, Very Large Telescope, Very Large Telescope Interferometer
Instruments:AMBER, MIDI, NACO, WFI
Science data:2009A&A...507..317M

Obrázky

Reflection nebula around HD 87643
Reflection nebula around HD 87643
pouze anglicky
HD 87643
HD 87643
pouze anglicky
The double star HD 87643
The double star HD 87643
pouze anglicky
Composite
Composite "zoom" on the double star HD 87643
pouze anglicky
The field around HD 87643
The field around HD 87643
pouze anglicky
Digitized Sky Survey image of the double star HD 87643
Digitized Sky Survey image of the double star HD 87643
pouze anglicky

Videa

Zoom-in on the double star HD 87643
Zoom-in on the double star HD 87643
pouze anglicky
ESOcast 9: Celestial Tango Makes for a Gorgeous Nebula
ESOcast 9: Celestial Tango Makes for a Gorgeous Nebula
pouze anglicky